Zes maanden later


7 mei 2015 – Zes maanden later

De tijd vliegt. Het is alweer zes maanden geleden is dat vier politieagenten mij kwamen halen om me in de cel te zetten omdat ik mijn boetes niet betaald heb, een dwangmiddel dat volkomen nutteloos is als er simpelweg geen geld genoeg is om de boete te betalen. De boetes zijn nog steeds niet betaald. Door mijn detentie ben ik mijn baan kwijtgeraakt.

Er gaat geen dag voorbij of ik word geconfronteerd met mijn celstraf, maar dat is vooral te wijten aan het plan om mijnn verhaal met de buitenwereld te delen. De laatste woorden die ik hierbij schreef, zijn de woorden van Stef Bos. “Dit is mijn wereld en dit is mijn stem.
Dat mijn stem de stem van duizenden vertegenwoordigt, had ik toen nog nooit voor mogelijk gehouden. Maar toen ik reacties binnenkreeg van mensen die tegen dezelfde dikke betonnen CJIB-muren oplopen, werd ik me daar terdege van bewust. Ik ben niet de enige. Er zijn duizenden zoals ik!

Zo heeft mijn verhaal iets teweeg gebracht. Iets in gang gezet dat toen ik begon met ‘van me af te schrijven’ nooit voor mogelijk had gehouden. Het heeft de mensen wakker geschud, in beweging gezet, gemotiveerd om ook hun verhaal te vertellen. Te protesteren. Politici en journalisten hebben het gelezen, het onderwerp is bijna hot item op televisie en in kranten, op internet. Wordt aangegrepen om in de Tweede Kamer (nieuwe) vragen te stellen, te discussiëren en in de nabije toekomst besluiten te nemen.

Nee, natuurlijk is dit allemaal niet alleen gebeurd doordat ik van me liet horen. Maar het heeft wel een sneeuwbal aan het rollen gebracht. Die steeds groter wordt en waar niemand meer omheen kan. Daar ben ik best een beetje trots op.

Mijn verhaal toont ook aan dat we zélf de maatschappij zijn. Het toont aan dat de stem van het volk in een democratie nooit mag zwijgen. Verandering kán, als je jouw verhaal durft te vertellen. Soms scherp, soms gematigd. Net waar het om vraagt. Jouw stem mag klinken, want daar drijft democratie op. En in een democratisch stelsel wordt je stem gehoord.

Waar het eindigt weet ik niet. Ik blijf vechten voor een eerlijke regeling voor iedereen, ook voor de mensen die nú hun boete niet binnen 6 weken betalen kunnen.  Ik hoop dat u dat blijft steunen. Dat blijft nodig. Ook na dit eerste halfjaar.


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?

Heeft u openstaande boetes? Wilt u wel betalen, maar kunt u het eenvoudigweg niet? Voor zaken van vóór 1 juli 2015 geldt voor u niet de nieuwe regels voor het aanvragen van een betalingstermijn. Wat moet u doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

1. Maak altijd bezwaar

Allereerst: maak altijd bezwaar! Hiermee stelt u in ieder geval de betaling voor een periode uit, omdat u de boete niet hoeft te betalen terwijl de bezwaarperiode loopt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan heeft u geluk. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag Help ik heb een boete om hulp. ‘Help ik heb een boete’ zegt dat één op de drie boetes wordt vernietigd na het instellen van bezwaar. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft u misschien intussen wat ruimer de tijd gekregen om het benodigde bedrag toch op tafel te leggen. In de praktijk is de tijdwinst bij bezwaar al snel 5 tot 6 maanden.

Is het bezwaar afgewezen en heeft u nog steeds niet de mogelijkheid het bedrag te betalen? BekeuringBezwaar.nl kan dan (nog steeds kosteloos!) voor u doorgaan met de bezwaarprocedure. Onderdeel hiervan is het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. U moet in beginsel hier aan de Rechtbank een zekerheidsstelling voor betalen. Echter is met een goed beroepsschrift op basis van deze uitspraak een kans om dit te laten matigen. In dit beroepsschrift kan bij aantoonbare financiële nood op basis van deze uitspraak om matiging van de boete worden gevraagd. (Tijdens dit stadium zijn er nog géén verhogingen opgelegd.)

2. Vraag altijd (meerdere keren) om betalingsregeling

Vraag een betalingsregeling aan bij het CJIB. Doe dit altijd, ook al zegt het CJIB een regeling niet toe te staan. Het is belangrijk dat u zich hiervoor toch inzet, omdat u dan bij de Rechter sterker staat. Wijst het CJIB uw aanvraag voor een betalingsregeling af omdat u niet aan de strenge voorwaarden voldoet, blijf regelmatig om een betalingsregeling verzoeken. Zo ziet de Rechter dat u het er niet bij laat zitten maar actief uw best doet om het probleem de baas te worden!

3. Ook bij deurwaarder mogelijkheid tot betalingsregeling

Na twee verhogingen is de kans groot dat u een brief krijgt van een deurwaarder. Probeer met de deurwaarder alsnog een redelijke betalingsregeling af te spreken, waarbij ook gekeken wordt naar uw inkomen en draagkracht. Lukt dit niet en wil de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen? Zorg ervoor dat hij altijd de juiste beslagvrije voet hanteert.

4. Let op uw bestaansminimum

Soms legt het CJIB een ‘overheidsvordering‘ op, oftewel een bankbeslag. Dan wordt in één keer een deel van het saldo afgeschreven. Dit mag het CJIB niet zomaar doen als u hierdoor onder het bestaansminimum komt. Teken hiertegen direct protest aan en laat u eventueel bijstaan door een advocaat. Voor het inroepen van hulp van een advocaat heeft u recht op rechtsbijstand.

5. Bij dwangmaatregelen CJIB roep hulp in!

Ook wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd of uw auto buitengebruik wordt gesteld heeft het zin om de hulp van een advocaat in te roepen. De Wet zegt namelijk dat een dwangmiddel alleen ingezet mag worden als er een reële kans bestaat dat u de vordering wel kunt voldoen. Kunt u aantonen dat dit niet zo is, kan een advocaat u helpen een Kort Geding aan te spannen om het inzetten van dwangmiddelen te stoppen.

In het uiterste geval zal de Officier van Justitie van het CJIB u oproepen om voor de Rechter te verschijnen. Hij wil u dan laten gijzelen om u te dwingen te gaan betalen. Rechters zijn erg kritisch over dit ultieme dwangmiddel. Het is heel erg belangrijk dat u goed voorbereid naar de zitting gaat en ook daadwerkelijk verschijnt! Lees hierover dit artikel.

Ook voor of tijdens gijzeling kort geding aanspannen

Wordt u toch gegijzeld of bent u op dit moment gegijzeld? Dan kan er alsnog een Kort Geding aangespannen worden. Lees er hier meer over.

Help ook anderen in nood!

Er zijn duizenden andere mensen met dezelfde problemen als u heeft. Help elkaar en vul hier de protestmail in tegen het onrechtvaardige CJIB-beleid. Laat de Tweede Kamer ook weten welke problemen u heeft nu er geen ook met de nieuwe regels in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. U kunt hier daarover een automatische mail versturen.


CJIB slaat slag tijdens feestdagen


CJIB slaat slag tijdens feestdagen

De rakkers van het CJIB weten het natuurlijk ook. Wie sterk is kan óók slim zijn. En als Mozes niet naar de berg komt, komt Bromsnor wel aan de deur. En daarom maakt de politie tijdens de feestdagen extra manuren vrij voor het innen van openstaande boetes. Aan de deur. Omdat de kans van slagen nou eenmaal het grootst is als de mensen tijdens de feestdagen bij hun familie zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat een maand voor de feestdagen en vakantie de landelijke razzia hoogtij viert. Massaal gaan ze straat op, de hoeders der Wet. En ben je niet thuis? Dan heeft de politie een stapeltje folders bij de hand om je bij thuiskomst fijntjes te laten weten dat de politie aan de deur is geweest. Er is geen ontkomen aan. “Niemand ontloopt zijn straf.”

Hufters mogen straf niet ontlopen

Nu de Pinksterdagen in de verte opdoemen zijn er de eerste tekenen van het naderende onheil. De politie waarschuwt alweer voor nieuwe huisbezoeken. Rond de Kerstdagen maakten sommige dienders het wel heel bont door het publiek te waarschuwen dat het niet het eigen kerstmenu kon samenstellen als het nog boetes open had staan. Rond Pasen was er ook een ronde ‘openstaande boetes innen’. Want wie wil nou tijdens de feestdagen in de gevangenis zitten? Niemand natuurlijk. Ook niet als je openstaande boetes hebt die je nog moet betalen.

Ongetwijfeld helpt het. En natuurlijk, als je maar al te graag te hard rijdt, je vaak met te veel alcohol op in de auto stapt, als je steeds weer je als een hufter gedraagt in het verkeer, dan moet er ook druk op de ketel als je ook nog eens je straf niet accepteert. Dat mag duidelijk zijn.

Zuiver geweten

Maar daarnaast is er een heel erg grote groep mensen die een boete hebben gekregen en die naast die terechte boete nog veel harder gestraft worden. Dat is de groep die niet op tijd hun boete kon betalen. Waar het CJIB weigert naar te luisteren. Die te maken hebben gekregen met een verveelvoudiging van het boetebedrag door automatische verhogingen. Die nooit de kans hebben gekregen een normale betalingsregeling te kunnen treffen. Die eerst de schuld zagen groeien tot ongekende hoogte, voordat de deurwaarder kwam. Bij wie het allemaal boven het hoofd groeide. Die niet meer wisten hoe ze het op moesten lossen. En die nu een schuld hebben van vaak duizenden euro’s.

Ook daar gaat de politie tijdens de feestdagen langs. En legt hen de keuze voor. Nu alles betalen, of meegaan en de feestdagen in de cel doorbrengen. Achter de gesloten deur.

Ik hoop dat de agent die zo’n klus moet klaren de eer hooghoudt. Om het geweten zuiver te houden.

Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling

Vandaag heeft de nieuwe staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het vaart zet achter de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling van openstaande boetes boven de € 225,00. In de Tweede Kamer had zijn voorganger Fred Teeven beloofd dit via een wetswijzing te willen regelen. Dijkhoff wil hier niet op wachten en heeft een interim regeling aangekondigd die al vanaf 1 juli 2015 van kracht kan zijn.

Maatschappelijk onrust

Hiermee komt de staatssecretaris plotseling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, nadat er maatschappelijk onrust is ontstaan en rechters, de nationale ombudsman en veel maatschappelijke organisaties scherpe kritiek uitten op de huidige CJIB-praktijk.

Dit is wat Cel 34 betreft een zwaar bevochten begin. Echter is de interim maatregel niet voldoende om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Voor deze mensen kan een boete lager dan 225 euro nog een veel te groot bedrag zijn om in één keer binnen zes weken te voldoen. Ook geldt de nieuwe maatregel alléén voor nieuwe zaken.

Heeft u problemen met het betalen van een boete die vóór 1 juli is opgelegd, dan heeft u ook met deze nieuwe regels nog steeds geen recht op een betalingsregeling.

Lage inkomens nog altijd in de knel

Voor de boetes beneden de grens is er nog niets geregeld. Hiervoor blijven de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd kunnen betalen nog gewoon bestaan. Ook zal het CJIB hiervoor geen betalingsregeling accepteren. Deze boetes komen dus in het huidige traject terecht, waarbij een deurwaarder de kosten nog verder zal laten oplopen en in het slechtste geval een gijzeling onafwendbaar lijkt te zijn. De verwachting is echter dat rechters ook hierin de huidige praktijk zullen laten gelden. De wet zegt volgens de rechters namelijk dat een gijzeling alleen bedoeld is voor hen die zonder gegronde reden blijven weigeren de boete te voldoen.

Ook de politiek zal zich blijven inzetten om de betalingsregeling beter te regelen. De SP heeft al aangegeven dat de regeling ook voor lagere boetes zal moeten gelden.

Heeft u niets aan deze nieuwe regels? Zit u nú in de problemen met een openstaande boete en is een betalingsregeling voor u de enige optie? Stuur hier een mail naar de Tweede Kamer!


Hazelhoff: “Gijzelen broodnodig”


Hazelhoff: “Gijzelen broodnodig middel”

“We zijn ons al langer bewust van het probleem van mensen die gegijzeld worden omdat ze niet kunnen betalen”

Wat De Monitor niet lukte, lukt wel de Telegraaf; een reactie van Officier van Justitie Albert Hazelhoff op de ophef over het gijzelen van gewone burgers die hun boete niet kunnen betalen. De Monitor had aan het Openbaar Ministerie een reactie gevraagd op de uitzending van afgelopen zondag 26 april. Maar het OM wilde wachten op de eerste rechtszaak ‘nieuwe stijl’, waarbij het beter beslagen ten ijs moest komen. Twee dagen later kon het blijkbaar wel, en verscheen een kort interview met de Officier van Justitie in de krant voor het wakkerst deel van Nederland.

Oude wijn in nieuwe zakken

Hazelhoff doet hierin een aantal opvallende uitspraken. Opvallend, omdat hij ondanks de storm van kritiek op het beleid nog steeds het gijzelen van gewone burgers met betalingsonmacht blijft verdedigen. Opvallend ook, omdat de toon lijkt gezet voor een nieuwe strategie. Hazelhoff lijkt te suggereren dat burgers met betalingsonmacht juist nóg meer voor zichzelf op moeten gaan komen.

Iemand die in staat is om zijn auto te laten keuren of een kentekenbewijs aan te vragen, kan ook een boete betalen. Je mag dat toch wel van de burger verwachten.

De kern van de boodschap van Hazelhoff lijkt te zijn dat de ‘nieuwe stijl’ bij verzoeken tot gijzeling aan de Rechtbank vooral een opsomming van de procedure is. Hij zegt hierover:

Het CJIB levert de officier meer informatie over de wanbetaler. Bijvoorbeeld of iemand in de schuldsanering zit, of er een deurwaarderstraject loopt en of iemand überhaupt wel reageert op brieven van instanties. Het CJIB geeft ook aan of een vordering tot gijzeling eerder is afgewezen en waarom.

Kortom: er is niets nieuws aan de zon. Hazelhoff presenteert bij de rechtbank zijn oude wijn in nieuwe zakken. Een onvolledig dossier wordt een opsomming van systematisch denken in de praktijk, terwijl de Rechter juist van die systematiek af lijkt te willen.

Pikant detail van grote waarde is dat de rechtbank bij de “nieuwe stijl” van Hazelhoff waarbij de wanbetaler ook naar de zitting kwam, de Rechter het verzoek tot gijzeling ook direct naar de prullenmand verwees.

Burger in nood

Dat terwijl de rechters juist lijkt te willen weten of het CJIB er alles aan heeft gedaan om de oorzaak van het niet betalen van een boete te achterhalen. Met andere woorden: Is het CJIB in contact getreden met de wanbetaler en is een uitgestoken hand onderdeel van het proces geweest. De rechters zijn zich er namelijk terdege van bewust dat de groep wanbetalers met betalingsonmacht deze uitgestoken hand nodig hebben omdat het systeem voor hen niet te doorgronden is.

Het OM blijft deze bal bij de burgers in betalingsnood zelf leggen. Wat natuurlijk ook past in de lijn die het huidige kabinet op alle beleidsterreinen toepast. De burger moet maar voor zichzelf opkomen, ook als het ziek, oud of geestelijk in war is:

Nu is het zo dat ongeveer een vierde van de mensen naar de rechtbank komt. Het CJIB weet niet alles. Het is belangrijk om zelf uit te leggen waarom je niet betaalt. En om eventueel actuele stukken te overleggen.

Gedrocht

En hieruit blijkt meteen het ongelijk van Hazelhoff’s systeem. De problemen beginnen namelijk niet bij een mogelijke gijzeling die iemand boven het hoofd hangt, maar al veel eerder. Het begint bij de exorbitante verhogingen, waar hij nooit een woord aan vuil maakt. Het begint bij de stroperige systemen in zijn organisatie. Het begint bij de onduidelijke en vaak tegenstrijdige informatievoorziening. En het eindigt in de rechtszaal, waar keer op keer de onrechtvaardigheid aangetoond wordt.

De onrechtvaardigheid van het gedrocht dat Wet Mulder heet.


Interne discussie binnen politie over gijzelenInterne discussie binnen politie over gijzelen

Via een anonieme tipgever kreeg Cel 34 afgelopen week een interessant artikel onder ogen. Een artikel uit het interne personeelsblad van de politie. Het gaat om de rubriek “Werkdilemma” uit het periodiek. Het werkdilemma van de maand april:
politie cjib

Een heel interessante vraag. In mijn persoonlijk verhaal vertel ik ook over het moment dat ik door de politie werd opgepakt en in de cel werd gegooid. Het is een moment waar ik nog vaak aan terugdenk. De impact is groot op mij geweest. De gebeurtenissen die in rap tempo op je afkomen laten sporen na. Ik vraag mij regelmatig hardop af of de politie weet heeft van het trauma dat veel mensen hierbij oplopen. Is de politie zich bewust dat de manier waarop je behandeld wordt iets in de mensen stuk maakt?

Politie verplicht hulp te bieden aan mensen in nood

Met regelmaat reageer ik op Twitter op dit vlak kritisch tegen agenten die naar buiten treden met tweets over het oppakken van mensen die hun boetes niet hebben betaald. Ik ben daarin kritisch en meestal ook bewust erg scherp. Juist omdat ik wil dat er oog komt voor de andere kant van hun handelen. Dat zorgt ervoor dat ik via email soms reactie krijg van de betrokken agent. Dan volgt er een open gesprek, waar we beiden iets van onszelf kunnen laten zien.

Ik vind dat als er mensen de dupe worden van een (rechts)systeem de politie een taak heeft dit niet naast zich neer te leggen. De politie heeft niet alleen de taak de Wet te handhaven en opdrachten van het Openbaar Ministerie uit te voeren. Vanuit de Politiewet moet de politie ook hulp bieden aan mensen in nood. Ik stel dat mensen die in de gevangenis dreigen te belanden omdat ze hun boete niet kúnnen betalen, recht hebben op de hulp, bemiddeling en zorg van de ‘waakzame en dienstbare’ politie. Waakzaam, ook daar waar mensen door de praktische uitvoering van de Wet dieper in de problemen wegzakken. Dat is een standpunt vanuit moraal, maar in mijn overtuiging ook vastgelegd in de regels die de politie hanteren mag.

Politie wil oplossingen?

Hoe kijkt de politie hier dan tegenaan? Uit de reacties wordt vaak gezegd dat er ook oog is voor de grensgevallen. De mensen die tussen wal en schip dreigen te belanden. Die de ‘schrijnende gevallen’ worden genoemd. Maar in hoeverre wordt dit ook waargemaakt.

In het dilemma van de maand wordt dit dus besproken. En wat blijkt? Ook (zelfs?) het uitvoeringsorgaan van het Openbaar Ministerie is opvallend kritisch en adviseert soepel om te gaan met deze groep mensen. Oplossingen zoeken wordt ook door de politie als beste oplossing gezien.
Politie CJIB 2

1 Miljard inkomsten

Hoe tekenend is het, dat het OM, de Minister van Justitie, de meerderheid van de Tweede Kamer (!) en het CJIB het hoofd afwenden? Waarom moeten Rechters en politieagenten voor de oplossing zorgen en blijven de mensen die het systeem in stand houden zich afwenden van de praktijk?

Ondertussen blijft Cel 34 wachten op de antwoorden van de Minister op het WOB-verzoek. Ik voorspel dat het te maken heeft met de 1 miljard die binnengehaald wordt. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Straks zal blijken dat de verhogingen de Staat héél veel geld oplevert. Daar hoef ik geen helderziende voor te zijn.

 Rechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbijRechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbij

In 2013 heeft een Rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Officier van Justitie in een zaak toestemming gevraagd heeft om over te kunnen gaan tot gijzeling. De betrokken Rechter oordeelt echter dat de Officier van Justitie zijn werk niet gedaan heeft en velt een spijkerhard oordeel:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Wat is er gebeurd?

De zaak diende op 22 augustus en  6 september 2013. Op de zitting verschijnt ook de wanbetaler, samen met zijn vrouw. De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank ingevolge de Wet Mulder toestemming om de wanbetaler te mogen gijzelen. Volgens de Wet Mulder is dit mogelijk als ultiem dwangmiddel om een wanbetaler alsnog tot betaling te dwingen.

Het blijkt te gaan om drie boetes. Twee boetes voor het niet verzekeren van een bromfiets, een derde voor het verlopen van het keuringsbewijs van een auto. De boetes zijn niet betaald.
De man om wie het gaat heeft geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee erkent hij dat de boete terecht is opgelegd. De boetes zijn na uitblijven van de betaling verhoogd met 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} en later nogmaals met 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het oorspronkelijke boetebedrag. De ‘wanbetaler’ heeft geen geld genoeg om de drie boetes te voldoen.

Voor twee boetes vaardigt de Officier van Justitie een dwangbevel uit. Voor de derde boete laat de Officier dit zitten, omdat inmiddels de Deurwaarder heeft laten weten dat er helemaal geen geld is. dat er geen mogelijkheid tot verhaal aanwezig was. Met andere woorden: het is de Officier bekend dat de betrokkene helemaal geen geld heeft. Toch gaat de Officier door met het uitoefenen van druk op de man en zijn vrouw.

Politie met lege handen terug

Eind 2012 en begin 2013 heeft de Officier van Justitie geprobeerd het rijbewijs van de man in te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ook betaalt de betrokkene na dit dreigement de boete niet.
Dan probeert de Officier het op een andere manier. Hij stuurt de politie erop af om de auto buiten gebruik te stellen. De politie komt met lege handen terug; de man heeft helemaal geen auto in zijn bezit. Ook het geld kunnen de agenten natuurlijk niet innen. Het boetebedrag staat nog steeds open.

Wie denkt dat het na al deze gebeurtenissen de Officier van Justitie inmiddels wel duidelijk moet zijn dat er iets anders moet gebeuren dan strak de regeltjes van het systeem volgen, heeft het helemaal mis. Het Openbaar Ministerie is blind voor de omstandigheden en gaat rucksigloss door met het aanpakken van deze wanbetaler.

Rechter: CJIB op automatische piloot

De Rechter springt tussenbeide. Als eerste heeft hij stevige kritiek op het OM voor wat betreft het dossier. De Officier van Justitie zegt wel dat hij al het bovenstaande heeft ondernomen, maar in het dossier kan de Rechter hier niks over vinden. De Rechter zegt hierover:

Kennelijk vindt er telkens na enige tijd een automatische beoordeling plaats van het toepassen van het betrokken dwangmiddel. Het aanwezige overzicht “Actuele sanctie-gegevens” maakt daar melding van. Wat deze automatische beoordeling inhoudt is volstrekt onduidelijk.

En het valt ook de Rechter op dat het CJIB alle mogelijkheden tot incasseren op de automatische piloot volgens een bepaald lijstje afwerkt. Er is binnen het systeem niemand die een keer het dossier inhoudelijk bekijkt en een afweging maakt. De Rechter kijkt hier echter wél naar en constateert dat de betrokken man prima kan uitleggen dat het grote schulden heeft en waardoor die zijn ontstaan. De conclusie is dan ook dat er hier helemaal geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht.

In de uitspraak verwijt de Rechter het de Officier van Justitie nog een keer dat het allemaal anders had gekund:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Indien de betrokken officier van justitie bijvoorbeeld naar alle op naam van betrokkene openstaande zaken had gekeken, had hij/zij beslist anders gehandeld. Helaas functioneert deze officier van justitie binnen een werkproces, waarbij hij/zij kennelijk slechts naar afzonderlijke (losse) zaken kijkt, ervan uitgaande dat de officier van justitie deze zaken daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Zoek naar oplossingen

Ook zegt de Rechter dat het helemaal niet de bedoeling kan zijn om mensen die wel willen, maar niet kúnnen betalen in de cel te gooien:

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Nee, zegt de Rechter zelfs, wat voor de hand ligt is de sanctie geheel of gedeeltelijk (de verhogingen, bijvoorbeeld?) kwijt te schelden en/of met deze man een goede betalingsregeling te treffen.

Dat was zijn uitspraak, en daar kon de Officier van Justitie het mee doen. Er is recht gesproken.
Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!


Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij gijzeling

Wie voor openstaande boetes voor de Rechter moet verschijnen, heeft geen recht meer op de vergoeding van de kosten van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand enige tijd geleden afgeschaft. Hierop is een rechtszaak aangespannen om aan de Rechter een oordeel te vragen of het afschaffen van rechtsbijstand bij gijzelingsverzoeken door het CJIB redelijk is. Op 11 november 2014 heeft de Rechter geoordeeld dat dit beleid inderdaad niet redelijk is en de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd de beslissing te heroverwegen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft hierop echter toch besloten de huidige regelgeving te laten bestaan. De Rechter zal zich in mei 2015 in een vervolgprocedure weer over de zaak buigen. De verwachting is dat de Rechter dan zal besluiten dat ook voor een rechtszitting voor gijzeling het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand moet gelden.

Rechter maakt meestal betalingsafspraken

De Rechter maakt ingeval van betalingsonmacht in de meeste gevallen afspraken maakt over een betalingsregeling. Dat is een goede zaak, omdat op deze manier de ‘wanbetaler’ van openstaande boetes alsnog via de Rechter de mogelijkheid krijgt de openstaande boetes wél in termijnen te betalen. Overigens, wanneer iemand een inkomen heeft beneden de beslagvrije voet, zal betaling tot een later moment uitgesteld moet worden, wanneer de financiële situatie zo is veranderd dat een afbetaling wel mogelijk is. Iedereen heeft immers recht op het vrij te besteden minimum inkomen, om niet verder in de problemen te komen!

Staat pleegt onrechtmatige handeling

Wanneer aantoonbaar is dat er sprake is betalingsonmacht maar u zit op dit moment in de cel, is er toch nog een mogelijkheid. U kunt een kort geding tegen de Staat laten aanspannen wegens een onrechtmatige handeling. Volgens de Wet Mulder moet namelijk aantoonbaar zijn dat er sprake is van betalingsonwil. De Officier van Justitie had via informatie van onder andere de deurwaarder moeten aantonen dat er wel geld is, maar dat er stelselmatig geweigerd wordt het bedrag te betalen.  Dit is dus goed nieuws voor iedereen die ondanks hun betalingsonmacht op dit moment in de cel zit, of bang is dat de politie binnenkort langs komt om te gijzelen. Helemaal omdat een kort geding in dit geval wel wordt vergoed!

Een advocaat die hier veel ervaring mee heeft, is mr. Robert Eefting van De Haan Advocaten. Mr Eefting staat veel mensen bij die problemen hebben met het CJIB bij openstaande boetes. Hij vertelt u graag over de mogelijkheden. Neem dus gerust contact met hem op!CJIB aanvraagformulier betalingsregelingCJIB aanvraagformulier betalingsregeling plotseling online

Sinds kort heeft het CJIB het aanvraagformulier voor een betalingsregeling online staan. Ondanks dat het CJIB (zover bekend bij Cel 34) nog niet heeft gecommuniceerd dat deze aanvraag op deze klantvriendelijke manier is te regelen, vond ik dit formulier bij toeval in nieuwe zoekresultaten op internet.

