Een aantal dagen geleden schreef ik het artikel ‘Rechtszitting gijzeling CJIB‘. Naar aanleiding van de beeldvorming de wanbetalers van boetes die het gevang in gaan het de notoire weigeraars betreft. Zeker, deze mensen zijn er ook. En van sommigen kan het ook nog als ‘eigen schuld’ gezien worden. Denk hierbij aan de zogenaamde ‘katvangers’, waarvan verwacht kan worden dat ze hebben geweten wat er boven het hoofd hing. Echter, ondanks dat Rechters steeds kritischer worden, en er zijn die het CJIB zonder pardon terugfluiten, is duidelijk dat die beeldvorming erg te kort door de bocht is.

Ik kwam in de afgelopen week twee berichten tegen, die bevestigen dat het Ministerie van Justitie dit beeld bewust (moedwillig?) naar buiten brengt.
De eerste aanwijzing vind ik de meest schokkende. Krapuul.nl besteedde op Nieuwjaarsdag aandacht aan mijn blog. De begeleidende tekst vertelt:

Begin december kreeg mijn gade een rondleiding in de koepelgevangenis te Arnhem. Zij werkte toen nog net in “die sector”, is nu wegbezuinigd, welkom als werkloze in het nieuwe jaar.

Maar goed – bij de rondleiding kreeg zij te horen dat “de kiezers” graag zien dat er streng wordt opgetreden tegen wanbetalers van boetes. Daartoe worden mensen met openstaande rekeningen opgesloten – niet meer “in plaats van” zoals het Wetboek van Strafrecht toch duidelijk als keuzemogelijkheid geeft in verreweg de meeste gevallen, maar als gijzeling.

U leest het goed. Het gaat hier om een gevangenisbewaarder in dienst van Justitie. Het Ministerie van Justitie zegt tegen cipiers dat u het graag bent die (ook) de mensen die geen geld hebben om hun boete te betalen, maar al te graag achter de tralies zet.

Dat u het weet.

Een andere aanwijzing kwam ik tegen op de website van De Gelderlander van 29 november. Het artikel kwam op de website, toeval of niet, op de dag die samenviel met mijn vrijlating.
De Gelderlander schrijft:

Strafinrichting De Berg in Arnhem heeft momenteel door het najaarsoffensief van politie en justitie te maken met een forse toestroom van arrestanten uit het hele land die weigeren om openstaande boetes te voldoen.

U weet, een journalist schrijft een artikel naar aanleiding van wat hij (of zij) van woordvoerders of uit persberichten zoal ter ore komt. Het laatste gedeelte van de bovenstaande zin wordt niet uit mouw van de schrijvende journalist geschud. Er is een bron. En de bron heeft dit zo overgebracht

“…Die weigeren om openstaande boetes te voldoen”
Waar is die uitspraak eigenlijk op gebaseerd? Uit onderzoek? Op cijfers? Op feiten?
Of is het beeldvorming…

Gelukkig is een alinea verder ook wat nuance te bespeuren.

Onder de arrestanten zijn ook mensen die meer zorg nodig hebben dan gebruikelijk. Zo heeft De Berg onlangs een arrestant, een longpatiënt in een rolstoel met zuurstoffles, opgenomen.

Ik ben deze man tegengekomen. Er zaten maar een paar cellen tussen ons. Soms zag ik hem even, in de grote hal van de Koepelgevangenis. Maakte me bezorgd om deze man. De zorg in de Koepel is onder de maat. De bewaarders ongeïnteresseerd. Ik vond het een heel onplezierige gedachte dat hij vele uren per dag alleen in zijn cel doorbracht, zonder dat er iemand een oogje in het zeil hield.

Natuurlijk ken ik zijn verhaal niet, net zo min als De Gelderlander die kent. En wellicht net zo min als de bron van zijn gehele achtergrond op de hoogte is.
En toch, dit is het gezicht achter de weigeraar. Het gezicht dat de vraag opwerpt of het allemaal wel zo simpel is. Dat hij met voorbedachten rade zijn boete niet betaalde. Dat het terecht is, dat hij met rolstoel en al in de gevangenis beland is.

Deze man, met zijn rolstoel en zuurstoffles. Dat is het gezicht achter de wanbetaler. De mensen als hij. U ziet maar ze al te graag dat in de cel belanden. Dat zegt Staatssecretaris Teeven.

Dat u het weet.

 

Bent u het ook niet met Fred Teeven eens? Klik dan hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *