De Monitor start onderzoek gijzeling CJIB


De Monitor start onderzoek CJIB

De Monitor, het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV is een onderzoek gestart naar de gijzelingen door de Overheid (CJIB) van mensen die een boete niet kunnen betalen. De redactie zoekt hiervoor mensen die dit aan den lijve hebben ondervonden of bij wie een gijzeling boven het hoofd hangt. Ook komt de redactie graag in contact met mensen die ervaring hebben met de rechtszaak waarin de Rechter zich uitspreekt over de gijzeling.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de enorme problemen die het CJIB veroorzaakt. In 2012 besteedde het AD voor het eerst uitgebreid aandacht aan gijzelingen door de overheid. Ook de Rijdende Rechter, mr. Frank Visser, nam met voor zijn doen uitzonderlijke harde bewoordingen de praktijken van het CJIB op de hak. Al met al bleek dit de voorbode van een veel breder protest tegen de onbarmhartige gijzelingen van gewone mensen, die zonder pardon in de cel gezet worden en regelmatig door politie en justitie gecriminaliseerd worden.

CJIB moet veranderen

Vandaag heeft ook Buitenhof aandacht besteed aan de problemen en interviewde Maria van de Schepop, strafrechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en Rinus Otte, raadsheer bij het Hof Arnhem/Leeuwarden. Ook dit maakt weer veel los. En daarnaast is er dus het programma De Monitor, dat in meerdere uitzendingen de zaak uitzoekt.

Het is (dus) nog steeds ontzettend belangrijk dat de protesten tegen het CJIB doorgaat. Daarom houd ik de protestmail actie van Cel 34 nog steeds actief. De politiek moet nog steeds overtuigd worden dat het probleem niet alleen in de gijzelingen zit, maar in het gehele systeem van het verhogen van boetes. Want wat nog volstrekt onduidelijk is hoe de overheid wil omgaan met de aangekondigde betalingsregelingen. De wetgeving is in de maak, dus nú kunnen we nog invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!


Rechtszaak gijzeling CJIB op komst?

Vandaag kwam weer in het nieuws dat steeds meer Rechters van het CJIB verlangen dat het met goede argumenten komt waarom iemand gegijzeld moet worden om tot betaling te dwingen. Vorig jaar hield de Raad voor de Rechtspraak een rondgang onder Rechters met de vraag hoe vaak ze een vordering afwijzen. De meesten van hen schatten dat op gemiddeld 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}.

Goed om dat te lezen. Dit nieuws was al langer bekend, alleen nog niet zo ongezouten naar buiten gebracht. Bij het artikel zijn een paar kleine kanttekeningen te maken, maar de strekking is duidelijk. Rechters vinden dat het CJIB met heel goede redenen moet komen om mensen in de cel te zetten. Zomaar ‘niet betaald’ is niet meer genoeg. Zo lijkt het.

Niet bij verstekzaken

Belangrijk te melden is dat bij verstekzaken een vordering altijd wordt toegewezen. Met andere woorden: kom je niet naar de rechtszitting, dan zal de Rechter ongezien de vordering van het CJIB toewijzen en zal je gegijzeld worden. Volgens de krant is alleen de Amsterdamse rechtbank hier een uitzondering op en roept de Raad voor de Rechtspraak ook andere rechtbanken op dit voorbeeld te volgen. Het blijkt namelijk telkens weer; heel veel mensen durven om verschillende redenen niet naar de zitting te komen. Veel denken dat ze direct na een uitspraak gegijzeld zullen worden. Anderen denken dat ze geen schijn van kans hebben. Maar de tijden veranderen en dit keer steeds vaker ten gunste van het gezonde verstand!

Ga naar de CJIB-rechtszitting!

Het advies is dus simpel. Ga altijd naar de rechtszitting. Ook zonder advocaat maak je alleen maar meer kans dat de Rechter ook goed naar u luistert. Ga er dus ook goed voorbereid heen en neem belangrijke correspondentie en inkomensgegevens mee. Toon aan dat het bedrag niet in één keer op te hoesten was. Dat het door de verhogingen alleen maar erger werd. En vergeet niet dat 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de Rechters hetzelfde vindt als jij: Je problemen worden alleen maar groter als je in de cel gezet wordt. De Rechter zal je in de praktijk streng toespreken en je vragen hoe de betaling wel voor elkaar kan komen. Wees ook daar goed op voorbereid en kom met een haalbaar voorstel!

Er gloort hoop aan de horizon. Als de Rechter achter ons staat, wie zal dan tegen ons zijn?


Stoere politietaal dat niets uithaalt
 

Stoere politietaal dat niets uithaalt

Eindelijk geeft de politie het in een op Tweede Paasdag uitgegeven persbericht ook zelf toe. Waarschijnlijk zonder te weten wat het toegeeft. Want het is inmiddels bekend welke boodschap het namens het OM en het CJIB uitdraagt. Wie niet betaalt, zal zijn straf niet ontlopen. Alsof het in de regel om zware criminelen gaat, de mensen die hun boete niet op tijd kunnen betalen. Maar wie het persbericht goed leest, leest het droeve verhaal van een 40-jarige vrouw uit Terneuzen. Een vrouw die haar boete niet op tijd betalen kon. En opgepakt wordt. Op Eerste Paasdag. De dag die genade symboliseert.

Toegegeven, 6.000 euro is een hoog bedrag. U kunt ervan uit gaan dat het hier gaat om zes niet betaalde verkeersboetes. Los van het feit waar de boetes voor zijn opgelegd, of het gaat om bewuste verkeersovertredingen of vergissingen, of mevrouw ‘een beetje dom’ is geweest of een verkeershufter, gaat het mij nu louter om het aantonen dat het systeem niet werkt. En dat het ons veel, heel veel geld kost.

Op Eerste Paasdag is de 40-jarige vrouw uit Terneuzen ‘gearresteerd’. Ooit noemden we dat ‘aanhouden’. Gearresteerd was het. Met zo’n heus arrestatieteam? Op 1e Paasdag? Kon het niet op Goede Vrijdag, tijdens The Passion misschien, om meteen in de symboliek te blijven.

De vrouw kon het bedrag, net over de zesduizend euro, niet meteen betalen. Maar om haar “te dwingen is ze in gijzeling genomen en overgedragen aan het Openbaar Ministerie”.

Als u ondanks herhaalde herinneringen een boete niet betaalt, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis. De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op. (Bron: Persbericht Politie.nl)

Wat staat hier beschreven? Voor de inning van de boetes in een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De goede man zag geen manieren om het geld te innen. Niet via beslag op goederen, niet via eventueel vermogen, niet via inkomsten.

Met andere woorden: deze mevrouw is zoals het er staat blut. Ze heeft niet genoeg middelen in huis om via verkoop van bezittingen of via beslag op haar loon het geld op korte termijn te cashen. Dát staat hier. De Deurwaarder vertelt het OM en het CJIB dat van deze kale kip niet is te plukken en stuur het dossier netjes aangetekend retour.

De politie heeft een briefje gestuurd, zo vertelt het verder. Wat de deurwaarder niet voor mekaar kreeg, lukt de politie misschien wel, zal de redenatie zijn? Het is natuurlijk gewoon ordinaire bedreiging. Net zoals het persbericht pure intimidatie is van hen die hun boetes niet kúnnen betalen. ‘Als u niet betaalt, komt het arrestatieteam. Dus wees gewaarschuwd!’

Maar mevrouw kon toch helemaal niet betalen? Had de Deurwaarder dat niet al veel eerder verteld?

En dus haalt de politie haar op. Op Eerste Paasdag. Ze wordt gearresteerd.

En nu komt het. Het rekensommetje. Mevrouw heeft zesduizend euro aan boetes openstaan. Het ligt dus in de lijn van verwachting dat het gaat om zes boetes. Per boete mag 1 week gegijzeld worden. Deze vrouw zit dus zes weken in de cel.

Zoals ik al eerder voorrekende kost een dag cel de belastingbetaler 200 euro. Zes maal zeven dagen is 42 dagen. Dat aantal dagen in de gevangenis kost de gemeenschap € 8.400,00. Kosten arrestatie niet meegerekend. Bovenop de 6.000 die nog betaald moeten worden. Als mevrouw na zes weken vrij komt, staan de boetes nog steeds open. Haar cel’straf’ is géén vervangende hechtenis.

Schiet mij maar in de feestverlichting.

 

Bent u het ook zat? Klik dan hier en help mee!

 Tweede Kamer doet niets aan CJIB


Tweede Kamer doet niets aan CJIB

Vandaag ontving CEL 34 officieel antwoord van de Tweede Kamer inzake de protestmail en de aanbevelingen voor een beter functionerend CJIB. Het antwoord van voormalig Staatsecretaris Teeven was inmiddels binnen en bekend en CEL 34 had hier inmiddels ook weer op gereageerd.

De Vaste kamercommissie heeft ondanks de inhoudelijke kritiek op het antwoord besloten de zaak te laten rusten (!).

BRIEF-TWEEDEKAMER-28032015Teeven zei niets nieuws

Natuurlijk is CEL 34 hier ontzettend teleurgesteld over. Ondanks dat inmiddels bijna 600 (!) mensen bij de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het zo echt niet langer kan en de gijzeling per direct dienen te stoppen, houdt de politiek zich doof. Het antwoord van de voormalig staatssecretaris was niets anders dan een herhaling wat hij altijd gezegd heeft. Ondertussen vindt de Tweede Kamer het heel normaal dat dagelijks mensen zonder geld in de gevangenis belanden.

Druk opvoeren

Natuurlijk stopt het hier niet! Uw handtekeningen blijven hard nodig, zodat de Vaste Kamercommissie uw mails blijft ontvangen. De handtekeningen blijven ook aangeboden worden aan de Tweede Kamer. We zullen niet rusten voordat het CJIB beleid aangepast wordt en er een rechtvaardig beleid gevoerd wordt!

Blijf dus uw mails versturen!


Het kan ook u overkomen!


 

Het kan ook u overkomen

Het worst-case scenario bij een openstaande boete.

Stel, je hebt een verkeersboete gekregen voor te hard rijden. Zoals in het geval van Freddy. Je kunt de boete gewoonweg niet binnen de vastgestelde termijn van zes weken betalen. In de tijd dat voedselbanken hoogtij vieren, bijna een miljoen mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is dat immers helemaal geen vreemd uitgangspunt. Sterker, het kan ook u overkomen.

Wat gebeurt er dan eigenlijk?

U rijdt onbewust 20 kilometer te hard waar 100 kilometer per uur gereden mag worden en ontvangt, terecht, een boete van 150 euro. Door uw krappe financiële situatie heeft u geen mogelijkheid de boete op tijd te betalen.

– U neemt contact op met het CJIB, maar krijgt te horen dat een betalingsregeling in principe niet mogelijk is voor verkeersboetes. Wel is er een mogelijkheid om u te melden bij het team schrijnende gevallen, maar of u onder een ‘schrijnend geval’ valt is zeer de vraag. U heeft immers ‘maar’ 1 boete openstaan.

– Na 6 weken krijgt u van het CJIB een aanmaning met een boeteverhoging van het basisbedrag. De boete is nu 225 euro. De tijd om een bezwaar te maken is verstreken, maar dit heeft u sowieso niet gedaan. De boete is immers terecht opgelegd.

– Een tweede aanmaning valt in de bus. De boete wordt verhoogd met nogmaals verhoogd met een extra boete. Deze is 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag. Uw schuld bij het CJIB is nu 375 euro.

– U stelt uw hoop op de komst van een deurwaarder, zodat u een betalingsregeling alsnog treffen kunt. De deurwaarder komt echter niet, zoals in heel gevallen de deurwaarder door het CJIB niet wordt ingeschakeld.

(Overigens, bij de komst van de deurwaarder lopen de kosten nóg veel meer op. Kijk voor een voorbeeld hier.)

– Inmiddels heeft u een tweede boete gekregen voor een remlicht dat kapot bleek te zijn. Boete: 140 euro. Ook deze worden verhoogd tot 350 euro. Openstaande boetes: totaal nu 725 euro.

– Het is lange tijd stil. Neem hier gerust 1 tot 2 jaar voor. Dan krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Zoals nog steeds te vaak gebeurt blijkt uw zaak een hamerstuk. De officier van Justitie heeft gijzeling gevorderd. De rechter vonnist dat u bij het uitblijven van uw betaling door de politie opgepakt mag worden.

– Na enige tijd (ook dit kan gerust weer een jaar duren) krijgt u van de politie een brief in de bus. U heeft nog een korte tijd (enkele dagen?) de tijd om 725 euro op het bureau te komen betalen.

– Enkele dagen later (soms echter nog dezelfde dag als de brief bezorgd is) komt de politie aan de deur. U wordt meegenomen en in de cel geplaatst. Dezelfde dag wordt u overgebracht naar het Huis van Bewaring. U wordt voor 14 dagen in de cel gezet.

– Na 14 dagen wordt u vrijgelaten. De boete staat nog steeds open en de politie mag u nog drie keer op komen halen om in de gevangenis te worden gezet.

Vindt u ook dat dit niet acceptabel is? Klik dan hier.

  
Bulk 10-daagse 2+1 2015

Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


Mijn actie-tip voor een betere politie CAO
 
De politie voert actie voor een betere CAO. Een terechte zaak, omdat de politiemensen ondertussen al 5 jaar het zonder goede CAO moeten doen. En als gevolg hiervan al 5 jaar geen loonsverhoging hebben gekregen. Dat betekent dus al 5 jaren op de 0-nullijn, terwijl de inflatie gewoon doorging. Een heel erg slechte zaak. Vandaar dat de politie hun baas (het Ministerie van Justitie) het hardst treft waar het treffen kan. Er worden minder boetes uitgeschreven, maar meer ‘waarschuwingen’ bij overtredingen gegeven.

Is best opvallend. Als je een gemiddelde agent tot voor kort voorhield dat hij met het bekeuren alleen maar bezig was de staatskas te spekken, werd dat ontkent. Waakzaam en dienstbaar. Nu komt de agent er zelf ronduit voor uit. Goede zaak. Het maakt ‘t allemaal alleen maar overzichtelijker. En nu we toch zo ver zijn, heb ik nog een goeie tip om actie te voeren.

Het is inmiddels wel duidelijk dat de politie momenteel weer erg druk is met het innen van de boetes en met het in de cel zetten van hen die niet betalen. Jawel, tegelijkertijd met het juist niet meer uitschrijven ervan. Pikant detail. Maar goed.

Het lijkt mij een goeie zaak als ze nu ook even een tijdje stoppen met het uitvoeren van gijzelingen bij de mensen die gewoonweg niet in staat zijn hun boete te betalen. Dat geeft een echt duidelijk signaal, tenslotte. Het innen van de openstaande boetes over de rug van hen die helemaal niet in staat zijn te betalen, kóst namelijk handenvol geld. Dat zomaar de sloot in gekieperd wordt.

Wat veel erger is, duizenden gezinnen worden zo nog dieper in de stront getrokken. En de politie werkt daar tenslotte gewoon aan mee. Overtreedt feitelijk ook nog eens de Politiewet, waarin staat dat ze verplicht zijn hulp te bieden aan hen die hulp nodig hebben. Maar dat is mijn persoonlijke kijk op de zaak.

Het geeft een heel duidelijk signaal als de politie gewoon eens even stopt met het oppakken en in de cel gooien van ‘wanbetalers zonder centen’. Het zal van formidabel formaat zijn als die durf er is.

Over de rug van de politiemensen geen CAO? Dan over de rug van arme mensen ook geen dwangmiddelen ten uitvoering.

Dan geef je een nog duidelijker signaal af. Dan sta je ergens voor!


WOB-verzoek Ministerie van JustitieCel34.nl heeft vandaag een WOB-verzoek ingediend bij het Ministerie van Justitie. De Wet Openbaarheid van bestuur regelt dat iedereen die informatie wil over overheidshandelen in staat is die te ontvangen. Cel 34 maakt van dit recht gebruik om inzicht te krijgen in de bedragen die geïnd worden door het CJIB als het gaat om de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd betalen van een boete in het kader van de Wet Mulder.

Reactie Teeven teleurstellend

Cel 34 heeft een mailactie opgezet om de Staatssecretaris en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak het systeem van boete-inning direct te veranderen. Het huidige systeem brengt mensen onnodig in grote problemen. Deze website staat vol met voorbeelden hiervan.

Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels op deze mailactie inhoudelijk gereageerd. Het antwoord is zoals verwacht teleurstellend. Teeven gaat in zijn reactie niet in op nieuwe aanbevelingen en maakt geen woord vuil aan de dieperliggende oplossing; het stoppen met het opleggen van veel te hoge verhogingen wanneer mensen te laat zijn met het betalen van hun boete.

Deze verhogingen liggen ten grondslag aan de problemen die burgers ondervinden, wanneer het niet betalen van een boete volledig uit de hand loopt. In het ergste geval gijzelt de Staat de wanbetaler en kom je in de cel terecht.

Waarom reageert Teeven niet?

De vraag is waarom Teeven niet reageert op het dieperliggende probleem, maar steeds weer blijft herhalen wat hij in de afgelopen maanden steeds aan de Kamer als antwoord op vragen gaf. Het lijkt wel of de Staatssecretaris de oorzaak van de problemen helemaal niet wil aanpakken.
De enige reden kan zijn dat de verhogingen veel geld in de Staatskas doen vloeien. Het bedrag dat het CJIB jaarlijks int overstijgt namelijk de 1 miljard.

Hoeveel van die 1 miljard wordt nou precies door de verhogingen binnen geharkt? Op vragen hierover van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Justitie de gegevens steeds niet paraat. (Zoals het Ministerie van Justitie wel vaker bonnetjes kwijt is.) Deze gegevens moeten wel beschikbaar zijn, denkt Cel 34. En het vermoeden blijft bestaan dat het Ministerie niets aan de verhogingen wil doen omdat het simpelweg te veel geld oplevert.

Wordt iets verzwegen?

Om helderheid te krijgen heeft Cel 34 het WOB-verzoek ingediend. Hierbij willen we weten hoeveel geld er in de afgelopen jaren in binnengekomen en hoe hoog het bedrag aan verhogingen precies is. Als dit helder is, kunnen we waarschijnlijk conclusies trekken.

Is dat misschien waar Teeven bang voor is?

[UPDATE] Inmiddels zijn de cijfers bekend en blijkt de Nederlandse Staat inderdaad vele miljoenen te verdienen aan de exorbitante verhogingen van verkeersboetes bij te late betaling.
  
Antwoord Teeven op Cel34Staatssecretaris Teeven heeft op 3 maart 2015 de Tweede Kamer een antwoord gestuurd naar aanleiding van de vraag van de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om een reactie van de staatssecretaris op de website en aanbevelingen van Cel 34.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Teeven:
Antwoord Teeven op Cel34Cel 34 heeft inmiddels op de brief gereageerd:

Geachte leden Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie,

Het valt mij op dat de staatssecretaris, waar hij ingaat op de aanbevelingen op mijn website en die inmiddels ruim 300 burgers in een email aan de Vaste kamercommissie hebben gestuurd, alleen de bijzonderheden eruit licht waar hij in eerdere stadia al maatregelen tegen genomen heeft. Buiten beschouwing laat de staatssecretaris onder andere de aanbevelingen:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris antwoord geeft op minder dan de helft van de betreffende aanbevelingen.

Het enige nieuwe antwoord van de staatssecretaris op de aanbevelingen is zijn antwoord op de aanstelling van een eigen deurwaarder. De staatssecretaris schrijft:

Het betreft activiteiten (ambtshandelingen) die door de gerechtsdeurwaarder tegen vergoeding wordt verricht. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders te wensen overlaat. In tegendeel, het algemene beeld is dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder tegen relatief lage kosten doelmatig functioneert. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB – wat overigens wetswijziging vergt – zou tot gevolg hebben dat aan gerechtsdeurwaarders inkomsten worden onthouden, zonder dat daarvoor een passende rechtvaardiging bestaat. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat de
ambtshandelingen goedkoper en doelmatiger door een gerechtsdeurwaarder in dienst van het CJIB zouden kunnen worden verricht. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door overheidsinstanties past bovendien niet in het streven van het Kabinet tot een compacte overheid te komen. Ik ben dan ook geen voorstander van het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB.

Duidelijk is, dat de staatssecretaris hier uitgaat van een kosten-baten analyse. Dit is echter niet de aanleiding van de aanbeveling. De aanbeveling is gericht op het snel innen van openstaande boetes zonder burgers onnodig in de problemen te brengen. Overigens is het een bekend gegeven dat het CJIB (of het Ministerie van Justitie) de zaken bij de deurwaarders heeft afgekocht tegen een absurd laag bedrag waar de deurwaarder geen inkomen uit zal genereren.

Doelmatiger en goedkoper voor de burger kan het echter zeker. De kosten van de deurwaarder lopen voor de burger namelijk ernstig op. Zie hiervoor onder andere:
https://cel34.nl/hoe-bij-flanderijn-kosten-cjib-oplopen/
Indien het CJIB bij de deurwaarders van de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) ondergebracht worden, zijn de kosten natuurlijk wel veel lager. Dit geldt niet alleen voor de Overheid, maar zeker ook voor de burger.

Doelmatig is het inschakelen van een externe deurwaarder evenmin, wanneer de boete gewoonweg niet betaald kán worden. Deurwaarderskantoor Vermeer, Schutte en Musen uit Den Helder laat Cel34 inzake de openstaande boetes weten dat het CJIB (of de Officier van Justitie) een termijn hanteert waarin de deurwaarder de tijd krijgt het openstaande bedrag te innen. Lukt dit de deurwaarder dit niet, moet het dossier aan het CJIB worden teruggestuurd, waarna het CJIB de gijzeling in gang zet. Ondertussen zit de schuldenaar met nóg hogere kosten.

Zoals in de aanbevelingen gezegd is een cultuuromslag nodig. Het antwoord van de staatssecretaris sterkt mij in die mening. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de staatssecretaris alleen ingaat op veranderingen die hij eerder in gang heeft gezet. Dat oude en lopende zaken (en daarmee huidig leed) niet, of niet op korte termijn wordt verlicht of opgelost, maakt de staatssecretaris blijkbaar niet zoveel uit. Dit is naast teleurstellend ook ronduit schandalig. De staatssecretaris komt zijn zorgplicht niet na.

Nogmaals wijs ik u als volksvertegenwoordigers op het feit dat de problemen beginnen bij de exorbitante verhogingen die de staatssecretaris oplegt. Hierover blijft hij echter zwijgen. Het lijkt er inmiddels op dat deze verhogingen dermate belangrijk is voor de begroting dat het loslaten van die verhogingen de Minister voor een begrotingsprobleem stelt. Het is tot op heden ook schimmig gebleven hoe groot het aandeel van de verhogingen is ten aanzien van het totale boetebedrag dat in de begroting is opgenomen. Om dit helder te krijgen zal ik op korte termijn een WOB-verzoek bij het Ministerie indienen.
Hoogachtend,

[Ondertekening Cel 34]

 

De SP heeft toegezegd deze brief mee te nemen in het verdere proces.

Wordt vervolgd. Uw hulp blijft nodig!

Deal, Fred Teeven?Beste Fred,

Met jou valt een dealtje te sluiten. Heb ik van horen zeggen.

Vandaar mijn brief. Want het is alweer even geleden dat je beloofd hebt mij te schrijven. Maar je bent er nog niet aan toegekomen. Dat snap ik. Je bent een druk bezet man. Het is ook heel wat werk allemaal. Je moet voortdurend het hand boven Ivo zijn hoofd houden, en vice versa. Wat niet alleen een berg tijd kost, maar je wellicht ook een lamme arm bezorgt. Dat is over het algemeen behoorlijk ongemakkelijk.

Misschien valt het je op dat ik je tegenwoordig tutoyeer. Ik vind het een stuk persoonlijker. Je bent tenslotte geen haar beter dan ik. Of Cees H.

Maar nu even ter zake. Want we moeten hoognodig wat regelen. Je weet, je hebt me afgelopen november onschuldig in de cel gezet. Ik heb een aantal verkeersboetes openstaan en ik ken je inmiddels. Je vindt het wel wat om de bink uit te hangen, dus kwam ik in de gevangenis. Sindsdien hebben wij een, nou ja, een meningsverschilletje.

Nou kwam gisterenavond mij ter ore dat er met jou wel een lucratieve deal is te sluiten. Ik ben daar namelijk wel voor te vinden. Ik doe een beetje water bij de wijn, jij doet een beetje water bij de wijn. Samen zullen we alles eerlijk delen – ik een beetje meer dan jij.

Als jij nou die verkeersboetes van mij gewoon kwijtscheldt. Daar heb ik tenslotte al voor vast gezeten. Drie weken, dat is best een flinke tijd. Dan maak ik gewoon 25 euro aan jou over. En jij vergoedt mijn gederfde inkomsten tijdens mijn detentie. Plus nog een schadevergoeding voor het verliezen van mijn baan. En een schadevergoeding voor iets dat we saampjes nog even moeten bedenken. Laten we zeggen dat we dan uitkomen op een betaling door Justitie op mijn privérekening van, uhm, 75.000 euro?

Houden we wel de Belastingdienst erbuiten.

Deal, Fred?

Groetjes aan Ivo!