Vanuit dezelfde klantvriendelijk houding begint het formulier met een opsomming wanneer het aanvragen van een betalingsregeling niet mogelijk is:

Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Een betalingsregeling is in ieder geval niet mogelijk voor zaken waarin:
– actie wordt ondernomen om het openstaande bedrag te verhalen op uw goederen, inkomsten of vermogen;
– een dwangmiddel wordt toegepast (inneming rijbewijs, buitengebruikstelling voertuig of gijzeling);
– een arrestatiebevel is uitgevaardigd;
– u al vervangende hechtenis ondergaat.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

– het totaal openstaande bedrag voor de boetes waarvoor u een betalingsregeling aanvraagt moet minimaal € 225,00 zijn;
– wanneer u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling bij het CJIB hebt gehad die u niet bent nagekomen, krijgt u geen nieuwe betalingsregeling;
– voor een transactievoorstel van de politie of de officier van justitie wordt nooit een betalingsregeling toegestaan.

Bovenstaande is in lijn met de plannen van het Ministerie van Justitie om de mogelijkheid van betalingsregelingen in de Wet op te nemen.

Downloaden van het aanvraagformulier: Aanvraagformulier-betalingsregeling-CJIB

Nu het CJIB dit formulier online heeft gezet lijkt het erop dat binnenskamers gewerkt wordt aan de voorbereidingen om het systeem nu ook écht te gaan veranderen. Maatschappelijke, politieke en druk van binnenuit (protesterende Rechters) lijkt dan ook de vruchten af te werpen!

Cel 34 blijft overigens kritiek hebben op de voorwaarden voor een betalingsregeling. Ook een boete lager dan 225 euro kan voor een grote groep mensen een onoverkomelijke aanslag zijn op de financiën om binnen 6 weken dit bedrag op tafel te leggen. Juist kleinere verkeersovertredingen kunnen er dan nog steeds voor zorgen dat mensen met een erg kleine beurs onnodig in grote problemen komen!

Heeft iemand ervaring met deze vorm van aanvraag en behandeling van een betalingsregeling? Graag horen we uw verhaal!De Monitor start onderzoek gijzeling CJIB


De Monitor start onderzoek CJIB

De Monitor, het onderzoeksprogramma van KRO-NCRV is een onderzoek gestart naar de gijzelingen door de Overheid (CJIB) van mensen die een boete niet kunnen betalen. De redactie zoekt hiervoor mensen die dit aan den lijve hebben ondervonden of bij wie een gijzeling boven het hoofd hangt. Ook komt de redactie graag in contact met mensen die ervaring hebben met de rechtszaak waarin de Rechter zich uitspreekt over de gijzeling.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de enorme problemen die het CJIB veroorzaakt. In 2012 besteedde het AD voor het eerst uitgebreid aandacht aan gijzelingen door de overheid. Ook de Rijdende Rechter, mr. Frank Visser, nam met voor zijn doen uitzonderlijke harde bewoordingen de praktijken van het CJIB op de hak. Al met al bleek dit de voorbode van een veel breder protest tegen de onbarmhartige gijzelingen van gewone mensen, die zonder pardon in de cel gezet worden en regelmatig door politie en justitie gecriminaliseerd worden.

CJIB moet veranderen

Vandaag heeft ook Buitenhof aandacht besteed aan de problemen en interviewde Maria van de Schepop, strafrechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en Rinus Otte, raadsheer bij het Hof Arnhem/Leeuwarden. Ook dit maakt weer veel los. En daarnaast is er dus het programma De Monitor, dat in meerdere uitzendingen de zaak uitzoekt.

Het is (dus) nog steeds ontzettend belangrijk dat de protesten tegen het CJIB doorgaat. Daarom houd ik de protestmail actie van Cel 34 nog steeds actief. De politiek moet nog steeds overtuigd worden dat het probleem niet alleen in de gijzelingen zit, maar in het gehele systeem van het verhogen van boetes. Want wat nog volstrekt onduidelijk is hoe de overheid wil omgaan met de aangekondigde betalingsregelingen. De wetgeving is in de maak, dus nú kunnen we nog invloed uitoefenen op de besluitvorming.