Je boete in termijnen betalen?

[UPDATE] Een betalingsregeling met het CJIB voor verkeersboetes hoger dan € 225 wordt per 1 juli 2015 mogelijk! Dit geldt niet voor boetes die voor 1 juli zijn uitgeschreven. Lees hier verder voor meer informatie en vraag de Tweede Kamer hier om deze regeling ook mogelijk te maken voor recentere openstaande boetes.

Gelukkig is het merendeel van de mensen die een verkeersovertreding hebben begaan in staat om de opgelegde sanctie (boete) op tijd te betalen. Ook zijn er die stelselmatig weigeren hun boete netjes te betalen. Wie niet betaalt, krijgt op een gegeven moment te maken met de sterke arm. In beginsel een logisch gevolg. Ook een boete is een vorm van straf, weliswaar de meeste lichte vorm die het Openbaar Ministerie oplegt, maar het blijft een sanctie tegen het zich niet houden aan de Wet.

Weinigen houden rekening met de groep die niet in staat is de sanctie te voldoen. Hier ontstaat een probleem, waar momenteel geen oplossing voor is. Het CJIB, die de betaling voor het OM incasseert, houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden.

CJIB harkt geld binnen

Wat kunnen deze bijzondere omstandigheden zijn?
Stel, je rijdt op de snelweg per ongeluk 20 kilometer te hard. De sanctie die hierop staat is een boete van € 162,00. Je hebt geen breed inkomen en moet elke maand op de centjes letten.
De 162 euro is een probleem. Je kunt niet betalen. Ook in je omgeving is niet direct iemand aan wie je dit bedrag te leen kunt (of durft) te vragen. Wel neem je contact op met het CJIB. Je komt echter niet in aanmerking voor een betalingsregeling. De Wet kent voor verkeersboetes namelijk geen mogelijkheid om een verkeersboete in delen te betalen.
Er volgt een verhoging van 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}, wat de boete in één klap € 243,00 maakt. Nu weet je helemaal niet meer hoe je het op moet lossen. Daarna volgt een derde verhoging. Nu is de verhoging 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van de oorspronkelijke boete, plus de eerder opgelegde verhoging. De boete bedraagt nu € 405,00.

De bijzondere omstandigheid is in het bijzonder dat veel mensen wel willen betalen, maar geen mogelijkheid hebben om dit te doen. Neem daarbij de druk van het CJIB en de voortdurende dreiging van het Zwaard van Damocles. Er is geen oplossing.

Horende doof

In de Tweede Kamer dringen verschillende politieke partijen al enkele jaren aan op meer compassie en een goede regeling. De Staatssecretaris staat niet te springen. Er worden kamervragen gesteld, de beantwoording laat lang op zich wachten of wordt uitgesteld. Er blijkt vooralsnog geen echte beweging te zijn. Voorstellen tot verbetering leiden niet tot gedegen beleid. (Inmiddels lijkt er toch enige beweging te zijn. Lees hierhier en hier er meer over. – red 21-01-2015)

Ondertussen schuwt de Staatssecretaris er niet voor terug om de wanbetalers hard aan te pakken. Mensen die niet kunnen betalen, worden in de cel gezet.

De Ombudsman heeft in een meerdere keren zijn oordeel over de handelswijze van het CJIB uitgesproken.
De Staatssecretaris is horende doof.

 

Help mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *