Na gijzeling geen openstaande boetes meer

Na gijzeling geen openstaande boetes meer

Het CJIB doet er schimmig over. Het Openbaar Ministerie houdt de kaken stijf op elkaar. De Officier van Justitie heeft altijd anders gezegd. De politiek heeft er geen weet van. Maar voor Cel 34 is het inmiddels duidelijk. Na een gijzeling worden openstaande boetes door het CJIB  uit het systeem gehaald.

Gijzeling verkapte vervangende hechtenis

Cel 34 kreeg de tip al een paar maanden geleden. Een ervaringsdeskundige adviseerde mij om na een aantal maanden een overzicht van openstaande boetes bij het CJIB te vragen. Na ongeveer 5 maanden waren de boetes bij de tipgever namelijk plotseling uit de systemen verdwenen. Op de website plaatste ik een oproep. Zijn er meer mensen met dezelfde ervaring? Er kwamen geen nieuwe aanwijzingen binnen. Wel kon ik geen ‘slachtoffers’ vinden die voor één en dezelfde boete vaker dan één keer gegijzeld waren.

In mijn nieuwe overzicht van het CJIB zijn de openstaande boetes inderdaad verdwenen. Dat houdt in dat inderdaad bij gijzeling sprake is van verkapte een vervangende straf.

Waarom zo schimmig?

Het is wel de meest eerlijke manier. Als je in de cel hebt gezeten omdat je de boete niet betalen kon, is het niet meer dan logisch dat een boete hiermee vervallen is. Toch roept het enorm veel vragen op. Waarom doet het CJIB daar zo schimmig over? Waarom vertelt het Openbaar Ministerie niet gewoon hoe het zit? En wat gebeurt er als iemand een boete maanden later alsnog betaalt, terwijl in het systeem geen corresponderende boete nog aanwezig is?

Als u in de gevangenis bent beland omdat u uw boetes niet heeft betaald, verdient het dus de aanbeveling om regelmatig bij het CJIB een overzicht van openstaande zaken te vragen. Dat kan hier. Het lijkt erop dat na een aantal maanden de boetes uit het systeem gehaald worden. Heeft u andere ervaringen? Dan hoor ik het graag!

Ondertussen zal Cel 34 aan de verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff vragen hoe dit nou precies zit. Want het is natuurlijk ongewenst om mensen bang te maken voor een nieuwe gijzeling als dat helemaal niet nodig is. En dan druk ik me best heel netjes uit.

Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling

Vandaag heeft de nieuwe staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het vaart zet achter de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling van openstaande boetes boven de € 225,00. In de Tweede Kamer had zijn voorganger Fred Teeven beloofd dit via een wetswijzing te willen regelen. Dijkhoff wil hier niet op wachten en heeft een interim regeling aangekondigd die al vanaf 1 juli 2015 van kracht kan zijn.

Maatschappelijk onrust

Hiermee komt de staatssecretaris plotseling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, nadat er maatschappelijk onrust is ontstaan en rechters, de nationale ombudsman en veel maatschappelijke organisaties scherpe kritiek uitten op de huidige CJIB-praktijk.

Dit is wat Cel 34 betreft een zwaar bevochten begin. Echter is de interim maatregel niet voldoende om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Voor deze mensen kan een boete lager dan 225 euro nog een veel te groot bedrag zijn om in één keer binnen zes weken te voldoen. Ook geldt de nieuwe maatregel alléén voor nieuwe zaken.

Heeft u problemen met het betalen van een boete die vóór 1 juli is opgelegd, dan heeft u ook met deze nieuwe regels nog steeds geen recht op een betalingsregeling.

Lage inkomens nog altijd in de knel

Voor de boetes beneden de grens is er nog niets geregeld. Hiervoor blijven de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd kunnen betalen nog gewoon bestaan. Ook zal het CJIB hiervoor geen betalingsregeling accepteren. Deze boetes komen dus in het huidige traject terecht, waarbij een deurwaarder de kosten nog verder zal laten oplopen en in het slechtste geval een gijzeling onafwendbaar lijkt te zijn. De verwachting is echter dat rechters ook hierin de huidige praktijk zullen laten gelden. De wet zegt volgens de rechters namelijk dat een gijzeling alleen bedoeld is voor hen die zonder gegronde reden blijven weigeren de boete te voldoen.

Ook de politiek zal zich blijven inzetten om de betalingsregeling beter te regelen. De SP heeft al aangegeven dat de regeling ook voor lagere boetes zal moeten gelden.

Heeft u niets aan deze nieuwe regels? Zit u nú in de problemen met een openstaande boete en is een betalingsregeling voor u de enige optie? Stuur hier een mail naar de Tweede Kamer!