U zal hem een worst zijn

Een dag na de uitzending van Radar, komt Staatssecretaris Teeven met de beantwoording van de vragen die Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) stelde n.a.v. de uitzending van de Rijdende Rechter. In de beantwoording geeft Teeven aan dat de verhogingen van de boetes gebeuren comfort de huidige wet- en regelgeving. Daar heeft de staatssecretaris natuurlijk gelijk in. De verhogingen zijn immers ook in de Wet vastgelegd. Verder zegt de brief hier niets over. Daar kan uit geconcludeerd worden dat dit stelsel volgens de huidige plannen blijft bestaan.

Wel kondigt de staatssecretaris wederom zijn wetsvoorstel aan. Dit wetsvoorstel is sinds begin 2014 in voorbereiding. De beantwoording meldt dat nadere (inhoudelijke) berichtgeving in het tweede kwartaal van 2015 verwacht kan worden. Recourt stelde de vraag of het waar is dat verwacht wordt dat de invoering van de nieuwe wet pas is 2016 verwacht wordt. De staatssecretaris blijft hier in zijn beantwoording vaag over.

Ook wordt in de beantwoording herhaald dat het plan is betalingsregelingen mogelijk te maken voor boetes in het kader van de Wet Mulder (verkeersboetes) vanaf € 225,00. De hoogte van de termijnbedragen zullen gelijk zijn aan bedragen die momenteel gelden voor betalingsregelingen, zoals die in het Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd. (Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met inkomen en draagkracht!) Dit plan zou volgens eerdere toezeggingen al in 2014 aan de Kamer gestuurd worden.

Voor nu, zo schrijft de staatssecretaris, is het mogelijk om bij de afdeling voor schrijnende gevallen bij het CJIB een aanvraag voor een betalingsregeling te doen. Hiervoor moet men echter wel al schuldenproblematiek hebben. (M.a.w.: voor een verkeersboete die onmogelijk in één keer betaald kan worden, maar wanneer geen sprake is van overige schulden, blijft de oplossing tot invoering van de wet onmogelijk.) Erger nog: de boete moet in dat geval hoger zijn dan € 900,00. Voor een lager bedrag komt u niet in aanmerking.

Het wachten is dus op het wetsvoorstel. Een concrete datum is er nog niet. Tot die tijd blijven de boetes verhoogd worden met enorme geldbedragen. De invoering van de wet zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Na het wetsvoorstel, het bespreken ervan in de Tweede- en Eerste Kamer en de nodige wijzigingen in de uitvoeringspraktijk, zal de mogelijkheid voor betrokkenen pas actief worden. Het behoeft geen uitleg dat de kans groot is dat hier nog ruim een jaar overheen zal gaan.

Tot die tijd is het wachten geblazen. De verhogingen zullen zonder enige schroom opgelegd blijven worden. Het staat immers in de Wet. Duizenden mensen zullen weer voor de Rechter moeten komen, omdat het CJIB hen in de cel wil plaatsen. Anderen zullen hun auto kwijtraken of onder bestaansminimum komen, doordat het CJIB zonder rekening te houden met de beslagvrije voet te pas en te onpas bedragen van hun bankrekening afschrijft. Gedurende zeker nog een jaar zullen mensen dieper in de schulden raken. Terwijl nota bene vandaag eveneens naar buiten werd gebracht dat bijna 800.000 mensen hun rekeningen niet meer op tijd kunnen betalen.

Kunnen we dan concluderen dat de Teeven al bij voorbaat de middelvinger opsteekt naar onder andere de Nationale Ombudsman, die het (net als de Raad van de Rechtsspraak) méér dan zat is?

Er kán niet meer gewacht worden. De wet moet ten spoedigste door de beide Kamers. Teeven neemt intussen rustig de tijd…

 

De maatregelen van Teeven gaan niet ver genoeg;
lees hier meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *