CJIB en OM maakt burger vogelvrij

Terwijl ik vanmiddag aan het nadenken ben een blog te schrijven over het gebrek aan rechtsmiddelen inzake (automatisch) opgelegde boetes, kwam de Nationale Ombudsman met een rapport naar buiten. Uit dit rapport blijkt naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld, hoe mede die tekortkoming veel leed veroorzaakt. Het CJIB en het Openbaar Ministerie maakt mij, u, iedereen die een boete ontvangt rechteloos.

Veel mensen komen in de problemen wanneer het CJIB, in opdracht van het Landelijk Parket een boete oplegt vanwege het niet verzekeren of keuren van een voertuig. Een heel groot deel van die mensen is in de veronderstelling dat wanneer een voertuig niet op de openbare weg staat, er geen verzekering in stand hoeft te worden gehouden. De meesten weten niet dat in dat geval het voertuig geschorst moet worden.

Bij meneer Klok gaat het mis. Hij raakt bij een ongeval betrokken, komt in het ziekenhuis en zijn auto is total-loss. De auto wordt weggesleept, met alle persoonlijke spullen van de heer Klok er nog in. Ook zijn kentekenbewijs.

Nadat de heer Klok na enkele weken weer uit het ziekenhuis is, ontvangt hij van het takelbedrijf een rekening van € 5.200 voor sleep- en opstalkosten. Hij is voor deze kosten niet verzekerd en zo’n groot bedrag kan hij niet meteen betalen. Het takelbedrijf wil hem de auto pas teruggeven als hij de rekening heeft voldaan. Het bedrijf is ook niet bereid om de autopapieren aan hem te retourneren.

Dan gaat het takelbedrijf failliet. Meneer Klok heeft nog altijd zijn autopapieren niet terug. Het bedrijf is failliet gegaan voordat hij iets heeft kunnen regelen. Inmiddels ontkent het takelbedrijf zelfs dat het zijn auto in bezit heeft gehad. Dit is echter niet waar, want de heer Klok heeft met eigen ogen gezien dat zijn auto daar geweest is. Zijn papieren lagen alleen niet meer in de auto.

Dan begint gedurende maar liefst 11 jaren (!) het getouwtrek met het CJIB. Meneer Klok krijgt keer op keer hoge boetes voor het niet in stand houden van een autoverzekering én APK voor zijn inmiddels vernietigde auto. Gedurende lange tijd heeft hij deze boetes betaald, nadat hij tevergeefs heeft geprobeerd die aan te vechten. De Ombudsman schrijft:

Hij deed ook bij de rechter zijn verhaal in verband met een door het CJIB gevraagde machtiging tot gijzeling wegens een betalingsachterstand. De rechter kon de zaak niet inhoudelijk beoordelen omdat hij alleen over het wel of niet toestaan van de gijzeling mocht oordelen.

Zo gaat dat in de praktijk. Veel mensen vechten een boete aan, maar krijgen (meestal) een standaardbrief van het CJIB dat hun bezwaar niet toegekend is. Dit is de enige mogelijkheid om iets aan een onterechte boete te doen. Na dit bezwaar is er geen normale rechtsgang meer mogelijk. Tenzij er een advocaat gevonden wordt, die tot aan hoge instanties blijft aanvechten. Alleen is daar wél geld voor nodig. De boete moet gewoon betaald worden en het procederen is duur. Wie denkt dat bij de rechtszetting die wordt aangespannen om te mogen gaan gijzelen, alsnog de mogelijkheid er is om de boete van tafel te krijgen, heeft het mis.

Uiteindelijk haalde de RDW in februari 2014 naar aanleiding van zijn schriftelijk verzoek het kenteken van de heer Klok zijn naam.
Omdat de RDW dit niet met terugwerkende kracht mag doen, volgt voor de heer Klok opnieuw een aankondiging dat hij zal worden gegijzeld.

Uiteindelijk grijpt de Ombudsman met een interventie in en weet het voor elkaar te krijgen dat de situatie van de heer Klok schrijnend genoeg is om de op dat moment openstaande boetes te laten vervallen. De reeds betaalde boetes kunnen niet terugbetaald worden. De heer Klok zit financieel aan de grond.

Het OM vindt dat de boetes terecht zijn opgelegd. Het verhaal vertelt niet of meneer Klok ook in staat was om zijn voertuig te schorsen, nu zijn autopapieren buiten zijn schuld kwijt zijn. Maar er is een heel lijstje van onbehoorlijk beleid:

  1. Het bezwaar zal zonder dat er inhoudelijk goed naar is gekeken afgewezen zijn. Het OM beboet zelfs elf jaar lang zonder inhoudelijk naar de zaak te kijken! Ondanks dat de auto al lang en breid vernietigd was. (Dit is natuurlijk aantoonbaar; de auto is total-loss verklaard.)
  2. De heer Klok zal dwangbevelen van de Officier van Justitie hebben gekregen. Dwangbevelen die waarschijnlijk helemaal niet rechtsgeldig waren.
  3. De heer Klok heeft weinig mogelijkheden de zaak aan de rechter voor te leggen. Er is nergens de mogelijkheid in de Wet vastgelegd dat burgers hun geschil met het OM en/of CJIB door de rechtbank kunnen laten toetsen (!).
  4. In tegenstelling tot het ontbreken van dát recht, kan het OM vice versa de rechtbank wel verzoeken de heer Kok te laten gijzelen. Alleen kan de Rechter zich op dat moment niet uitspreken over de boete zelf. Dat is keurig netjes en strak afgebakend. Daarmee is zelfs op dat laatste moment de Rechter vakkundig buitenspel gezet.
  5. Ondertussen gaat het OM elf jaar lang door met het opleggen van boetes.

U kunt er zomaar van uit  gaan dat meneer Klok jaarlijks in totaal € 2.700 aan boetes opgelegd heeft gekregen. Op het moment dat hij deze niet meer kon betalen, loopt zo’n dergelijk bedrag inclusief verhogingen op tot € 6.760. En dat dus in principe maal 10.

Nogmaals: zonder dat de heer Klok ook maar één mogelijkheid had om zijn recht te halen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *