CJIB aanvraagformulier betalingsregeling plotseling online

Sinds kort heeft het CJIB het aanvraagformulier voor een betalingsregeling online staan. Ondanks dat het CJIB (zover bekend bij Cel 34) nog niet heeft gecommuniceerd dat deze aanvraag op deze klantvriendelijke manier is te regelen, vond ik dit formulier bij toeval in nieuwe zoekresultaten op internet.

Vanuit dezelfde klantvriendelijk houding begint het formulier met een opsomming wanneer het aanvragen van een betalingsregeling niet mogelijk is:

Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Een betalingsregeling is in ieder geval niet mogelijk voor zaken waarin:
– actie wordt ondernomen om het openstaande bedrag te verhalen op uw goederen, inkomsten of vermogen;
– een dwangmiddel wordt toegepast (inneming rijbewijs, buitengebruikstelling voertuig of gijzeling);
– een arrestatiebevel is uitgevaardigd;
– u al vervangende hechtenis ondergaat.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

– het totaal openstaande bedrag voor de boetes waarvoor u een betalingsregeling aanvraagt moet minimaal € 225,00 zijn;
– wanneer u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling bij het CJIB hebt gehad die u niet bent nagekomen, krijgt u geen nieuwe betalingsregeling;
– voor een transactievoorstel van de politie of de officier van justitie wordt nooit een betalingsregeling toegestaan.

Bovenstaande is in lijn met de plannen van het Ministerie van Justitie om de mogelijkheid van betalingsregelingen in de Wet op te nemen.

Downloaden van het aanvraagformulier: Aanvraagformulier-betalingsregeling-CJIB

Nu het CJIB dit formulier online heeft gezet lijkt het erop dat binnenskamers gewerkt wordt aan de voorbereidingen om het systeem nu ook écht te gaan veranderen. Maatschappelijke, politieke en druk van binnenuit (protesterende Rechters) lijkt dan ook de vruchten af te werpen!

Cel 34 blijft overigens kritiek hebben op de voorwaarden voor een betalingsregeling. Ook een boete lager dan 225 euro kan voor een grote groep mensen een onoverkomelijke aanslag zijn op de financiën om binnen 6 weken dit bedrag op tafel te leggen. Juist kleinere verkeersovertredingen kunnen er dan nog steeds voor zorgen dat mensen met een erg kleine beurs onnodig in grote problemen komen!

Heeft iemand ervaring met deze vorm van aanvraag en behandeling van een betalingsregeling? Graag horen we uw verhaal!2 gedachten over “CJIB aanvraagformulier betalingsregeling

  1. Het lijkt mij een tamelijk gedateerd formulier, als ik de versie moet geloven stamt het uit 2013.
    Opvallend is dat niet alle gegevens gevraagd worden die nodig zouden zijn voor een correcte berekening van de beslagvrije voet. Heeft het Cjib een eigen draagkrachtmeting bedacht, waarbij de beslagvrije voet niet per se beschermd wordt? Bij volledige invulling formulier mist er nl info die bij berekening beslagvrije voet van cruciaal belang kan zijn en ten gunste van aanvrager.
    En een tweede punt, staat niet op het formulier maar wel op de pagina die er naartoe leidt: als er al een 2e aanmaning is geweest waarvan de betaaldatum is verstreken dan hoef je het niet te proberen, je komt niet in aanmerking.
    Da’s in veel gevallen einde verhaal, want in het papieren voortraject wordt de mogelijkheid voor een regeling glashard ontkend. Wanneer volledige betaling niet ineens haalbaar is, dan lijkt er dus verrekte weinig anders op te zitten dan geintimideerd en ontmoedigd af te wachten wat de toekomst brengt. En dan is de tweede aanmaning doorgaans sneller gematerialiseerd dan het broodnodige wonder van een financiele meevaller. Doorgestoken kaart, alleen nog kans op de welbekende Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs start..

  2. Vanwege mijn eigen onoplettendhed maak ik dankbaar gebruik van de afbetalingsregeling van het CJIB. Ik ben heel blij dat deze regeling mogelijk is. Over 10 dagen zal ik een brief krijgen, dan weet ik wat ik verder kan verwachten.

    225 euro is inderdaad een fors bedrag 150 euro lijkt mij redelijker voor beide kanten. Vooral als je rekening houdt met alle handelingen en kosten die gepaard gaan met het voeren van een afbetalingsbeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *