Het is nú de tijd om Bitcoins te gaan sparen.
Gratis Bitcoins elke 24 uur. Geen reclame, geen kleine lettertjes.

Protest CJIB

Laatste nieuws: De nieuwe staatssecretaris maakt betalingsregeling voor boetes hoger dan € 225,00 per 1 juli 2015 mogelijk. Dit geldt niet voor lopende zaken, hiervoor blijven de huidige regels bestaan. Helpt dat u niet uit uw problemen? Vraag hier aandacht voor uw zaak!
Het blijft dus belangrijk dat u de Tweede Kamer aandacht blijft vragen voor de juiste oplossingen. U kunt de onderstaande mail daarom nog steeds versturen!

CJIB moet veranderen!

Bent u ook geschrokken van het verhaal van Cel 34 en vindt u ook dat de overheid een eind moet maken aan het starre incassobeleid van het CJIB? Help dan mee om aandacht te vragen voor deze problematiek en stuur onderstaande mail naar de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Het versturen van deze protestmail kost maar een paar minuten van uw tijd. Uw bericht wordt automatisch  verzonden naar de vaste Kamercommisie. Alvast hartelijk dank!

De CJIB Protestmail:

“Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

In ons land worden jaarlijks tienduizenden onschuldige burgers geconfronteerd met de dreiging in de gevangenis te worden gezet. Voor een groot aantal van deze groep blijft het niet bij dreiging, maar wordt het bizarre realiteit. Sommigen verdwijnen zelfs enkele weken lang achter de tralies. En waarom? Omdat zij door financiële problemen niet in staat zijn openstaande verkeersboetes te voldoen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat in opdracht van het Openbaar Ministerie de opgelegde boetes int, hanteert een rigide incassobeleid. Bij niet voldoen van de boete worden verhogingen opgelegd en in een groot aantal gevallen wordt zelfs overgegaan tot gijzeling. Daarbij wordt niet gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Veelal willen de mensen wel betalen, maar kunnen zij het eenvoudigweg niet. Aan het feit dat de mensen om wie het gaat hierdoor nog verder in de problemen raken, heeft het CJIB geen boodschap.

Gijzeling lost het probleem niet op. Het is een dwangmiddel tot betaling van de boete, die ondanks de gevangenisstraf blijft openstaan. Onschuldige burgers, die het al zo moeilijk hebben, worden hiermee onevenredig zwaar gestraft. Dit mag in een land als Nederland toch niet gebeuren?

Hier moet de politiek toch ingrijpen? Eén van de slachtoffers van het rigide incassobeleid van het CJIB vertelt op Cel34.nl zijn verhaal. Over wat hem is overkomen en hoe hij in de gevangenis is behandeld. Hij draagt daarbij ook aanbevelingen aan die kunnen voorkomen dat onschuldige burgers in de gevangenis belanden. Die aanbevelingen leggen wij u, onze volksvertegenwoordigers, graag voor. In de hoop dat u bereid bent deze misstand in onze Nederlandse samenleving aan te pakken.

Hier zes aanbevelingen tot een beter functionerend CJIB:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– De mogelijkheid tot het treffen van een deugdelijke betalingsregeling moet voor een ieder open staan. Hierbij moet het CJIB rekening houden met inkomen en draagkracht en zo tot een werkbare oplossing komen. Voor hen die deze verhogingen al opgelegd hebben gekregen en hierdoor verder in de problemen zijn gekomen, moet de verhoging met terugwerkende kracht worden afgeschreven en een betalingsregeling voor het basisbedrag worden toegekend.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

– Het CJIB heeft, net als een ieder ander, de mogelijkheid om uiteindelijke betaling af te dwingen via een beslag op inkomen of inboedel. Ook de Staat zal deze ‘Koninklijke’ weg moeten bewandelen. Daartoe moet het CJIB (net als de Belastingdienst) werken met eigen deurwaarders.

Ik hoop dat mijn email uw welverdiende aandacht krijgt en dat uw inzet voor deze groep burgers voor hen het einde betekent voor het onrecht dat hen aangedaan wordt.”

Protest CJIB

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie,

In ons land worden jaarlijks tienduizenden onschuldige burgers geconfronteerd met de dreiging in de gevangenis te worden gezet. Voor een groot aantal van deze groep blijft het niet bij dreiging, maar wordt het bizarre realiteit. Sommigen verdwijnen zelfs enkele weken lang achter de tralies. En waarom? Omdat zij door financiële problemen niet in staat zijn openstaande verkeersboetes te voldoen.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat in opdracht van het Openbaar Ministerie de opgelegde boetes int, hanteert een rigide incassobeleid. Bij niet voldoen van de boete worden verhogingen opgelegd en in een groot aantal gevallen wordt zelfs overgegaan tot gijzeling. Daarbij wordt niet gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Veelal willen de mensen wel betalen, maar kunnen zij het eenvoudigweg niet. Aan het feit dat de mensen om wie het gaat hierdoor nog verder in de problemen raken, heeft het CJIB geen boodschap.

Gijzeling lost het probleem niet op. Het is een dwangmiddel tot betaling van de boete, die ondanks de gevangenisstraf blijft openstaan. Onschuldige burgers, die het al zo moeilijk hebben, worden hiermee onevenredig zwaar gestraft.

Dit mag in een land als Nederland toch niet gebeuren? Hier moet de politiek toch ingrijpen?

Eén van de slachtoffers van het rigide incassobeleid van het CJIB vertelt op Cel34.nl zijn verhaal. Over wat hem is overkomen en hoe hij in de gevangenis is behandeld. Hij draagt daarbij ook aanbevelingen aan die kunnen voorkomen dat onschuldige burgers in de gevangenis belanden.

Die aanbevelingen leggen wij u, onze volksvertegenwoordigers, graag voor. In de hoop dat u bereid bent deze misstand in onze Nederlandse samenleving aan te pakken.

Hier zes aanbevelingen tot een beter functionerend CJIB:

– Als eerste moet de exorbitante verhoging van niet op tijd betaalde boetes direct van tafel. De huidige regelgeving brengt mensen onnodig in diepe financiële problemen, die in veel gevallen niet meer op te lossen zijn.

– Ook het CJIB moet zich bij het rekenen van verhogingen bij aanmaning gaan houden aan dezelfde wet als ieder ander bedrijf of organisatie. Hiertoe zijn er al sinds lange tijd maximale verhogingen in de Wet vastgelegd.

– De mogelijkheid tot het treffen van een deugdelijke betalingsregeling moet voor een ieder open staan. Hierbij moet het CJIB rekening houden met inkomen en draagkracht en zo tot een werkbare oplossing komen. Voor hen die deze verhogingen al opgelegd hebben gekregen en hierdoor verder in de problemen zijn gekomen, moet de verhoging met terugwerkende kracht worden afgeschreven en een betalingsregeling voor het basisbedrag worden toegekend.

– Het gijzelen van burgers die niet aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen moet stoppen. Deze maatregel is een nodeloos zwaar dwangmiddel met uiterst grote gevolgen voor de betrokkenen en hun naasten. Daarnaast is de maatregel uitermate ineffectief, inefficiënt en bijzonder kostbaar. De kosten van gijzeling liggen vele malen hoger dan het bedrag (inclusief verhogingen) van de boete.

– De huidige Officier van Justitie van het CJIB moet vervangen worden. Er moet binnen de organisatie een cultuuromslag plaatsvinden om de veranderingen door te kunnen voeren. Hierbij dient de huidige cultuur van straffen en dwang plaats te maken voor maatwerk bij incasseren. Het verdient wellicht de aanbeveling het CJIB onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te laten vallen.

– Het CJIB heeft, net als een ieder ander, de mogelijkheid om uiteindelijke betaling af te dwingen via een beslag op inkomen of inboedel. Ook de Staat zal deze ‘Koninklijke’ weg moeten bewandelen. Daartoe moet het CJIB (net als de Belastingdienst) werken met eigen deurwaarders.

Ik hoop dat mijn email uw welverdiende aandacht krijgt en dat uw inzet voor deze groep burgers voor hen het einde betekent voor het onrecht dat hen aangedaan wordt.

[signature]

746 signatures

Deel met uw vrienden:

   

Uw privacy: Uw adresgegevens wordt alleen meegezonden met uw bericht aan de vaste Kamercommissie en niet opgeslagen door Cel34.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *