Je openstaande boete en de Rechter

Voordat het CJIB over mag gaan tot gijzeling, komt de zaak eerst voor de Rechter. Steeds meer Rechters zijn kritisch over het gijzelen bij openstaande boetes. Echter is de praktijk nog lang niet altijd dat de rechtbank tot een uitspraak komt, waarbij het CJIB en de wanbetaler om de tafel moeten voor een haalbare betalingsregeling. Het Amsterdamse kantongerecht is hier wel voorloper in.

Lees ook het artikel: Rechtszaak gijzeling CJIB? Ga erheen!

In de media wordt veel aandacht besteed aan de Rechters die publiekelijk kritiek hebben op de starre houding van het CJIB. Hierdoor lijkt het alsof de mensen die vandaag de dag gegijzeld worden, zich willens en wetens aan betaling onttrekken. ‘Eigen verantwoordelijk-heid’ wordt hierbij al snel als dooddoener ingezet. Het is te gemakkelijk om zo te trachten het debat af te wimpelen en over te gaan tot de orde van de dag.

Teveel onduidelijkheid

Er gaat lange tijd overheen voordat  het CJIB zich met een verzoek tot gijzeling tot de Rechter wendt. Velen hebben dan al één of meerdere keren het CJIB om een betalingsregeling verzocht. Het CJIB commiceert één boodschap: Voor verkeersdelicten is een betalingsregeling niet mogelijk. Veel mensen komen bij telefonisch contact niet eens verder dan de telefoniste.
Daarbij is het grootste leed al geschied. Het CJIB stuurt alleen aanmaningen, waarbij verhogingen tot wel 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag zonder pardon automatisch opgelegd worden. Verhogingen die de problemen alleen maar groter maken.Veel wanbetalers zitten in een moeilijke financiële positie. De voortdurende bedreiging van het machtige CJIB geeft hen grote financiële stress. Cel 34 hoort vaak hoe mensen het al lange tijd opgegeven hebben. voor dat de zaak voorkomt. Veel van hen gaan ook niet meer naar de rechtszitting toe, omdat ze geen enkel vertrouwen hebben in een goede afloop. Zij zijn moegestreden en hebben in veel gevallen psychische klachten gekregen. Veel mensen denken ook dat ze na de rechtszitting, als de Rechter besluit dat zij gegijzeld mogen worden, direct de gevangenis in moeten.

Te kort door de bocht

Dit is begrijpelijk. De informatie die het CJIB verschaft over het traject van boete tot gijzeling, is minimaal en weinig rooskleurig. Het CJIB ventileert één boodschap: Wie niet betaalt zal niet ontkomen aan gijzeling. Wat dat betreft is de aandacht van de media voor Rechters met een andere mening bijzonder welkom.

Wat er moet gebeuren met de uitspraken die negatief zijn, waarbij voor de Rechter het verzoek van het CJIB niet meer dan een hamerstuk is geweest, of de zaken die zich langere tijd geleden hebben voorgedaan, dat weet niemand. Het kan zomaar gebeuren dat tussen de uitspraak en gijzeling anderhalf jaar of langer gewacht wordt, tot het daarwerkelijk tot gijzeling komt.

Feit blijft dat gijzeling hoe dan ook geen oplossing is. Het argument dat het vooral een kwestie van eigen verantwoordelijkheid is, is veel te kort door de bocht.  Hoe (en waarom) het systeem veranderd moet worden, vindt u hier.Naar aanleiding van (onder andere):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *