Openstaande boetes: Wat kan ik doen?


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?

Heeft u openstaande boetes? Wilt u wel betalen, maar kunt u het eenvoudigweg niet? Voor zaken van vóór 1 juli 2015 geldt voor u niet de nieuwe regels voor het aanvragen van een betalingstermijn. Wat moet u doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

1. Maak altijd bezwaar

Allereerst: maak altijd bezwaar! Hiermee stelt u in ieder geval de betaling voor een periode uit, omdat u de boete niet hoeft te betalen terwijl de bezwaarperiode loopt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan heeft u geluk. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag Help ik heb een boete om hulp. ‘Help ik heb een boete’ zegt dat één op de drie boetes wordt vernietigd na het instellen van bezwaar. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft u misschien intussen wat ruimer de tijd gekregen om het benodigde bedrag toch op tafel te leggen. In de praktijk is de tijdwinst bij bezwaar al snel 5 tot 6 maanden.

Is het bezwaar afgewezen en heeft u nog steeds niet de mogelijkheid het bedrag te betalen? BekeuringBezwaar.nl kan dan (nog steeds kosteloos!) voor u doorgaan met de bezwaarprocedure. Onderdeel hiervan is het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. U moet in beginsel hier aan de Rechtbank een zekerheidsstelling voor betalen. Echter is met een goed beroepsschrift op basis van deze uitspraak een kans om dit te laten matigen. In dit beroepsschrift kan bij aantoonbare financiële nood op basis van deze uitspraak om matiging van de boete worden gevraagd. (Tijdens dit stadium zijn er nog géén verhogingen opgelegd.)

2. Vraag altijd (meerdere keren) om betalingsregeling

Vraag een betalingsregeling aan bij het CJIB. Doe dit altijd, ook al zegt het CJIB een regeling niet toe te staan. Het is belangrijk dat u zich hiervoor toch inzet, omdat u dan bij de Rechter sterker staat. Wijst het CJIB uw aanvraag voor een betalingsregeling af omdat u niet aan de strenge voorwaarden voldoet, blijf regelmatig om een betalingsregeling verzoeken. Zo ziet de Rechter dat u het er niet bij laat zitten maar actief uw best doet om het probleem de baas te worden!

3. Ook bij deurwaarder mogelijkheid tot betalingsregeling

Na twee verhogingen is de kans groot dat u een brief krijgt van een deurwaarder. Probeer met de deurwaarder alsnog een redelijke betalingsregeling af te spreken, waarbij ook gekeken wordt naar uw inkomen en draagkracht. Lukt dit niet en wil de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen? Zorg ervoor dat hij altijd de juiste beslagvrije voet hanteert.

4. Let op uw bestaansminimum

Soms legt het CJIB een ‘overheidsvordering‘ op, oftewel een bankbeslag. Dan wordt in één keer een deel van het saldo afgeschreven. Dit mag het CJIB niet zomaar doen als u hierdoor onder het bestaansminimum komt. Teken hiertegen direct protest aan en laat u eventueel bijstaan door een advocaat. Voor het inroepen van hulp van een advocaat heeft u recht op rechtsbijstand.

5. Bij dwangmaatregelen CJIB roep hulp in!

Ook wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd of uw auto buitengebruik wordt gesteld heeft het zin om de hulp van een advocaat in te roepen. De Wet zegt namelijk dat een dwangmiddel alleen ingezet mag worden als er een reële kans bestaat dat u de vordering wel kunt voldoen. Kunt u aantonen dat dit niet zo is, kan een advocaat u helpen een Kort Geding aan te spannen om het inzetten van dwangmiddelen te stoppen.

In het uiterste geval zal de Officier van Justitie van het CJIB u oproepen om voor de Rechter te verschijnen. Hij wil u dan laten gijzelen om u te dwingen te gaan betalen. Rechters zijn erg kritisch over dit ultieme dwangmiddel. Het is heel erg belangrijk dat u goed voorbereid naar de zitting gaat en ook daadwerkelijk verschijnt! Lees hierover dit artikel.

Ook voor of tijdens gijzeling kort geding aanspannen

Wordt u toch gegijzeld of bent u op dit moment gegijzeld? Dan kan er alsnog een Kort Geding aangespannen worden. Lees er hier meer over.

Help ook anderen in nood!

Er zijn duizenden andere mensen met dezelfde problemen als u heeft. Help elkaar en vul hier de protestmail in tegen het onrechtvaardige CJIB-beleid. Laat de Tweede Kamer ook weten welke problemen u heeft nu er geen ook met de nieuwe regels in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. U kunt hier daarover een automatische mail versturen.


Rechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbijRechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbij

In 2013 heeft een Rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Officier van Justitie in een zaak toestemming gevraagd heeft om over te kunnen gaan tot gijzeling. De betrokken Rechter oordeelt echter dat de Officier van Justitie zijn werk niet gedaan heeft en velt een spijkerhard oordeel:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Wat is er gebeurd?

De zaak diende op 22 augustus en  6 september 2013. Op de zitting verschijnt ook de wanbetaler, samen met zijn vrouw. De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank ingevolge de Wet Mulder toestemming om de wanbetaler te mogen gijzelen. Volgens de Wet Mulder is dit mogelijk als ultiem dwangmiddel om een wanbetaler alsnog tot betaling te dwingen.

Het blijkt te gaan om drie boetes. Twee boetes voor het niet verzekeren van een bromfiets, een derde voor het verlopen van het keuringsbewijs van een auto. De boetes zijn niet betaald.
De man om wie het gaat heeft geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee erkent hij dat de boete terecht is opgelegd. De boetes zijn na uitblijven van de betaling verhoogd met 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} en later nogmaals met 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het oorspronkelijke boetebedrag. De ‘wanbetaler’ heeft geen geld genoeg om de drie boetes te voldoen.

Voor twee boetes vaardigt de Officier van Justitie een dwangbevel uit. Voor de derde boete laat de Officier dit zitten, omdat inmiddels de Deurwaarder heeft laten weten dat er helemaal geen geld is. dat er geen mogelijkheid tot verhaal aanwezig was. Met andere woorden: het is de Officier bekend dat de betrokkene helemaal geen geld heeft. Toch gaat de Officier door met het uitoefenen van druk op de man en zijn vrouw.

Politie met lege handen terug

Eind 2012 en begin 2013 heeft de Officier van Justitie geprobeerd het rijbewijs van de man in te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ook betaalt de betrokkene na dit dreigement de boete niet.
Dan probeert de Officier het op een andere manier. Hij stuurt de politie erop af om de auto buiten gebruik te stellen. De politie komt met lege handen terug; de man heeft helemaal geen auto in zijn bezit. Ook het geld kunnen de agenten natuurlijk niet innen. Het boetebedrag staat nog steeds open.

Wie denkt dat het na al deze gebeurtenissen de Officier van Justitie inmiddels wel duidelijk moet zijn dat er iets anders moet gebeuren dan strak de regeltjes van het systeem volgen, heeft het helemaal mis. Het Openbaar Ministerie is blind voor de omstandigheden en gaat rucksigloss door met het aanpakken van deze wanbetaler.

Rechter: CJIB op automatische piloot

De Rechter springt tussenbeide. Als eerste heeft hij stevige kritiek op het OM voor wat betreft het dossier. De Officier van Justitie zegt wel dat hij al het bovenstaande heeft ondernomen, maar in het dossier kan de Rechter hier niks over vinden. De Rechter zegt hierover:

Kennelijk vindt er telkens na enige tijd een automatische beoordeling plaats van het toepassen van het betrokken dwangmiddel. Het aanwezige overzicht “Actuele sanctie-gegevens” maakt daar melding van. Wat deze automatische beoordeling inhoudt is volstrekt onduidelijk.

En het valt ook de Rechter op dat het CJIB alle mogelijkheden tot incasseren op de automatische piloot volgens een bepaald lijstje afwerkt. Er is binnen het systeem niemand die een keer het dossier inhoudelijk bekijkt en een afweging maakt. De Rechter kijkt hier echter wél naar en constateert dat de betrokken man prima kan uitleggen dat het grote schulden heeft en waardoor die zijn ontstaan. De conclusie is dan ook dat er hier helemaal geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht.

In de uitspraak verwijt de Rechter het de Officier van Justitie nog een keer dat het allemaal anders had gekund:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Indien de betrokken officier van justitie bijvoorbeeld naar alle op naam van betrokkene openstaande zaken had gekeken, had hij/zij beslist anders gehandeld. Helaas functioneert deze officier van justitie binnen een werkproces, waarbij hij/zij kennelijk slechts naar afzonderlijke (losse) zaken kijkt, ervan uitgaande dat de officier van justitie deze zaken daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Zoek naar oplossingen

Ook zegt de Rechter dat het helemaal niet de bedoeling kan zijn om mensen die wel willen, maar niet kúnnen betalen in de cel te gooien:

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Nee, zegt de Rechter zelfs, wat voor de hand ligt is de sanctie geheel of gedeeltelijk (de verhogingen, bijvoorbeeld?) kwijt te schelden en/of met deze man een goede betalingsregeling te treffen.

Dat was zijn uitspraak, en daar kon de Officier van Justitie het mee doen. Er is recht gesproken.
Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!


Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij gijzeling

Wie voor openstaande boetes voor de Rechter moet verschijnen, heeft geen recht meer op de vergoeding van de kosten van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand enige tijd geleden afgeschaft. Hierop is een rechtszaak aangespannen om aan de Rechter een oordeel te vragen of het afschaffen van rechtsbijstand bij gijzelingsverzoeken door het CJIB redelijk is. Op 11 november 2014 heeft de Rechter geoordeeld dat dit beleid inderdaad niet redelijk is en de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd de beslissing te heroverwegen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft hierop echter toch besloten de huidige regelgeving te laten bestaan. De Rechter zal zich in mei 2015 in een vervolgprocedure weer over de zaak buigen. De verwachting is dat de Rechter dan zal besluiten dat ook voor een rechtszitting voor gijzeling het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand moet gelden.

Rechter maakt meestal betalingsafspraken

De Rechter maakt ingeval van betalingsonmacht in de meeste gevallen afspraken maakt over een betalingsregeling. Dat is een goede zaak, omdat op deze manier de ‘wanbetaler’ van openstaande boetes alsnog via de Rechter de mogelijkheid krijgt de openstaande boetes wél in termijnen te betalen. Overigens, wanneer iemand een inkomen heeft beneden de beslagvrije voet, zal betaling tot een later moment uitgesteld moet worden, wanneer de financiële situatie zo is veranderd dat een afbetaling wel mogelijk is. Iedereen heeft immers recht op het vrij te besteden minimum inkomen, om niet verder in de problemen te komen!

Staat pleegt onrechtmatige handeling

Wanneer aantoonbaar is dat er sprake is betalingsonmacht maar u zit op dit moment in de cel, is er toch nog een mogelijkheid. U kunt een kort geding tegen de Staat laten aanspannen wegens een onrechtmatige handeling. Volgens de Wet Mulder moet namelijk aantoonbaar zijn dat er sprake is van betalingsonwil. De Officier van Justitie had via informatie van onder andere de deurwaarder moeten aantonen dat er wel geld is, maar dat er stelselmatig geweigerd wordt het bedrag te betalen.  Dit is dus goed nieuws voor iedereen die ondanks hun betalingsonmacht op dit moment in de cel zit, of bang is dat de politie binnenkort langs komt om te gijzelen. Helemaal omdat een kort geding in dit geval wel wordt vergoed!

Een advocaat die hier veel ervaring mee heeft, is mr. Robert Eefting van De Haan Advocaten. Mr Eefting staat veel mensen bij die problemen hebben met het CJIB bij openstaande boetes. Hij vertelt u graag over de mogelijkheden. Neem dus gerust contact met hem op!Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!


Rechtszaak gijzeling CJIB op komst?

Vandaag kwam weer in het nieuws dat steeds meer Rechters van het CJIB verlangen dat het met goede argumenten komt waarom iemand gegijzeld moet worden om tot betaling te dwingen. Vorig jaar hield de Raad voor de Rechtspraak een rondgang onder Rechters met de vraag hoe vaak ze een vordering afwijzen. De meesten van hen schatten dat op gemiddeld 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}.

Goed om dat te lezen. Dit nieuws was al langer bekend, alleen nog niet zo ongezouten naar buiten gebracht. Bij het artikel zijn een paar kleine kanttekeningen te maken, maar de strekking is duidelijk. Rechters vinden dat het CJIB met heel goede redenen moet komen om mensen in de cel te zetten. Zomaar ‘niet betaald’ is niet meer genoeg. Zo lijkt het.

Niet bij verstekzaken

Belangrijk te melden is dat bij verstekzaken een vordering altijd wordt toegewezen. Met andere woorden: kom je niet naar de rechtszitting, dan zal de Rechter ongezien de vordering van het CJIB toewijzen en zal je gegijzeld worden. Volgens de krant is alleen de Amsterdamse rechtbank hier een uitzondering op en roept de Raad voor de Rechtspraak ook andere rechtbanken op dit voorbeeld te volgen. Het blijkt namelijk telkens weer; heel veel mensen durven om verschillende redenen niet naar de zitting te komen. Veel denken dat ze direct na een uitspraak gegijzeld zullen worden. Anderen denken dat ze geen schijn van kans hebben. Maar de tijden veranderen en dit keer steeds vaker ten gunste van het gezonde verstand!

Ga naar de CJIB-rechtszitting!

Het advies is dus simpel. Ga altijd naar de rechtszitting. Ook zonder advocaat maak je alleen maar meer kans dat de Rechter ook goed naar u luistert. Ga er dus ook goed voorbereid heen en neem belangrijke correspondentie en inkomensgegevens mee. Toon aan dat het bedrag niet in één keer op te hoesten was. Dat het door de verhogingen alleen maar erger werd. En vergeet niet dat 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de Rechters hetzelfde vindt als jij: Je problemen worden alleen maar groter als je in de cel gezet wordt. De Rechter zal je in de praktijk streng toespreken en je vragen hoe de betaling wel voor elkaar kan komen. Wees ook daar goed op voorbereid en kom met een haalbaar voorstel!

Er gloort hoop aan de horizon. Als de Rechter achter ons staat, wie zal dan tegen ons zijn?


En nu, meneer Teeven?Afgelopen vrijdag, 30 januari 2015, beloofde staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer eindelijk definitief dat het mogelijk wordt verkeersboetes vanaf € 225 in termijnen te betalen. Dit goede nieuws was voor duizenden mensen die kampen met openstaande verkeersboetes én betalingsproblemen meer dan welkom. Na maanden van onderzoek zag ook de Staatssecretaris in dat deze simpele mogelijkheid een hoop leed kan besparen. Wanneer boetes van het CJIB in termijnen betaald kunnen worden, betekent dit een einde aan de exorbitante verhogingen, jarenlange stress, rechtszaken en uiteindelijke gijzelingen van onschuldige burgers in betalingsnood. Toch?

Daarvoor is het nodig dat de regeling in goede wetgeving vertaald wordt. Het wachten (inderdaad, wéér wachten) is op een uitgewerkt wetsvoorstel. Daarin moet worden voorzien, voordat de Tweede- en Eerste Kamer een nieuwe wet kan goedkeuren.

Wat moet er zoal in deze nieuwe wet geregeld worden? Het spreekt voor zich dat het, met 92.000 aanvragen tot gijzeling door het CJIB ingediend bij de Rechtbank, niet alleen mag gelden voor nieuwe boetes. Daarvoor zijn er teveel mensen die nú in de problemen verkeren. Ook ‘oude’ lopende zaken moeten onder de nieuwe wet gaan vallen, anders vallen duizenden mensen buiten de boot.

Voor Cel 34 is het duidelijk dat er twee problemen de hoofdoorzaak zijn van het grote leed dat een gijzeling mensen aandoet. De eerste is de onmogelijkheid tot het maken van afspraken met het CJIB. Het tweede probleem zijn de asociale torenhoge verhogingen die opgelegd worden. Ook bij een betalingsregeling moeten de verhogingen van tafel!

Dat geldt ook voor lopende zaken. De honderden procenten verhogingen moeten met terugwerkende kracht worden afgeschreven en voor het basisbedrag van de boete moet een deugdelijke betalingsregeling getroffen kunnen worden. Dat is de basis van Cel 34 in de aanbevelingen die het Teeven heeft gestuurd en die inmiddels honderden mensen getekend hebben). Het is nog steeds actueel, want wat de plannen van Teeven inhoudelijk precies zijn weet nog niemand. (Teken daarom de protestmail. De druk die hierdoor op Teeven en Opstelten gezet wordt blijft belangrijk!)

De grote vraag blijft dus wat er precies gaat veranderen. En vooral wanneer. De brief geeft nog steeds geen duidelijkheid hoe lang de mensen in nood nog moeten wachten, voordat er werkelijk licht aan einde van de tunnel is. En er is nog niets bekend over de voorwaarden die Teeven verbindt aan de verhogingen die momenteel opgelegd worden. Blijven die ook bij een betalingsregeling van kracht? Blijft Teeven op die manier het geld binnenharken?

Duidelijk is dat er vaart achter gezet moet worden. Daarom de vraag: En nu, meneer Teeven?

CJIB en OM maakt u rechteloosCJIB en OM maakt burger vogelvrij

Terwijl ik vanmiddag aan het nadenken ben een blog te schrijven over het gebrek aan rechtsmiddelen inzake (automatisch) opgelegde boetes, kwam de Nationale Ombudsman met een rapport naar buiten. Uit dit rapport blijkt naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld, hoe mede die tekortkoming veel leed veroorzaakt. Het CJIB en het Openbaar Ministerie maakt mij, u, iedereen die een boete ontvangt rechteloos.

Veel mensen komen in de problemen wanneer het CJIB, in opdracht van het Landelijk Parket een boete oplegt vanwege het niet verzekeren of keuren van een voertuig. Een heel groot deel van die mensen is in de veronderstelling dat wanneer een voertuig niet op de openbare weg staat, er geen verzekering in stand hoeft te worden gehouden. De meesten weten niet dat in dat geval het voertuig geschorst moet worden.

Bij meneer Klok gaat het mis. Hij raakt bij een ongeval betrokken, komt in het ziekenhuis en zijn auto is total-loss. De auto wordt weggesleept, met alle persoonlijke spullen van de heer Klok er nog in. Ook zijn kentekenbewijs.

Nadat de heer Klok na enkele weken weer uit het ziekenhuis is, ontvangt hij van het takelbedrijf een rekening van € 5.200 voor sleep- en opstalkosten. Hij is voor deze kosten niet verzekerd en zo’n groot bedrag kan hij niet meteen betalen. Het takelbedrijf wil hem de auto pas teruggeven als hij de rekening heeft voldaan. Het bedrijf is ook niet bereid om de autopapieren aan hem te retourneren.

Dan gaat het takelbedrijf failliet. Meneer Klok heeft nog altijd zijn autopapieren niet terug. Het bedrijf is failliet gegaan voordat hij iets heeft kunnen regelen. Inmiddels ontkent het takelbedrijf zelfs dat het zijn auto in bezit heeft gehad. Dit is echter niet waar, want de heer Klok heeft met eigen ogen gezien dat zijn auto daar geweest is. Zijn papieren lagen alleen niet meer in de auto.

Dan begint gedurende maar liefst 11 jaren (!) het getouwtrek met het CJIB. Meneer Klok krijgt keer op keer hoge boetes voor het niet in stand houden van een autoverzekering én APK voor zijn inmiddels vernietigde auto. Gedurende lange tijd heeft hij deze boetes betaald, nadat hij tevergeefs heeft geprobeerd die aan te vechten. De Ombudsman schrijft:

Hij deed ook bij de rechter zijn verhaal in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling wegens een betalingsachterstand. De rechter kon de zaak niet inhoudelijk beoordelen omdat hij alleen over het wel of niet toestaan van de gijzeling mocht oordelen.

Zo gaat dat in de praktijk. Veel mensen vechten een boete aan, maar krijgen (meestal) een standaardbrief van het CJIB dat hun bezwaar niet toegekend is. Dit is de enige mogelijkheid om iets aan een onterechte boete te doen. Na dit bezwaar is er geen normale rechtsgang meer mogelijk. Tenzij er een advocaat gevonden wordt, die tot aan hoge instanties blijft aanvechten. Alleen is daar wél geld voor nodig. De boete moet gewoon betaald worden en het procederen is duur. Wie denkt dat bij de rechtszetting die wordt aangespannen om te mogen gaan gijzelen, alsnog de mogelijkheid er is om de boete van tafel te krijgen, heeft het mis.

Uiteindelijk haalde de RDW in februari 2014 naar aanleiding van zijn schriftelijk verzoek het kenteken van de heer Klok zijn naam.
Omdat de RDW dit niet met terugwerkende kracht mag doen, volgt voor de heer Klok opnieuw een aankondiging dat hij zal worden gegijzeld.

Uiteindelijk grijpt de Ombudsman met een interventie in en weet het voor elkaar te krijgen dat de situatie van de heer Klok schrijnend genoeg is om de op dat moment openstaande boetes te laten vervallen. De reeds betaalde boetes kunnen niet terugbetaald worden. De heer Klok zit financieel aan de grond.

Het OM vindt dat de boetes terecht zijn opgelegd. Het verhaal vertelt niet of meneer Klok ook in staat was om zijn voertuig te schorsen, nu zijn autopapieren buiten zijn schuld kwijt zijn. Maar er is een heel lijstje van onbehoorlijk beleid:

  1. Het bezwaar zal zonder dat er inhoudelijk goed naar is gekeken afgewezen zijn. Het OM beboet zelfs elf jaar lang zonder inhoudelijk naar de zaak te kijken! Ondanks dat de auto al lang en breid vernietigd was. (Dit is natuurlijk aantoonbaar; de auto is total-loss verklaard.)
  2. De heer Klok zal dwangbevelen van de Officier van Justitie hebben gekregen. Dwangbevelen die waarschijnlijk helemaal niet rechtsgeldig waren.
  3. De heer Klok heeft weinig mogelijkheden de zaak aan de rechter voor te leggen. Er is nergens de mogelijkheid in de Wet vastgelegd dat burgers hun geschil met het OM en/of CJIB door de rechtbank kunnen laten toetsen (!).
  4. In tegenstelling tot het ontbreken van dát recht, kan het OM vice versa de rechtbank wel verzoeken de heer Kok te laten gijzelen. Alleen kan de Rechter zich op dat moment niet uitspreken over de boete zelf. Dat is keurig netjes en strak afgebakend. Daarmee is zelfs op dat laatste moment de Rechter vakkundig buitenspel gezet.
  5. Ondertussen gaat het OM elf jaar lang door met het opleggen van boetes.

U kunt er zomaar van uit  gaan dat meneer Klok jaarlijks in totaal € 2.700 aan boetes opgelegd heeft gekregen. Op het moment dat hij deze niet meer kon betalen, loopt zo’n dergelijk bedrag inclusief verhogingen op tot € 6.760. En dat dus in principe maal 10.

Nogmaals: zonder dat de heer Klok ook maar één mogelijkheid had om zijn recht te halen!