Stoere politietaal dat niets uithaalt

Eindelijk geeft de politie het in een op Tweede Paasdag uitgegeven persbericht ook zelf toe. Waarschijnlijk zonder te weten wat het toegeeft. Want het is inmiddels bekend welke boodschap het namens het OM en het CJIB uitdraagt. Wie niet betaalt, zal zijn straf niet ontlopen. Alsof het in de regel om zware criminelen gaat, de mensen die hun boete niet op tijd kunnen betalen. Maar wie het persbericht goed leest, leest het droeve verhaal van een 40-jarige vrouw uit Terneuzen. Een vrouw die haar boete niet op tijd betalen kon. En opgepakt wordt. Op Eerste Paasdag. De dag die genade symboliseert.

Toegegeven, 6.000 euro is een hoog bedrag. U kunt ervan uit gaan dat het hier gaat om zes niet betaalde verkeersboetes. Los van het feit waar de boetes voor zijn opgelegd, of het gaat om bewuste verkeersovertredingen of vergissingen, of mevrouw ‘een beetje dom’ is geweest of een verkeershufter, gaat het mij nu louter om het aantonen dat het systeem niet werkt. En dat het ons veel, heel veel geld kost.

Op Eerste Paasdag is de 40-jarige vrouw uit Terneuzen ‘gearresteerd’. Ooit noemden we dat ‘aanhouden’. Gearresteerd was het. Met zo’n heus arrestatieteam? Op 1e Paasdag? Kon het niet op Goede Vrijdag, tijdens The Passion misschien, om meteen in de symboliek te blijven.

De vrouw kon het bedrag, net over de zesduizend euro, niet meteen betalen. Maar om haar “te dwingen is ze in gijzeling genomen en overgedragen aan het Openbaar Ministerie”.

Als u ondanks herhaalde herinneringen een boete niet betaalt, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis. De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op. (Bron: Persbericht Politie.nl)

Wat staat hier beschreven? Voor de inning van de boetes in een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De goede man zag geen manieren om het geld te innen. Niet via beslag op goederen, niet via eventueel vermogen, niet via inkomsten.

Met andere woorden: deze mevrouw is zoals het er staat blut. Ze heeft niet genoeg middelen in huis om via verkoop van bezittingen of via beslag op haar loon het geld op korte termijn te cashen. Dát staat hier. De Deurwaarder vertelt het OM en het CJIB dat van deze kale kip niet is te plukken en stuur het dossier netjes aangetekend retour.

De politie heeft een briefje gestuurd, zo vertelt het verder. Wat de deurwaarder niet voor mekaar kreeg, lukt de politie misschien wel, zal de redenatie zijn? Het is natuurlijk gewoon ordinaire bedreiging. Net zoals het persbericht pure intimidatie is van hen die hun boetes niet kúnnen betalen. ‘Als u niet betaalt, komt het arrestatieteam. Dus wees gewaarschuwd!’

Maar mevrouw kon toch helemaal niet betalen? Had de Deurwaarder dat niet al veel eerder verteld?

En dus haalt de politie haar op. Op Eerste Paasdag. Ze wordt gearresteerd.

En nu komt het. Het rekensommetje. Mevrouw heeft zesduizend euro aan boetes openstaan. Het ligt dus in de lijn van verwachting dat het gaat om zes boetes. Per boete mag 1 week gegijzeld worden. Deze vrouw zit dus zes weken in de cel.

Zoals ik al eerder voorrekende kost een dag cel de belastingbetaler 200 euro. Zes maal zeven dagen is 42 dagen. Dat aantal dagen in de gevangenis kost de gemeenschap € 8.400,00. Kosten arrestatie niet meegerekend. Bovenop de 6.000 die nog betaald moeten worden. Als mevrouw na zes weken vrij komt, staan de boetes nog steeds open. Haar cel’straf’ is géén vervangende hechtenis.

Schiet mij maar in de feestverlichting.

 

Bent u het ook zat? Klik dan hier en help mee!

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *