Openstaande boetes: Wat kan ik doen?


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?

Heeft u openstaande boetes? Wilt u wel betalen, maar kunt u het eenvoudigweg niet? Voor zaken van vóór 1 juli 2015 geldt voor u niet de nieuwe regels voor het aanvragen van een betalingstermijn. Wat moet u doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

1. Maak altijd bezwaar

Allereerst: maak altijd bezwaar! Hiermee stelt u in ieder geval de betaling voor een periode uit, omdat u de boete niet hoeft te betalen terwijl de bezwaarperiode loopt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan heeft u geluk. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag Help ik heb een boete om hulp. ‘Help ik heb een boete’ zegt dat één op de drie boetes wordt vernietigd na het instellen van bezwaar. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft u misschien intussen wat ruimer de tijd gekregen om het benodigde bedrag toch op tafel te leggen. In de praktijk is de tijdwinst bij bezwaar al snel 5 tot 6 maanden.

Is het bezwaar afgewezen en heeft u nog steeds niet de mogelijkheid het bedrag te betalen? BekeuringBezwaar.nl kan dan (nog steeds kosteloos!) voor u doorgaan met de bezwaarprocedure. Onderdeel hiervan is het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. U moet in beginsel hier aan de Rechtbank een zekerheidsstelling voor betalen. Echter is met een goed beroepsschrift op basis van deze uitspraak een kans om dit te laten matigen. In dit beroepsschrift kan bij aantoonbare financiële nood op basis van deze uitspraak om matiging van de boete worden gevraagd. (Tijdens dit stadium zijn er nog géén verhogingen opgelegd.)

2. Vraag altijd (meerdere keren) om betalingsregeling

Vraag een betalingsregeling aan bij het CJIB. Doe dit altijd, ook al zegt het CJIB een regeling niet toe te staan. Het is belangrijk dat u zich hiervoor toch inzet, omdat u dan bij de Rechter sterker staat. Wijst het CJIB uw aanvraag voor een betalingsregeling af omdat u niet aan de strenge voorwaarden voldoet, blijf regelmatig om een betalingsregeling verzoeken. Zo ziet de Rechter dat u het er niet bij laat zitten maar actief uw best doet om het probleem de baas te worden!

3. Ook bij deurwaarder mogelijkheid tot betalingsregeling

Na twee verhogingen is de kans groot dat u een brief krijgt van een deurwaarder. Probeer met de deurwaarder alsnog een redelijke betalingsregeling af te spreken, waarbij ook gekeken wordt naar uw inkomen en draagkracht. Lukt dit niet en wil de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen? Zorg ervoor dat hij altijd de juiste beslagvrije voet hanteert.

4. Let op uw bestaansminimum

Soms legt het CJIB een ‘overheidsvordering‘ op, oftewel een bankbeslag. Dan wordt in één keer een deel van het saldo afgeschreven. Dit mag het CJIB niet zomaar doen als u hierdoor onder het bestaansminimum komt. Teken hiertegen direct protest aan en laat u eventueel bijstaan door een advocaat. Voor het inroepen van hulp van een advocaat heeft u recht op rechtsbijstand.

5. Bij dwangmaatregelen CJIB roep hulp in!

Ook wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd of uw auto buitengebruik wordt gesteld heeft het zin om de hulp van een advocaat in te roepen. De Wet zegt namelijk dat een dwangmiddel alleen ingezet mag worden als er een reële kans bestaat dat u de vordering wel kunt voldoen. Kunt u aantonen dat dit niet zo is, kan een advocaat u helpen een Kort Geding aan te spannen om het inzetten van dwangmiddelen te stoppen.

In het uiterste geval zal de Officier van Justitie van het CJIB u oproepen om voor de Rechter te verschijnen. Hij wil u dan laten gijzelen om u te dwingen te gaan betalen. Rechters zijn erg kritisch over dit ultieme dwangmiddel. Het is heel erg belangrijk dat u goed voorbereid naar de zitting gaat en ook daadwerkelijk verschijnt! Lees hierover dit artikel.

Ook voor of tijdens gijzeling kort geding aanspannen

Wordt u toch gegijzeld of bent u op dit moment gegijzeld? Dan kan er alsnog een Kort Geding aangespannen worden. Lees er hier meer over.

Help ook anderen in nood!

Er zijn duizenden andere mensen met dezelfde problemen als u heeft. Help elkaar en vul hier de protestmail in tegen het onrechtvaardige CJIB-beleid. Laat de Tweede Kamer ook weten welke problemen u heeft nu er geen ook met de nieuwe regels in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. U kunt hier daarover een automatische mail versturen.


CJIB slaat slag tijdens feestdagen


CJIB slaat slag tijdens feestdagen

De rakkers van het CJIB weten het natuurlijk ook. Wie sterk is kan óók slim zijn. En als Mozes niet naar de berg komt, komt Bromsnor wel aan de deur. En daarom maakt de politie tijdens de feestdagen extra manuren vrij voor het innen van openstaande boetes. Aan de deur. Omdat de kans van slagen nou eenmaal het grootst is als de mensen tijdens de feestdagen bij hun familie zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat een maand voor de feestdagen en vakantie de landelijke razzia hoogtij viert. Massaal gaan ze straat op, de hoeders der Wet. En ben je niet thuis? Dan heeft de politie een stapeltje folders bij de hand om je bij thuiskomst fijntjes te laten weten dat de politie aan de deur is geweest. Er is geen ontkomen aan. “Niemand ontloopt zijn straf.”

Hufters mogen straf niet ontlopen

Nu de Pinksterdagen in de verte opdoemen zijn er de eerste tekenen van het naderende onheil. De politie waarschuwt alweer voor nieuwe huisbezoeken. Rond de Kerstdagen maakten sommige dienders het wel heel bont door het publiek te waarschuwen dat het niet het eigen kerstmenu kon samenstellen als het nog boetes open had staan. Rond Pasen was er ook een ronde ‘openstaande boetes innen’. Want wie wil nou tijdens de feestdagen in de gevangenis zitten? Niemand natuurlijk. Ook niet als je openstaande boetes hebt die je nog moet betalen.

Ongetwijfeld helpt het. En natuurlijk, als je maar al te graag te hard rijdt, je vaak met te veel alcohol op in de auto stapt, als je steeds weer je als een hufter gedraagt in het verkeer, dan moet er ook druk op de ketel als je ook nog eens je straf niet accepteert. Dat mag duidelijk zijn.

Zuiver geweten

Maar daarnaast is er een heel erg grote groep mensen die een boete hebben gekregen en die naast die terechte boete nog veel harder gestraft worden. Dat is de groep die niet op tijd hun boete kon betalen. Waar het CJIB weigert naar te luisteren. Die te maken hebben gekregen met een verveelvoudiging van het boetebedrag door automatische verhogingen. Die nooit de kans hebben gekregen een normale betalingsregeling te kunnen treffen. Die eerst de schuld zagen groeien tot ongekende hoogte, voordat de deurwaarder kwam. Bij wie het allemaal boven het hoofd groeide. Die niet meer wisten hoe ze het op moesten lossen. En die nu een schuld hebben van vaak duizenden euro’s.

Ook daar gaat de politie tijdens de feestdagen langs. En legt hen de keuze voor. Nu alles betalen, of meegaan en de feestdagen in de cel doorbrengen. Achter de gesloten deur.

Ik hoop dat de agent die zo’n klus moet klaren de eer hooghoudt. Om het geweten zuiver te houden.

Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!


Rechtszaak gijzeling CJIB op komst?

Vandaag kwam weer in het nieuws dat steeds meer Rechters van het CJIB verlangen dat het met goede argumenten komt waarom iemand gegijzeld moet worden om tot betaling te dwingen. Vorig jaar hield de Raad voor de Rechtspraak een rondgang onder Rechters met de vraag hoe vaak ze een vordering afwijzen. De meesten van hen schatten dat op gemiddeld 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}.

Goed om dat te lezen. Dit nieuws was al langer bekend, alleen nog niet zo ongezouten naar buiten gebracht. Bij het artikel zijn een paar kleine kanttekeningen te maken, maar de strekking is duidelijk. Rechters vinden dat het CJIB met heel goede redenen moet komen om mensen in de cel te zetten. Zomaar ‘niet betaald’ is niet meer genoeg. Zo lijkt het.

Niet bij verstekzaken

Belangrijk te melden is dat bij verstekzaken een vordering altijd wordt toegewezen. Met andere woorden: kom je niet naar de rechtszitting, dan zal de Rechter ongezien de vordering van het CJIB toewijzen en zal je gegijzeld worden. Volgens de krant is alleen de Amsterdamse rechtbank hier een uitzondering op en roept de Raad voor de Rechtspraak ook andere rechtbanken op dit voorbeeld te volgen. Het blijkt namelijk telkens weer; heel veel mensen durven om verschillende redenen niet naar de zitting te komen. Veel denken dat ze direct na een uitspraak gegijzeld zullen worden. Anderen denken dat ze geen schijn van kans hebben. Maar de tijden veranderen en dit keer steeds vaker ten gunste van het gezonde verstand!

Ga naar de CJIB-rechtszitting!

Het advies is dus simpel. Ga altijd naar de rechtszitting. Ook zonder advocaat maak je alleen maar meer kans dat de Rechter ook goed naar u luistert. Ga er dus ook goed voorbereid heen en neem belangrijke correspondentie en inkomensgegevens mee. Toon aan dat het bedrag niet in één keer op te hoesten was. Dat het door de verhogingen alleen maar erger werd. En vergeet niet dat 95{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de Rechters hetzelfde vindt als jij: Je problemen worden alleen maar groter als je in de cel gezet wordt. De Rechter zal je in de praktijk streng toespreken en je vragen hoe de betaling wel voor elkaar kan komen. Wees ook daar goed op voorbereid en kom met een haalbaar voorstel!

Er gloort hoop aan de horizon. Als de Rechter achter ons staat, wie zal dan tegen ons zijn?


Stoere politietaal dat niets uithaalt
 

Stoere politietaal dat niets uithaalt

Eindelijk geeft de politie het in een op Tweede Paasdag uitgegeven persbericht ook zelf toe. Waarschijnlijk zonder te weten wat het toegeeft. Want het is inmiddels bekend welke boodschap het namens het OM en het CJIB uitdraagt. Wie niet betaalt, zal zijn straf niet ontlopen. Alsof het in de regel om zware criminelen gaat, de mensen die hun boete niet op tijd kunnen betalen. Maar wie het persbericht goed leest, leest het droeve verhaal van een 40-jarige vrouw uit Terneuzen. Een vrouw die haar boete niet op tijd betalen kon. En opgepakt wordt. Op Eerste Paasdag. De dag die genade symboliseert.

Toegegeven, 6.000 euro is een hoog bedrag. U kunt ervan uit gaan dat het hier gaat om zes niet betaalde verkeersboetes. Los van het feit waar de boetes voor zijn opgelegd, of het gaat om bewuste verkeersovertredingen of vergissingen, of mevrouw ‘een beetje dom’ is geweest of een verkeershufter, gaat het mij nu louter om het aantonen dat het systeem niet werkt. En dat het ons veel, heel veel geld kost.

Op Eerste Paasdag is de 40-jarige vrouw uit Terneuzen ‘gearresteerd’. Ooit noemden we dat ‘aanhouden’. Gearresteerd was het. Met zo’n heus arrestatieteam? Op 1e Paasdag? Kon het niet op Goede Vrijdag, tijdens The Passion misschien, om meteen in de symboliek te blijven.

De vrouw kon het bedrag, net over de zesduizend euro, niet meteen betalen. Maar om haar “te dwingen is ze in gijzeling genomen en overgedragen aan het Openbaar Ministerie”.

Als u ondanks herhaalde herinneringen een boete niet betaalt, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis. De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op. (Bron: Persbericht Politie.nl)

Wat staat hier beschreven? Voor de inning van de boetes in een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De goede man zag geen manieren om het geld te innen. Niet via beslag op goederen, niet via eventueel vermogen, niet via inkomsten.

Met andere woorden: deze mevrouw is zoals het er staat blut. Ze heeft niet genoeg middelen in huis om via verkoop van bezittingen of via beslag op haar loon het geld op korte termijn te cashen. Dát staat hier. De Deurwaarder vertelt het OM en het CJIB dat van deze kale kip niet is te plukken en stuur het dossier netjes aangetekend retour.

De politie heeft een briefje gestuurd, zo vertelt het verder. Wat de deurwaarder niet voor mekaar kreeg, lukt de politie misschien wel, zal de redenatie zijn? Het is natuurlijk gewoon ordinaire bedreiging. Net zoals het persbericht pure intimidatie is van hen die hun boetes niet kúnnen betalen. ‘Als u niet betaalt, komt het arrestatieteam. Dus wees gewaarschuwd!’

Maar mevrouw kon toch helemaal niet betalen? Had de Deurwaarder dat niet al veel eerder verteld?

En dus haalt de politie haar op. Op Eerste Paasdag. Ze wordt gearresteerd.

En nu komt het. Het rekensommetje. Mevrouw heeft zesduizend euro aan boetes openstaan. Het ligt dus in de lijn van verwachting dat het gaat om zes boetes. Per boete mag 1 week gegijzeld worden. Deze vrouw zit dus zes weken in de cel.

Zoals ik al eerder voorrekende kost een dag cel de belastingbetaler 200 euro. Zes maal zeven dagen is 42 dagen. Dat aantal dagen in de gevangenis kost de gemeenschap € 8.400,00. Kosten arrestatie niet meegerekend. Bovenop de 6.000 die nog betaald moeten worden. Als mevrouw na zes weken vrij komt, staan de boetes nog steeds open. Haar cel’straf’ is géén vervangende hechtenis.

Schiet mij maar in de feestverlichting.

 

Bent u het ook zat? Klik dan hier en help mee!

 Freddy’s regie
 

Ervaringen van lezers – Freddy’s regie

Beste Cel34, Mijn naam is Freddy. Ik zag op Twitter dat u gereageerd heeft op een tweet van de politie waarin staat dat als je niet wilt dat de politie op de stoep staat wanneer je een openstaande boete hebt, je de regie zelf met pakken. Ik wil graag mijn verhaal is doen. Wilt u mij eens bellen? 06-15…

Natuurlijk wil ik bellen. Ik ben nieuwsgierig naar het verhaal van Freddy. Hij wil zijn verhaal graag aan me kwijt.

Freddy is 38 jaar, alleenstaand. ‘s Nachts werkt hij in de nachtdienst van een grote fabriek onder de rook van Amsterdam. ‘s Avond rijdt hij er in zijn autootje naar toe, in de vroege ochtend weer naar huis. Vier nachten per week, drie nachten vrij. Dat is zijn ritme.

Hij verdient niet veel, maar hij is gelukkig. Heeft een klein huisje, een boompje en een beestje. Voor hij naar zijn werk gaat laat hij het beestje nog snel even uit. Als hij terugkomt, voordat hij zijn bed in rolt, nog een keertje.

Op een vroege ochtend, als Freddy naar huis rijdt, wordt hij op de ring bij Amsterdam geflitst. Waar hij normaal op zijn snelheid let, rijdt hij die dag gedachteloos achter de auto voor hem aan. Twintig kilometer te hard. Na enkele weken krijgt hij een acceptgiro van het CJIB in de bus. 150 euro.

Freddy heeft geen hoog salaris en de 150 euro is teveel om in één keer op te hoesten. Hij belt met het CJIB, maar uitstel krijgt hij niet. Een betalingsregeling? Nee, dat kan niet meneer. Freddy besluit het bedrag dat hij kan missen over te maken en de rest dan maar zelf in termijnen te betalen. Hij maakt 35 euro over en houdt de rest van de maand te weinig geld over. Na zes weken komt er een aanmaning van het CJIB. De 35 euro zijn dan wel van de hoofdsom afgetrokken, de boete voor het te laat betalen bedraagt 75 euro. In plaats van 115 euro, moet hij dus opeens nog 190 euro betalen. Dat wordt Freddy teveel om te kunnen begrijpen. Hij doet zijn best om aan zijn verplichting te voldoen, maar wordt gestraft met een nog veel hogere rekening.

De tweede herinnering valt daarna ook al snel weer in de bus. Nu wordt aan Freddy door het CJIB een boete voor het te laat betalen van € 150 euro opgelegd. De boete is nu opgelopen tot 375 euro, waarvan hij nog 335 euro van moet betalen. Hij verzoekt wederom om een betalingsregeling, maar die wordt met een standaardbriefje afgewezen. Uiteindelijk is de totale schuld aan het CJIB te hoog om zonder hulp van de instantie af te lossen. Freddy heeft het gewoonweg niet breed.

“Een deurwaarder? Ik heb nooit een deurwaarder gezien. Daar schermen ze mee, maar het is lariekoek. Wel heb ik de politie twee keer gezien. Om mijn auto mee te nemen. Tegen betaling van de boete plus 500 euro kon ik ‘m weer ophalen. Maar dat geld had ik niet! En ik moet met de auto naar mijn werk, want anders kom ik in de vroege ochtend niet eens thuis.”

“Dus ik kocht in plaats van af te betalen maar weer een oud karretje voor 100 euro. Met geld dat eigenlijk voor de keuring was weggelegd. Gevolg: ik heb dit tweede autootje ook niet laten keuren. Prompt wéér een hoge boete. Dat karretje hebben ze later ook weer opgehaald. Zelfde verhaal, 500 euro erbij, plus nu de twee boete’s betalen. En ik weer een oud barreltje op de kop getikt voor 75 euro. Met geld dat eigenlijk…”

Hoe het verhaal afloopt? Het is het bekende verhaal. Freddy wordt opgepakt en voor 14 dagen in de gevangenis gezet. Als hij na twee weken vrijkomt, is zijn boete nog steeds niet betaald.. En heeft hij een belastingschuld. Omdat Freddy in de gevangenis heeft gezeten raakt hij zijn baan kwijt. Hij zit nog steeds thuis. “Welke regie?”, vraagt Freddy zich hardop af. “Er is geen regie te nemen. Het CJIB heeft de regie en weigert elke vorm van hulp en toont geen greintje menselijkheid. En de politie? Die schildert ons steeds weer als een stel criminelen af.”

Ik zwijg. Wat moet ik zeggen?  
 

Bent u het CJIB-beleid ook zat? Teken hier!Blok beretrots op razziaBlok beretrots op razzia

U weet inmiddels, in november ben ik door de politie in de cel gezet omdat ik mijn openstaande boetes niet kon betalen. Ik had simpelweg geen geld genoeg om de boete en de verhogingen van 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} te voldoen. Ik, en honderden anderen die dezelfde schoenen pasten, werden zonder pardon domweg opgepakt en opgesloten.

Dat is niet iets nieuws, dat gebeurt al jaren. Ik noem het razzia’s, de politieacties die landelijk gehouden worden om zoveel mogelijk wanbetalers het vuur aan de schenen te leggen. Met alle gevolgen van dien.

Gisteren stuurde de plaatsvervanging van Ivo Opstelten, in de persoon van Stef Blok, een uitgebreide Hoerabrief aan de Tweede Kamer. Blok is beretrots op onze Nationale Politie.

De brief van Blok

Laat ik het toch nog maar eens heel duidelijk stellen. Een boete (terecht opgelegd) moet gewoon betaald worden. Er is een overtreding begaan, daar staat een sanctie op. Duidelijk en helder.
Waar deze website over gaat is wat er gebeurt als je een boete op een bepaald moment (even) niet kúnt betalen en wat de gevolgen dan kunnen zijn. Blok schrijft er trots over. Ik stel dat systeem aan de kaak.

De brief werpt een interessant licht op de politieactie, waar ik onderdeel van uitmaak. Er worden namelijk wat cijfers genoemd. Ik citeer:

Van de Nationale politie heb ik vernomen dat gedurende de actie 1.344 aanhoudingen zijn verricht, 2,5 miljoen euro aan boetegelden is geïnd en veroordeelden zijn aangehouden die bij elkaar nog 76 celjaren aan gevangenisstraf open hadden staan. Over het geheel genomen is dit 75{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} meer dan in dezelfde periode in het jaar 2013

Ik laat dit even op me inwerken. 1.344 aanhoudingen zijn er verricht. 2,5 miljoen euro een achterstallige betalingen geïnd. Dat laatste is op zichzelf een boel geld, maar een schijntje ten opzichte van de 1 miljard aan boetegeld dat jaarlijks binnengedweild wordt. 

Werkelijk succesvol?

Mij intrigeert vooral die 1.344 aanhoudingen. Ik weet, er wordt tijdens dergelijke razzia’s ook  gezocht naar gestraften die nog een celstraf hebben openstaan en zich niet bij de gevangenis gemeld hebben. Zoals ik de brief interpreteer zitten deze ‘criminelen’ (om het onderscheid maar eens te maken) niet inbegrepen. Maar ik kan het mis hebben.

Hamvraag is hoeveel van de groep van 1.344 hun boete tijdens hun verblijf in de gevangenis (of spoedig hierna) alsnog betaald hebben. Want pas dan is het werkelijk ‘succes’ te meten. Hieruit blijkt of het überhaupt zin heeft om mensen die hun boete niet hebben betaald in de cel te gooien, wat de gemeenschap tenslotte 200 euro per dag per cel kost. Met andere woorden: bij hoeveel uit de groep van 1.344 speelde betalingsonmacht een rol?

Dit vertelt Justitie liever niet. Maar we willen het wél weten. En daarom kan het Ministerie wederom een WOB-verzoek verwachten. Gewoon, omdat er helderheid over moet komen.

 Ik ben tevreden over de opbrengst van deze actie die zonder de inzet van alle genoemde organisaties niet kon worden gerealiseerd. Mediaberichten brachten mee dat veroordeelden tijdig kennis konden nemen van de komende politie-inzet en alsnog tot betaling konden overgaan of zich konden melden voor een vrijheidsstraf. Voor de burger laat deze actie de boodschap achter waaruit eens te meer blijkt dat de Nationale politie en justitiepartners werk maken van de tenuitvoerlegging.
 


Antwoord Teeven op Cel34Staatssecretaris Teeven heeft op 3 maart 2015 de Tweede Kamer een antwoord gestuurd naar aanleiding van de vraag van de Vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om een reactie van de staatssecretaris op de website en aanbevelingen van Cel 34.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Teeven:
Antwoord Teeven op Cel34Cel 34 heeft inmiddels op de brief gereageerd:

Geachte leden Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie,

Het valt mij op dat de staatssecretaris, waar hij ingaat op de aanbevelingen op mijn website en die inmiddels ruim 300 burgers in een email aan de Vaste kamercommissie hebben gestuurd, alleen de bijzonderheden eruit licht waar hij in eerdere stadia al maatregelen tegen genomen heeft. Buiten beschouwing laat de staatssecretaris onder andere de aanbevelingen:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

Vastgesteld moet worden dat de staatssecretaris antwoord geeft op minder dan de helft van de betreffende aanbevelingen.

Het enige nieuwe antwoord van de staatssecretaris op de aanbevelingen is zijn antwoord op de aanstelling van een eigen deurwaarder. De staatssecretaris schrijft:

Het betreft activiteiten (ambtshandelingen) die door de gerechtsdeurwaarder tegen vergoeding wordt verricht. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders te wensen overlaat. In tegendeel, het algemene beeld is dat de Nederlandse gerechtsdeurwaarder tegen relatief lage kosten doelmatig functioneert. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB – wat overigens wetswijziging vergt – zou tot gevolg hebben dat aan gerechtsdeurwaarders inkomsten worden onthouden, zonder dat daarvoor een passende rechtvaardiging bestaat. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat de
ambtshandelingen goedkoper en doelmatiger door een gerechtsdeurwaarder in dienst van het CJIB zouden kunnen worden verricht. Het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door overheidsinstanties past bovendien niet in het streven van het Kabinet tot een compacte overheid te komen. Ik ben dan ook geen voorstander van het in dienst nemen van gerechtsdeurwaarders door het CJIB.

Duidelijk is, dat de staatssecretaris hier uitgaat van een kosten-baten analyse. Dit is echter niet de aanleiding van de aanbeveling. De aanbeveling is gericht op het snel innen van openstaande boetes zonder burgers onnodig in de problemen te brengen. Overigens is het een bekend gegeven dat het CJIB (of het Ministerie van Justitie) de zaken bij de deurwaarders heeft afgekocht tegen een absurd laag bedrag waar de deurwaarder geen inkomen uit zal genereren.

Doelmatiger en goedkoper voor de burger kan het echter zeker. De kosten van de deurwaarder lopen voor de burger namelijk ernstig op. Zie hiervoor onder andere:
https://cel34.nl/hoe-bij-flanderijn-kosten-cjib-oplopen/
Indien het CJIB bij de deurwaarders van de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) ondergebracht worden, zijn de kosten natuurlijk wel veel lager. Dit geldt niet alleen voor de Overheid, maar zeker ook voor de burger.

Doelmatig is het inschakelen van een externe deurwaarder evenmin, wanneer de boete gewoonweg niet betaald kán worden. Deurwaarderskantoor Vermeer, Schutte en Musen uit Den Helder laat Cel34 inzake de openstaande boetes weten dat het CJIB (of de Officier van Justitie) een termijn hanteert waarin de deurwaarder de tijd krijgt het openstaande bedrag te innen. Lukt dit de deurwaarder dit niet, moet het dossier aan het CJIB worden teruggestuurd, waarna het CJIB de gijzeling in gang zet. Ondertussen zit de schuldenaar met nóg hogere kosten.

Zoals in de aanbevelingen gezegd is een cultuuromslag nodig. Het antwoord van de staatssecretaris sterkt mij in die mening. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de staatssecretaris alleen ingaat op veranderingen die hij eerder in gang heeft gezet. Dat oude en lopende zaken (en daarmee huidig leed) niet, of niet op korte termijn wordt verlicht of opgelost, maakt de staatssecretaris blijkbaar niet zoveel uit. Dit is naast teleurstellend ook ronduit schandalig. De staatssecretaris komt zijn zorgplicht niet na.

Nogmaals wijs ik u als volksvertegenwoordigers op het feit dat de problemen beginnen bij de exorbitante verhogingen die de staatssecretaris oplegt. Hierover blijft hij echter zwijgen. Het lijkt er inmiddels op dat deze verhogingen dermate belangrijk is voor de begroting dat het loslaten van die verhogingen de Minister voor een begrotingsprobleem stelt. Het is tot op heden ook schimmig gebleven hoe groot het aandeel van de verhogingen is ten aanzien van het totale boetebedrag dat in de begroting is opgenomen. Om dit helder te krijgen zal ik op korte termijn een WOB-verzoek bij het Ministerie indienen.
Hoogachtend,

[Ondertekening Cel 34]

 

De SP heeft toegezegd deze brief mee te nemen in het verdere proces.

Wordt vervolgd. Uw hulp blijft nodig!

Wat heeft Cel 34 tot nu toe bereikt?Misschien vraagt u zich net als ik af of een website als Cel 34 of een handtekeningenactie zoals we deze hebben, wel zin heeft. Ik probeer dan altijd eens te kijken wat er in de afgelopen tijd allemaal gebeurd is.

Mijn verhaal over mijn gijzeling door het CJIB heeft in ieder geval 25.000 mensen gelezen. Dat is al heel erg mooi. Het is goed als heel veel mensen weten dat vandaag de dag weten dat dit in ons land gewoon mogelijk is. Steeds meer mensen horen ervan, vinden dat dit moet stoppen en komen ook daadwerkelijk in actie. De teller van de mailtjes die de Tweede Kamer tot nu toe heeft ontvangen staat op ruim 300!

Ook in de Tweede Kamer is het verhaal van Cel 34 dus bekend geworden. De SP heeft hierover vragen gesteld en staatssecretaris Teeven moet een reactie op het verhaal van Cel 34 gaan geven. Dit heeft hij overigens nog niet gedaan, maar de staatssecretaris mag er op rekenen dat ik in blijde afwachting voor de brievenbus lig!

Verder zijn het vooral de kleine dingen die het doen. Ik kan bijvoorbeeld al blij worden als ik in de lijst maillijst zie dat mensen van het Ministerie van Justitie (in dit geval afdeling DJI – Dienst Justitiële inrichtingen) zich inschrijven op mijn blog. Het wordt dus gelezen, en niet alleen door mede-slachtoffers of andere geïnteresseerden. Nee, ook het hogere volk leest mee. En dat is nodig en natuurlijk ook de bedoeling van het geheel.

Want naast dat ik mijn verhaal wil delen vind ik dat er ook daadwerkelijk iets veranderen moet! Daarvoor is het nodig dat iedereen de kans heeft om mijn verhaal te lezen. En met iedereen bedoel ik natuurlijk ook de verantwoordelijken in het veld. De politie, die steeds maar weer uitvoert wat de minister (lees: CJIB onrechtmatig) hen opdraagt. Maar natuurlijk ook de bewaarders in de gevangenissen, de ambtenaren die beslissingen nemen, de bestuurders en de volksvertegenwoordigers. Want alleen zó kunnen we een vuist maken tegen onrechtvaardig beleid.

Dat kan ik niet alleen. Daar heb ik ú bij nodig. Blijft u zich ook inzetten? Dat kan natuurlijk door uw handtekening. Maar óók door anderen over mijn verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Dank u wel!!

CJIB en OM maakt u rechteloosCJIB en OM maakt burger vogelvrij

Terwijl ik vanmiddag aan het nadenken ben een blog te schrijven over het gebrek aan rechtsmiddelen inzake (automatisch) opgelegde boetes, kwam de Nationale Ombudsman met een rapport naar buiten. Uit dit rapport blijkt naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld, hoe mede die tekortkoming veel leed veroorzaakt. Het CJIB en het Openbaar Ministerie maakt mij, u, iedereen die een boete ontvangt rechteloos.

Veel mensen komen in de problemen wanneer het CJIB, in opdracht van het Landelijk Parket een boete oplegt vanwege het niet verzekeren of keuren van een voertuig. Een heel groot deel van die mensen is in de veronderstelling dat wanneer een voertuig niet op de openbare weg staat, er geen verzekering in stand hoeft te worden gehouden. De meesten weten niet dat in dat geval het voertuig geschorst moet worden.

Bij meneer Klok gaat het mis. Hij raakt bij een ongeval betrokken, komt in het ziekenhuis en zijn auto is total-loss. De auto wordt weggesleept, met alle persoonlijke spullen van de heer Klok er nog in. Ook zijn kentekenbewijs.

Nadat de heer Klok na enkele weken weer uit het ziekenhuis is, ontvangt hij van het takelbedrijf een rekening van € 5.200 voor sleep- en opstalkosten. Hij is voor deze kosten niet verzekerd en zo’n groot bedrag kan hij niet meteen betalen. Het takelbedrijf wil hem de auto pas teruggeven als hij de rekening heeft voldaan. Het bedrijf is ook niet bereid om de autopapieren aan hem te retourneren.

Dan gaat het takelbedrijf failliet. Meneer Klok heeft nog altijd zijn autopapieren niet terug. Het bedrijf is failliet gegaan voordat hij iets heeft kunnen regelen. Inmiddels ontkent het takelbedrijf zelfs dat het zijn auto in bezit heeft gehad. Dit is echter niet waar, want de heer Klok heeft met eigen ogen gezien dat zijn auto daar geweest is. Zijn papieren lagen alleen niet meer in de auto.

Dan begint gedurende maar liefst 11 jaren (!) het getouwtrek met het CJIB. Meneer Klok krijgt keer op keer hoge boetes voor het niet in stand houden van een autoverzekering én APK voor zijn inmiddels vernietigde auto. Gedurende lange tijd heeft hij deze boetes betaald, nadat hij tevergeefs heeft geprobeerd die aan te vechten. De Ombudsman schrijft:

Hij deed ook bij de rechter zijn verhaal in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling wegens een betalingsachterstand. De rechter kon de zaak niet inhoudelijk beoordelen omdat hij alleen over het wel of niet toestaan van de gijzeling mocht oordelen.

Zo gaat dat in de praktijk. Veel mensen vechten een boete aan, maar krijgen (meestal) een standaardbrief van het CJIB dat hun bezwaar niet toegekend is. Dit is de enige mogelijkheid om iets aan een onterechte boete te doen. Na dit bezwaar is er geen normale rechtsgang meer mogelijk. Tenzij er een advocaat gevonden wordt, die tot aan hoge instanties blijft aanvechten. Alleen is daar wél geld voor nodig. De boete moet gewoon betaald worden en het procederen is duur. Wie denkt dat bij de rechtszetting die wordt aangespannen om te mogen gaan gijzelen, alsnog de mogelijkheid er is om de boete van tafel te krijgen, heeft het mis.

Uiteindelijk haalde de RDW in februari 2014 naar aanleiding van zijn schriftelijk verzoek het kenteken van de heer Klok zijn naam.
Omdat de RDW dit niet met terugwerkende kracht mag doen, volgt voor de heer Klok opnieuw een aankondiging dat hij zal worden gegijzeld.

Uiteindelijk grijpt de Ombudsman met een interventie in en weet het voor elkaar te krijgen dat de situatie van de heer Klok schrijnend genoeg is om de op dat moment openstaande boetes te laten vervallen. De reeds betaalde boetes kunnen niet terugbetaald worden. De heer Klok zit financieel aan de grond.

Het OM vindt dat de boetes terecht zijn opgelegd. Het verhaal vertelt niet of meneer Klok ook in staat was om zijn voertuig te schorsen, nu zijn autopapieren buiten zijn schuld kwijt zijn. Maar er is een heel lijstje van onbehoorlijk beleid:

  1. Het bezwaar zal zonder dat er inhoudelijk goed naar is gekeken afgewezen zijn. Het OM beboet zelfs elf jaar lang zonder inhoudelijk naar de zaak te kijken! Ondanks dat de auto al lang en breid vernietigd was. (Dit is natuurlijk aantoonbaar; de auto is total-loss verklaard.)
  2. De heer Klok zal dwangbevelen van de Officier van Justitie hebben gekregen. Dwangbevelen die waarschijnlijk helemaal niet rechtsgeldig waren.
  3. De heer Klok heeft weinig mogelijkheden de zaak aan de rechter voor te leggen. Er is nergens de mogelijkheid in de Wet vastgelegd dat burgers hun geschil met het OM en/of CJIB door de rechtbank kunnen laten toetsen (!).
  4. In tegenstelling tot het ontbreken van dát recht, kan het OM vice versa de rechtbank wel verzoeken de heer Kok te laten gijzelen. Alleen kan de Rechter zich op dat moment niet uitspreken over de boete zelf. Dat is keurig netjes en strak afgebakend. Daarmee is zelfs op dat laatste moment de Rechter vakkundig buitenspel gezet.
  5. Ondertussen gaat het OM elf jaar lang door met het opleggen van boetes.

U kunt er zomaar van uit  gaan dat meneer Klok jaarlijks in totaal € 2.700 aan boetes opgelegd heeft gekregen. Op het moment dat hij deze niet meer kon betalen, loopt zo’n dergelijk bedrag inclusief verhogingen op tot € 6.760. En dat dus in principe maal 10.

Nogmaals: zonder dat de heer Klok ook maar één mogelijkheid had om zijn recht te halen!

CJIB in uitzending Radar (19-01-15)


CJIB in uitzending Radar

Op 19 januari besteedde Radar weer aandacht aan de problemen die heel veel Nederlanders hebben met het CJIB. Gijzelingen zijn aan de orde van de dag. Radar onthulde dat het CJIB in 2014 maar liefst 92.000 maal bij de rechtbank een verzoek tot gijzeling is ingediend voor mensen die hun boetes niet (kunnen) betalen.

De Rijdende Rechter mr. Frank Visser is kwaad. Het werd nog eens in de uitzending benadrukt. Hij wijst erop dat er veel geld omgaat in de boete-business. Ruim 1 miljard euro!

Wouter, die in de uitzending te zien is, heeft net als ik in ‘De Koepel’ (P.I. de Berg in Arnhem) gezeten. Hij heeft de dezelfde ervaring als ik: “Cel 235, de deur ging dicht. En nu?”

Voor Gisele geldt hetzelfde. Ook zij vertelt over de vernederende behandeling die je krijgt wanneer je in de gevangenis aankomt.

Albert Hazelhoff is Officier van Justitie. Hij vertelt in de uitzending dat de Wet Mulder is gemaakt om notoire wanbetalers tot betaling te dwingen. Hij vindt dat dit op een verantwoorde manier gebeurt.

De Wet Mulder is ervan uit gegaan dat mensen heel veel mogelijkheden krijgen om te reageren. In principe heb je het dan over mensen die op geen enkele manier of hebben kunnen betalen, maar ook nergens blijk hebben gegeven om te willen betalen. In dat geval, vinden wij het verantwoord een vordering gijzeling in te zetten.

Dan komt hij met een opmerking die verraad hoe het Openbaar Ministerie werkelijk over deze mensen denkt:

Iemand is wél in staat in een voertuig te rijden die hij waarschijnlijk ook ooit gekocht heeft, door er wél benzine in te stoppen.. dan denk ik: ‘hoe tolerant wil je zijn’.

Ook wijst Hazelhoff op het feit dat het Openbaar Ministerie vindt dat het middel erg effectief is. Een argument dat het CJIB wel vaker gebruikt. In veertig procent van de gevallen bij gijzeling blijkt dat er alsnog betaald wordt. Dat lijkt een heel mooi getal. Maar als je het omdraait, klinkt het schokkend: Zestig procent betaalt niet. Hoe groot is het aantal dat wel wil, maar niet kan?Iets verderop in de uitzending geeft Officier van Justitie Hazelhoff antwoord op een onbekende vraag. Hij praat sneller en lijkt geïrriteerd:

Ik leg u uit, je kunt een bezwaar, je kunt in beroep, je kunt bij de deurwaarder in verzet, je kunt naar het schrijnende team van het CJIB, bij de vordering kun je bij de Rechter nog laten zien wat je persoonlijke omstandigheden zijn.

Ik zeg u: Officier van Justitie Albert Hazelhoff spiegelt de zaken anders voor dan ze zijn. Dat komt hem blijkbaar goed uit. Ik zal Hazelhoff uitleggen waarom hij niet vertelt hoe het werkelijk zit.

In het filmpje doet hij voorkomen dat een burger die zijn boete niet kan betalen vijf keer de mogelijkheid heeft om er iets aan te doen. Voldoende toegestoken handen, vindt Hazelhoff blijkbaar.

In werkelijkheid zijn het er helemaal geen vijf. Hij noemt bezwaar en beroep als twee verschillende mogelijkheden. Dat is niet waar, je kunt één keer bezwaar indienen. Maar laten we wel zijn, bezwaar dien je in als de boete onterecht opgelegd is. Niet als je de boete niet kunt betalen. Bezwaar heeft niets met een betalingsregeling te maken.

Dan de deurwaarder die Hazelhoff aanhaalt. Ik kan met zekerheid zeggen dat een deurwaarder niet altijd in het traject in beeld komt. De Officier van Justitie heeft die keuze, maar gebruikt die lang niet altijd. Ook hier is dus niet automatisch een mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Wat Hazelhoff zich niet realiseert is dat dit argument juist zijn stelling tegenspreekt. Indien een deurwaarder in beeld komt, en de opdracht van de deurwaarder wordt aan het CJIB teruggegeven, doet hij dit alleen maar als er geen verhaalmogelijkheid is. Er is dus geen geld! En juist op dát moment stapt het CJIB naar de Rechter: “Deze schuldenaar heeft geen geld, we willen hem gijzelen!“.Ook verwijst Hazelhoff naar het team schrijnende gevallen. Het eerlijke verhaal is dat de duidelijkste informatie die het CJIB communiceert is, dat een betalingsregeling voor verkeersboetes niet mogelijk is. Daarnaast is het team een proef, het gaat om een pilot. En voor oude zaken, voor de bijna honderdduizend mensen die in 2014 voor de Rechter werden gedaagd, geldt dit helemaal niet!

Dan de rechtszaak. Eindelijk een argument dat wél klopt. Eigenlijk is dat de eerste (en tevens laatste!) keer dat er écht iets te doen is aan het voorkomen van een gijzeling: bij de Rechter. De stap om naar de rechtszitting te gaan is helaas voor veel mensen hoog. Ik schreef er eerder over. Maar dat mensen in betalingsnood erheen moeten gaan is duidelijk; het is de enige uitweg uit de problemen met het CJIB. Al is het maar de vraag of de Rechter een betalingsregeling vonnist.

Samenvattend: de betrokken toekomstig wanbetaler komt niet onder de exorbitante verhogingen uit en is bij voorbaat veroordeeld tot een grotere schuld dan nodig en financiële problemen!

Wat verder nog uit het voorgaande te concluderen? De Officier van Justitie stelt de zaken anders voor dan ze zijn. Dit vind ik misleidend en ronduit schandalig. Het sterkt de stelling van Cel 34, dat de Officier van Justitie vervangen moet worden, om tot een cultuuromslag bij het CJIB te kunnen komen.

De Raad van de Rechtspraak wijst in de uitzending ook op de oorzaak van het probleem. De boetes lopen volgens de Raad door de verhogingen veel te snel op. Gijzeling is volgens de Raad niet effectief. Gijzeling lost niets op, het is geen vervangende celstraf. De boete wordt niet betaald, maar blijft gewoon openstaan.

Al met al, de uitzending benadrukt nog maar eens dat de protestmail-actie op Cel 34 voorzien is van goede ideeën over de broodnodige veranderingen. Het wachten is op het antwoord van Staatssecretaris Teeven.