Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes

Cel 34 wilde van het Ministerie van Justitie weten hoeveel geld de Nederlandse Staat ‘verdient’ aan burgers die hun verkeersboete niet (kunnen) betalen en één of meerdere verhogingen opgelegd krijgen. Een ieder die zijn verkeersboete niet binnen 6 weken betaalt krijgt namelijk automatisch een verhoging van 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het boetebedrag opgelegd. Betaalt u daarna weer niet op tijd, krijgt u nogmaals een boete bovenop de eerste boete, van maar liefst 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het bedrag van de boete. Cel 34 wilde weten hoeveel geld hiermee gemoeid is en heeft een WOB-verzoek ingediend. Vandaag kwam het Ministerie met de cijfers naar buiten.

CJIB legt vele miljoenen aan verhogingen op

Wat blijkt? Er worden inderdaad jaarlijks vele miljoenen euro’s aan verhogingen door het CJIB binnen geharkt. En wie deze cijfers inhoudelijk bekijkt, ziet dat de Staat vooral die miljoenen verdient aan een systeem van verhogingen dat het doel (het dwingen tot snel betalen) totaal voorbij schiet. Het lijkt er op dat het Ministerie van Justitie méér dan dik geld weghaalt bij de mensen die simpelweg hun boetes niet op tijd betalen kúnnen.

De cijfers

CJIB verhogingen verkeersboetes
Hierboven ziet u de verantwoording van het Ministerie van Justitie over de jaren 2012 t/m 2014. In 2012 legde het CJIB voor ruim 270,5 miljoen euro aan verhogingen op. In de jaren 2013 en 2014 was dit respectievelijk ruim 248 miljoen en 181,5 miljoen euro.

Tot 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} rendement

Hoe groot is nou het aandeel dat de boetes niet op tijd betaalt, ten opzichte van het totaal aan uitgeschreven boetes? Dat is vanuit deze cijfers niet te concluderen. Wel kunnen we kijken hoe hoog het percentage verhogingen is ten opzichte van het totaalbedrag aan uitgeschreven boetes. Een simpele rekensom leert dat dit aantal de laatste jaren stijgt. In 2012 is dit een percentage van 8,5{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} geweest. In de jaren 2013 en 2014 groeide dit percentage van respectievelijk (afgerond) 11{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} naar 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}. We kunnen dit rustig rendement noemen.

Wie de opgave in tabel 2 goed bekijkt, leert dat het bedrag dat aan tweede verhogingen is opgelegd vrijwel de verdubbeling is van het bedrag dat aan eerste verhogingen is opgelegd. Zoals u weet is de eerste verhoging 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. De tweede verhoging is 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. Wie het eerste bedrag verdubbelt komt ongeveer uit op het bedrag dat in de kolom daaronder is vermeld. We kunnen hieruit afleiden dat bijna niemand de boete na de eerste aanmaning alsnog betaalt.

Melkkoe

Dit roept de vraag op waarom dit niet gebeurt. De meest verklaarbare reden is natuurlijk dat iemand die geen geld geeft de boete te voldoen, dit na de eerste verhoging ook niet kan. Om over de tweede verhoging maar te zwijgen. Natuurlijk moet ook gezegd worden dat dit niet voor de hele groep wanbetalers zal gelden. Er zijn nou eenmaal ook mensen die stelselmatig weigeren hun boetes te betalen. Maar wordt hiermee de eerste groep, de mensen in betalingsnood, niet ongekend hard gestraft?

De eerste conclusie: Het systeem van verhogen van de boetes werkt niet. De boetes worden er niet sneller door betaald. Daarmee is dit systeem in de praktijk enkel een middel geworden waar honderden miljoenen euro’s mee wordt verdiend. Zoals gezegd, over de rug van mensen die al een kleine beurs hebben.

Kunnen we dat classificeren als een vorm van diefstal? Ik vind van wel. Het moet voor de Minister van Justitie ook al lange tijd helder zijn dat het opleggen van verhogingen niet het effect bereikt waar deze maatregel op gebaseerd is. Toch legde het CJIB ook vorig jaar nog voor ruim 180 miljoen euro (!) aan verhogingen op. Oók aan de mensen die betalingsonmachtig zijn. Een ingrijpende maatregel die mensen met een laag inkomen harder straft dan nodig is en er alleen maar voor zorgt dat de verkeersovertreder met een laag inkomen 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} harder gestraft wordt dan de verkeersovertreder die een goede baan heeft. En de huidige wetgeving kent geen enkele mogelijkheid om de verhogingen ongedaan te maken, zelfs niet als er aantoonbaar sprake is van betalingsonmacht.

Ondertussen gaat het CJIB door met het volledig op de automatische piloot verhogen van verkeersboetes. En verdient de Staat er tot bijna 200 miljoen euro per jaar op. Zo is ook de man met een te kleine beurs een melkkoe geworden. 

Vindt u ook dat het huidige boetebeleid ingrijpend moet worden veranderd? U kunt de Tweede Kamer nog steeds wakker schudden!
De mogelijkheid van een betalingsregeling voor boetes hoger dan 225 euro is voor veel mensen namelijk nog steeds geen oplossing. Geldt dit ook voor u? Stuur hier een email aan de Tweede Kamer!


Een gedachte over “Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes

  1. Een vriend van is in de jaren 2011 2012 failliet verklaard met zijn verhuis bedrijf. hij had 5 auto’s op zijn naam staan ten tijde van het bedrijf daar werd ook door personeel in gereden. daar zijn uiteindelijk veel verkeersboetes uit ontstaan. waarvan hij niet op de hoogte was nadat hij het vreselijke faillissement mee maakte. hij had geen huis adres meer en was zwervende. het is door niemand opgepakt. de verhogingen bleven dus gewoon doorgaan. deze man is en was keihard aan het werk om alle weer op order te krijgen. wil graag alles betalen maar kan dat nu niet want hij zit gegijzeld vanwege de boetes waar hij geen betalingsregeling voor krijgt. dus hierdoor is hij weer alles zoals werk want dat deed hij 100 uur in de week om alles weer op orde te krijgen weer kwijt. PLUS DAT DEZE SITUATIE IEMAND VOOR DE 2 E KEER MURF MAAKT en waarom alleen omdat hij heel graag wil betalen maar er geen kans voor krijgt. niemand heeft hier baat bij het CJIB niet want er is geen geld want meneer wordt gegijzeld dus kan niet werken. de boetes blijven open staan ook al zit hij nu vast. wat heeft dit dan voor doel?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *