CJIB zet deurwaarders onder druk


CJIB zet deurwaarders onder druk

Deurwaarders zijn boos op het CJIB. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure voor deurwaarders geopend die hen in staat stelt opdrachten van het CJIB binnen te slepen. Dat is voor de deurwaarders van groot belang, want het CJIB is grootverbruiker in incassozaken. Jaarlijks biedt het CJIB bij de deurwaarder het enorme aantal van 334.000 vorderingen aan.

87 cent per vordering

De goedkoopste offerte wint, dat is simpel gezegd de uitkomst bij een aanbesteding. Deurwaarders zien zich genoodzaakt de laagste prijs te bieden. Volgens het Algemeen Dagblad zien de deurwaarders zich genoodzaakt een prijs van 87 cent per vordering te bieden om zichzelf niet uit de markt te prijzen. En daar kan een deurwaarder niet voor werken. Want iedere vordering die teruggestuurd wordt naar het CJIB, bijvoorbeeld omdat ook de deurwaarder geen verhaal kan halen, kan het kantoor niet meer dan het afgesproken bedrag factureren.

Wie betaalt die kosten?

De deurwaarder maakt in werkelijkheid natuurlijk veel meer kosten. Zo heeft de deurwaarder tijd in de zaak gestopt, brieven geschreven, dwangbevelen uitgevaardigd,  en nog meer brieven geschreven. Voor een kale kip krijgt hij dus niet meer dan 87 cent. En, zo stellen de deurwaarders, dat geld moet toch ergens vandaan komen. Dus wordt dat bij andere zaken naar ratio erbij opgeteld. En daar zijn alle Nederlanders met schulden dus de dupe van.

Maar is dat wel zo? Sinds jaar en dag is in de Wet geregeld wat een deurwaarder aan kosten aan de schuldenaar mag doorberekenen. Die bedragen zuigt een deurwaarder niet naar aanleiding van zijn winst- en verliesrekening uit zijn duim, maar wordt door de Overheid aan hem opgelegd. Er is dus helemaal geen sprake van een afwenteling op de burger. Het verlies is ondernemersrisico.

Ruzie is eigenbelang

Natuurlijk hebben de deurwaarders een punt. De Overheid moet een beroepsgroep niet zo uitknijpen. Terwijl het zelf in het incassotraject tot wel 200 miljoen euro opstrijkt. Dat is niet fair. Maar weet u, het hele incassotraject van het CJIB is niet fair. En daar hebben deurwaarders dan weer geen boodschap aan.


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?

Heeft u openstaande boetes? Wilt u wel betalen, maar kunt u het eenvoudigweg niet? Voor zaken van vóór 1 juli 2015 geldt voor u niet de nieuwe regels voor het aanvragen van een betalingstermijn. Wat moet u doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

1. Maak altijd bezwaar

Allereerst: maak altijd bezwaar! Hiermee stelt u in ieder geval de betaling voor een periode uit, omdat u de boete niet hoeft te betalen terwijl de bezwaarperiode loopt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan heeft u geluk. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag Help ik heb een boete om hulp. ‘Help ik heb een boete’ zegt dat één op de drie boetes wordt vernietigd na het instellen van bezwaar. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft u misschien intussen wat ruimer de tijd gekregen om het benodigde bedrag toch op tafel te leggen. In de praktijk is de tijdwinst bij bezwaar al snel 5 tot 6 maanden.

Is het bezwaar afgewezen en heeft u nog steeds niet de mogelijkheid het bedrag te betalen? BekeuringBezwaar.nl kan dan (nog steeds kosteloos!) voor u doorgaan met de bezwaarprocedure. Onderdeel hiervan is het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. U moet in beginsel hier aan de Rechtbank een zekerheidsstelling voor betalen. Echter is met een goed beroepsschrift op basis van deze uitspraak een kans om dit te laten matigen. In dit beroepsschrift kan bij aantoonbare financiële nood op basis van deze uitspraak om matiging van de boete worden gevraagd. (Tijdens dit stadium zijn er nog géén verhogingen opgelegd.)

2. Vraag altijd (meerdere keren) om betalingsregeling

Vraag een betalingsregeling aan bij het CJIB. Doe dit altijd, ook al zegt het CJIB een regeling niet toe te staan. Het is belangrijk dat u zich hiervoor toch inzet, omdat u dan bij de Rechter sterker staat. Wijst het CJIB uw aanvraag voor een betalingsregeling af omdat u niet aan de strenge voorwaarden voldoet, blijf regelmatig om een betalingsregeling verzoeken. Zo ziet de Rechter dat u het er niet bij laat zitten maar actief uw best doet om het probleem de baas te worden!

3. Ook bij deurwaarder mogelijkheid tot betalingsregeling

Na twee verhogingen is de kans groot dat u een brief krijgt van een deurwaarder. Probeer met de deurwaarder alsnog een redelijke betalingsregeling af te spreken, waarbij ook gekeken wordt naar uw inkomen en draagkracht. Lukt dit niet en wil de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen? Zorg ervoor dat hij altijd de juiste beslagvrije voet hanteert.

4. Let op uw bestaansminimum

Soms legt het CJIB een ‘overheidsvordering‘ op, oftewel een bankbeslag. Dan wordt in één keer een deel van het saldo afgeschreven. Dit mag het CJIB niet zomaar doen als u hierdoor onder het bestaansminimum komt. Teken hiertegen direct protest aan en laat u eventueel bijstaan door een advocaat. Voor het inroepen van hulp van een advocaat heeft u recht op rechtsbijstand.

5. Bij dwangmaatregelen CJIB roep hulp in!

Ook wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd of uw auto buitengebruik wordt gesteld heeft het zin om de hulp van een advocaat in te roepen. De Wet zegt namelijk dat een dwangmiddel alleen ingezet mag worden als er een reële kans bestaat dat u de vordering wel kunt voldoen. Kunt u aantonen dat dit niet zo is, kan een advocaat u helpen een Kort Geding aan te spannen om het inzetten van dwangmiddelen te stoppen.

In het uiterste geval zal de Officier van Justitie van het CJIB u oproepen om voor de Rechter te verschijnen. Hij wil u dan laten gijzelen om u te dwingen te gaan betalen. Rechters zijn erg kritisch over dit ultieme dwangmiddel. Het is heel erg belangrijk dat u goed voorbereid naar de zitting gaat en ook daadwerkelijk verschijnt! Lees hierover dit artikel.

Ook voor of tijdens gijzeling kort geding aanspannen

Wordt u toch gegijzeld of bent u op dit moment gegijzeld? Dan kan er alsnog een Kort Geding aangespannen worden. Lees er hier meer over.

Help ook anderen in nood!

Er zijn duizenden andere mensen met dezelfde problemen als u heeft. Help elkaar en vul hier de protestmail in tegen het onrechtvaardige CJIB-beleid. Laat de Tweede Kamer ook weten welke problemen u heeft nu er geen ook met de nieuwe regels in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. U kunt hier daarover een automatische mail versturen.


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling

Vandaag heeft de nieuwe staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het vaart zet achter de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling van openstaande boetes boven de € 225,00. In de Tweede Kamer had zijn voorganger Fred Teeven beloofd dit via een wetswijzing te willen regelen. Dijkhoff wil hier niet op wachten en heeft een interim regeling aangekondigd die al vanaf 1 juli 2015 van kracht kan zijn.

Maatschappelijk onrust

Hiermee komt de staatssecretaris plotseling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, nadat er maatschappelijk onrust is ontstaan en rechters, de nationale ombudsman en veel maatschappelijke organisaties scherpe kritiek uitten op de huidige CJIB-praktijk.

Dit is wat Cel 34 betreft een zwaar bevochten begin. Echter is de interim maatregel niet voldoende om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Voor deze mensen kan een boete lager dan 225 euro nog een veel te groot bedrag zijn om in één keer binnen zes weken te voldoen. Ook geldt de nieuwe maatregel alléén voor nieuwe zaken.

Heeft u problemen met het betalen van een boete die vóór 1 juli is opgelegd, dan heeft u ook met deze nieuwe regels nog steeds geen recht op een betalingsregeling.

Lage inkomens nog altijd in de knel

Voor de boetes beneden de grens is er nog niets geregeld. Hiervoor blijven de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd kunnen betalen nog gewoon bestaan. Ook zal het CJIB hiervoor geen betalingsregeling accepteren. Deze boetes komen dus in het huidige traject terecht, waarbij een deurwaarder de kosten nog verder zal laten oplopen en in het slechtste geval een gijzeling onafwendbaar lijkt te zijn. De verwachting is echter dat rechters ook hierin de huidige praktijk zullen laten gelden. De wet zegt volgens de rechters namelijk dat een gijzeling alleen bedoeld is voor hen die zonder gegronde reden blijven weigeren de boete te voldoen.

Ook de politiek zal zich blijven inzetten om de betalingsregeling beter te regelen. De SP heeft al aangegeven dat de regeling ook voor lagere boetes zal moeten gelden.

Heeft u niets aan deze nieuwe regels? Zit u nú in de problemen met een openstaande boete en is een betalingsregeling voor u de enige optie? Stuur hier een mail naar de Tweede Kamer!


Rechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbijRechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbij

In 2013 heeft een Rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Officier van Justitie in een zaak toestemming gevraagd heeft om over te kunnen gaan tot gijzeling. De betrokken Rechter oordeelt echter dat de Officier van Justitie zijn werk niet gedaan heeft en velt een spijkerhard oordeel:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Wat is er gebeurd?

De zaak diende op 22 augustus en  6 september 2013. Op de zitting verschijnt ook de wanbetaler, samen met zijn vrouw. De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank ingevolge de Wet Mulder toestemming om de wanbetaler te mogen gijzelen. Volgens de Wet Mulder is dit mogelijk als ultiem dwangmiddel om een wanbetaler alsnog tot betaling te dwingen.

Het blijkt te gaan om drie boetes. Twee boetes voor het niet verzekeren van een bromfiets, een derde voor het verlopen van het keuringsbewijs van een auto. De boetes zijn niet betaald.
De man om wie het gaat heeft geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee erkent hij dat de boete terecht is opgelegd. De boetes zijn na uitblijven van de betaling verhoogd met 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} en later nogmaals met 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het oorspronkelijke boetebedrag. De ‘wanbetaler’ heeft geen geld genoeg om de drie boetes te voldoen.

Voor twee boetes vaardigt de Officier van Justitie een dwangbevel uit. Voor de derde boete laat de Officier dit zitten, omdat inmiddels de Deurwaarder heeft laten weten dat er helemaal geen geld is. dat er geen mogelijkheid tot verhaal aanwezig was. Met andere woorden: het is de Officier bekend dat de betrokkene helemaal geen geld heeft. Toch gaat de Officier door met het uitoefenen van druk op de man en zijn vrouw.

Politie met lege handen terug

Eind 2012 en begin 2013 heeft de Officier van Justitie geprobeerd het rijbewijs van de man in te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ook betaalt de betrokkene na dit dreigement de boete niet.
Dan probeert de Officier het op een andere manier. Hij stuurt de politie erop af om de auto buiten gebruik te stellen. De politie komt met lege handen terug; de man heeft helemaal geen auto in zijn bezit. Ook het geld kunnen de agenten natuurlijk niet innen. Het boetebedrag staat nog steeds open.

Wie denkt dat het na al deze gebeurtenissen de Officier van Justitie inmiddels wel duidelijk moet zijn dat er iets anders moet gebeuren dan strak de regeltjes van het systeem volgen, heeft het helemaal mis. Het Openbaar Ministerie is blind voor de omstandigheden en gaat rucksigloss door met het aanpakken van deze wanbetaler.

Rechter: CJIB op automatische piloot

De Rechter springt tussenbeide. Als eerste heeft hij stevige kritiek op het OM voor wat betreft het dossier. De Officier van Justitie zegt wel dat hij al het bovenstaande heeft ondernomen, maar in het dossier kan de Rechter hier niks over vinden. De Rechter zegt hierover:

Kennelijk vindt er telkens na enige tijd een automatische beoordeling plaats van het toepassen van het betrokken dwangmiddel. Het aanwezige overzicht “Actuele sanctie-gegevens” maakt daar melding van. Wat deze automatische beoordeling inhoudt is volstrekt onduidelijk.

En het valt ook de Rechter op dat het CJIB alle mogelijkheden tot incasseren op de automatische piloot volgens een bepaald lijstje afwerkt. Er is binnen het systeem niemand die een keer het dossier inhoudelijk bekijkt en een afweging maakt. De Rechter kijkt hier echter wél naar en constateert dat de betrokken man prima kan uitleggen dat het grote schulden heeft en waardoor die zijn ontstaan. De conclusie is dan ook dat er hier helemaal geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht.

In de uitspraak verwijt de Rechter het de Officier van Justitie nog een keer dat het allemaal anders had gekund:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Indien de betrokken officier van justitie bijvoorbeeld naar alle op naam van betrokkene openstaande zaken had gekeken, had hij/zij beslist anders gehandeld. Helaas functioneert deze officier van justitie binnen een werkproces, waarbij hij/zij kennelijk slechts naar afzonderlijke (losse) zaken kijkt, ervan uitgaande dat de officier van justitie deze zaken daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Zoek naar oplossingen

Ook zegt de Rechter dat het helemaal niet de bedoeling kan zijn om mensen die wel willen, maar niet kúnnen betalen in de cel te gooien:

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Nee, zegt de Rechter zelfs, wat voor de hand ligt is de sanctie geheel of gedeeltelijk (de verhogingen, bijvoorbeeld?) kwijt te schelden en/of met deze man een goede betalingsregeling te treffen.

Dat was zijn uitspraak, en daar kon de Officier van Justitie het mee doen. Er is recht gesproken.
Fatsoenlijk incasseren
 

Fatsoenlijk incasseren

Geachte heer, mevrouw,

Uw openstaande schuld is momenteel € ….,.. . U heeft nog 2 dagen om uw schuld over te maken op rekeningnummer ………
Bij uitblijven van uw betaling zullen wij direct over gaan tot het nemen van verdere rechtsmaatregelen.

Kent u dit soort brieven? Kent u het gevoel van machteloosheid dat deze geven? Want een openstaande schuld is over het algemeen niet voor niets een openstaande schuld. Waarschijnlijk kunt u deze schuld helemaal niet binnen 2 dagen betalen. Al is het maar om de extra kosten die de schuld verhoogd hebben.

“Dan had je maar moeten reageren”, word je dan vaak voor de voeten geworpen. Er rust nog steeds een stigma op mensen met schulden. Het is een taboe.

De tijd dat het hebben van schulden ‘eigen schuld, dikke bult’ is, zou inmiddels ver achter ons moeten liggen. Wie goed naar het nieuws kijkt ziet hoe mensen buiten eigen schuld in grote financiële problemen komen. DSB bank, huizencrisis, Toeslagen-debacle, PGB. Voorbeelden ten overvloede waarbij het klip en klaar is dat mensen door toedoen van anderen in problemen komen. Dat heeft niks met een onbegrensde creditcard van doen, of een koopverslaving bij Wehkamp.

Wie zich dieper in de schuldenproblematiek verdiept, zal merken dat het niet openen van herinneringen en incassobrieven meestal weinig van doen heeft met luiheid. Veel vaker raken mensen met schulden het overzicht op hun leven kwijt. Stress van de financiën is een reden tot terugtrekkend gedrag. In mijn optiek een natuurlijke reactie. De mens heeft bij de geboorte meegekregen om bij dreigend gevaar zich in veiligheid te brengen. Een schuilplaats te zoeken. De dreiging van gerechtelijke stappen, beslagen op inkomen, huisuitzetting, zijn ook dergelijke gevaren.

Het is tijd voor een nieuwe aanpak bij het incasseren van schulden. Het vanaf het begin af aan dreigen met de gevolgen moet er af. Veel meer moeten partijen in wederzijds begrip om tafel. In een zo vroeg mogelijk stadium. Al bij de eerste signalen dat zich een herhaling van een betalingsprobleem zich voordoet, moet het ook de verantwoordelijkheid van de partij die geld tegoed heeft zijn om verder te kijken dan de betaaltermijn. Misschien kan een eenmalige deelbetalingsafspraak al erger voorkomen. Dat is tenslotte in beider belang.

Maar ook incassobureaus en deurwaarders moeten de toon matigen, maar actief in overleg gaan. Een afspraak thuis, waar samen gekeken wordt naar de inkomsten en van daaruit een betalingsregeling afspreken, kan vroegtijdig onnodige hoge kosten, rechtszaken en duur beslagleed voorkomen.

Zo wordt in goed overleg voorkomen dat mensen financieel volledig aan de grondraken. Dat voorkomt waarschijnlijk meteen groot psychisch leed en wellicht weer een handvol verwarde mensen.

Het nieuwe incasseren. Geen kwestie van fluwelen handschoenen. Maar van goed fatsoen.