Per email, 13 apri 2016

Geachte leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie,

Inmiddels is het 16 maanden geleden dat ik via de website www.cel34.nl over mijn ervaringen tijdens mijn detentie in Arnhem vertelde en lotgenoten de mogelijkheid gaf bij uw commissie aandacht te vragen voor de problemen bij het CJIB. Er is inmiddels verandering van wetgeving in gang gezet, om de burgers die hun boetes niet kunnen betalen, de mogelijkheid te even die in termijnen te voldoen. U weet dat dit in mijn optiek, en in die van vele anderen in dezelfde situatie, niet voldoende is. Zo blijft er sowieso voor de mensen die in de problemen zijn vóór 1 juli 2015 geen mogelijkheid om (zonder van rechtswege af te dwingen) een betalingsregeling af te spreken.

Wie Cel34.nl bekijkt, ziet dat bijna 500 mensen hebben gestemd op de poll op de hoofdpagina. De stelling daar luidt: “Het Openbaar Ministerie moet direct stoppen met het gijzelen van mensen die hun boete niet kúnnen betalen.”
129 stemmers (26,71{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) antwoordt hier instemmend op. Echter het leeuwendeel (63,35{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) laat weten dat het OM moet stoppen met gijzelen, maar ook een betalingsregeling moet afspreken. Een grote minderheid van 6,63{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} vindt dat het OM moet kunnen gijzelen, maar de gijzeling moet worden omgezet in een vervangende straf. Een heel klein gedeelte (3,31{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}) vindt de werkwijze van het OM (van voor juli 2015) de juiste.

U heeft inmiddels ruim 700 emails ontvangen van mensen die net als ik in de problemen zijn geraakt. dat betekent dat bijna 50 mensen per maand de website vinden op zoek naar informatie over het gijzelen bij openstaande boetes. Zij vragen u om vergaande verandering van het systeem, volgens de aanbevelingen die ik u ruim een jaar geleden deed toekomen. Ik vind dat een schokkend aantal. Wetende dat het werkelijke deel van de mensen waarbij gijzeling boven het hoofd hangt, nog vele malen groter moet zijn.

Daarnaast heeft u bijna 180 emails ontvangen van mensen voor wie de wijzigingen uit de zomer van 2015 niet voldoende bleek, omdat zij openstaande boetes hebben van voor juli 2015. Hieronder vraag ik in een poll of een betalingsregeling een oplossing zou zijn voor het wegnemen van de problemen. Van de 352 mensen die hier een antwoord op hebben gegeven geeft een zeer ruime meerderheid van 91,53{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} aan dat dit het geval is. De overige 8,47{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} ziet hier geen oplossing in.

Dit overziend vraag ik mij af of de politieke wil om het systeem van de inning van achterstallige boetebetalingen niet gewoon ontbreekt. Het is teleurstellend dat, ondanks de grote media aandacht in 2015, er feitelijk zo weinig veranderd is. Natuurlijk is de verandering van het systeem een goede stap in de richting. Hoewel ik er bij blijf dat ook boetes onder de € 225,00 voor heel erg veel mensen een groot probleem is die in één keer te voldoen. Juist de kleinere verkeersovertredingen zijn het probleem. Hierbij blijven de kosten maar oplopen, tot wel over de 1.000 euro!

Ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek zo weinig aan deze problemen doet. Ik vind het onbehoorlijk dat het CJIB geld vraagt voor een betalingsregeling. En ik vind het onbegrijpelijk dat er vandaag de dag nog steeds mensen in de gevangenis belanden omdat ze betalingsonmachtig zijn. Deze mensen raken hun baan kwijt, en in sommige schrijnende gevallen zelfs hun huis. De Overheid laat zich hierbij van haar slechtste kant zien en duwt hen nog verder in de problemen. De Regering heeft voor het publiek aandacht voor de schuldenproblematiek en wil instanties laten samenwerken, maar weigert de schuldenproblematiek bij verkeersboetes aan te pakken en blijft deze mensen criminaliseren.

Daarom roep ik u nogmaals met klem op dit onderwerp op de politieke agenda te zetten. En tot oplossingen te komen die voor iedereen werkt, en niet alleen alleen maar voor een deel van de betalingsomachtigen.

Met vriendelijke groet,

[Ondertekening auteur Cel 34]

> Peildatum polls en protestmails 13 april 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *