Zes maanden later


7 mei 2015 – Zes maanden later

De tijd vliegt. Het is alweer zes maanden geleden is dat vier politieagenten mij kwamen halen om me in de cel te zetten omdat ik mijn boetes niet betaald heb, een dwangmiddel dat volkomen nutteloos is als er simpelweg geen geld genoeg is om de boete te betalen. De boetes zijn nog steeds niet betaald. Door mijn detentie ben ik mijn baan kwijtgeraakt.

Er gaat geen dag voorbij of ik word geconfronteerd met mijn celstraf, maar dat is vooral te wijten aan het plan om mijnn verhaal met de buitenwereld te delen. De laatste woorden die ik hierbij schreef, zijn de woorden van Stef Bos. “Dit is mijn wereld en dit is mijn stem.
Dat mijn stem de stem van duizenden vertegenwoordigt, had ik toen nog nooit voor mogelijk gehouden. Maar toen ik reacties binnenkreeg van mensen die tegen dezelfde dikke betonnen CJIB-muren oplopen, werd ik me daar terdege van bewust. Ik ben niet de enige. Er zijn duizenden zoals ik!

Zo heeft mijn verhaal iets teweeg gebracht. Iets in gang gezet dat toen ik begon met ‘van me af te schrijven’ nooit voor mogelijk had gehouden. Het heeft de mensen wakker geschud, in beweging gezet, gemotiveerd om ook hun verhaal te vertellen. Te protesteren. Politici en journalisten hebben het gelezen, het onderwerp is bijna hot item op televisie en in kranten, op internet. Wordt aangegrepen om in de Tweede Kamer (nieuwe) vragen te stellen, te discussiëren en in de nabije toekomst besluiten te nemen.

Nee, natuurlijk is dit allemaal niet alleen gebeurd doordat ik van me liet horen. Maar het heeft wel een sneeuwbal aan het rollen gebracht. Die steeds groter wordt en waar niemand meer omheen kan. Daar ben ik best een beetje trots op.

Mijn verhaal toont ook aan dat we zélf de maatschappij zijn. Het toont aan dat de stem van het volk in een democratie nooit mag zwijgen. Verandering kán, als je jouw verhaal durft te vertellen. Soms scherp, soms gematigd. Net waar het om vraagt. Jouw stem mag klinken, want daar drijft democratie op. En in een democratisch stelsel wordt je stem gehoord.

Waar het eindigt weet ik niet. Ik blijf vechten voor een eerlijke regeling voor iedereen, ook voor de mensen die nú hun boete niet binnen 6 weken betalen kunnen.  Ik hoop dat u dat blijft steunen. Dat blijft nodig. Ook na dit eerste halfjaar.


CJIB slaat slag tijdens feestdagen


CJIB slaat slag tijdens feestdagen

De rakkers van het CJIB weten het natuurlijk ook. Wie sterk is kan óók slim zijn. En als Mozes niet naar de berg komt, komt Bromsnor wel aan de deur. En daarom maakt de politie tijdens de feestdagen extra manuren vrij voor het innen van openstaande boetes. Aan de deur. Omdat de kans van slagen nou eenmaal het grootst is als de mensen tijdens de feestdagen bij hun familie zijn.

Het is dan ook niet voor niets dat een maand voor de feestdagen en vakantie de landelijke razzia hoogtij viert. Massaal gaan ze straat op, de hoeders der Wet. En ben je niet thuis? Dan heeft de politie een stapeltje folders bij de hand om je bij thuiskomst fijntjes te laten weten dat de politie aan de deur is geweest. Er is geen ontkomen aan. “Niemand ontloopt zijn straf.”

Hufters mogen straf niet ontlopen

Nu de Pinksterdagen in de verte opdoemen zijn er de eerste tekenen van het naderende onheil. De politie waarschuwt alweer voor nieuwe huisbezoeken. Rond de Kerstdagen maakten sommige dienders het wel heel bont door het publiek te waarschuwen dat het niet het eigen kerstmenu kon samenstellen als het nog boetes open had staan. Rond Pasen was er ook een ronde ‘openstaande boetes innen’. Want wie wil nou tijdens de feestdagen in de gevangenis zitten? Niemand natuurlijk. Ook niet als je openstaande boetes hebt die je nog moet betalen.

Ongetwijfeld helpt het. En natuurlijk, als je maar al te graag te hard rijdt, je vaak met te veel alcohol op in de auto stapt, als je steeds weer je als een hufter gedraagt in het verkeer, dan moet er ook druk op de ketel als je ook nog eens je straf niet accepteert. Dat mag duidelijk zijn.

Zuiver geweten

Maar daarnaast is er een heel erg grote groep mensen die een boete hebben gekregen en die naast die terechte boete nog veel harder gestraft worden. Dat is de groep die niet op tijd hun boete kon betalen. Waar het CJIB weigert naar te luisteren. Die te maken hebben gekregen met een verveelvoudiging van het boetebedrag door automatische verhogingen. Die nooit de kans hebben gekregen een normale betalingsregeling te kunnen treffen. Die eerst de schuld zagen groeien tot ongekende hoogte, voordat de deurwaarder kwam. Bij wie het allemaal boven het hoofd groeide. Die niet meer wisten hoe ze het op moesten lossen. En die nu een schuld hebben van vaak duizenden euro’s.

Ook daar gaat de politie tijdens de feestdagen langs. En legt hen de keuze voor. Nu alles betalen, of meegaan en de feestdagen in de cel doorbrengen. Achter de gesloten deur.

Ik hoop dat de agent die zo’n klus moet klaren de eer hooghoudt. Om het geweten zuiver te houden.

Betalingsregeling ook nodig voor huidige zaken!


Betalingsregeling ook nodig voor huidige zaken!

De mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling met het CJIB is  alleen mogelijk voor boetebedragen boven de € 225,00 en voor boetes die u na 1 juli 2015 ontvangt. Heeft u nú problemen met het betalen van een boete die opgelegd is vóór de 1e juli of is het bedrag lager dan € 225,00 een te groot bedrag om in één keer te betalen en hangt gijzeling of een ander dwangmiddel u boven het hoofd? Vraag door middel van het versturen van een email in de Tweede Kamer aandacht voor uw zaak! Ook voor huidige zaken moet er een oplossing komen!

U kunt de email onder aan deze pagina automatisch verzenden.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie,

Op korte termijn zal uw Kamer een beslissing nemen over een Wetsvoorstel van de regering dat (o.a.) de mogelijkheid voor een betalingsregeling voor verkeersboetes (ook wel Wet Mulder-boetes genoemd) in de Wet zal vastleggen. Het plan behelst onder andere de mogelijkhed (ingegaan per 1 juli 2015 door middel van een zogenaamde “interim maatregel”) voor boetes hoger dan € 225,00.

Ik schrijf u deze email omdat ik tot een groep behoor die op dit moment buiten de boot dreig te vallen. Doordat de maatregel die per 1 juli in werking is getreden niet geldt voor bestaande boetes, behoor ik tot de groep waarbij door enorme verhogingen de schuld enorm is opgelopen en alle dwangmaatregelen nog steeds door het Openbaar Ministerie, zónder het raadplegen van de Rechter (met uitzondering van gijzeling), naar eigen goeddunken ingezet kan worden.

Voor mij geldt, net als voor vele duizenden andere Nederlanders, dat ik niet betalingsonwillig ben, maar betalingsonmachtig. Desondanks is er voor mij geen mogelijkheid om zonder dat de kosten nog verder oplopen uit de problemen te komen. De Wet laat mij in de steek.

Ik vraag u mij en velen anderen te helpen, door de mogelijkheid tot het afspreken van een betalingsregeling ook open te stellen voor lopende Wet Mulder-boetes, de enorme verhogingen bij gebleken betalingsonmacht kwijt te schelden, en het basis boetebedrag in de betalingsregeling op te nemen, zoals dit ook geldt voor de zaken ná 1 juli 2015.

Ook is het van het grootste belang dat de betalingsregeling mogelijk wordt voor bedragen lager dan € 225,00.  Een lager boetebedrag is ook voor mij een groot probleem in één keer te voldoen. Mensen zoals ik, met een laag inkomen, komen op deze manier nog steeds onnodig in grote financiële nood.

Ik wijs er voor de volledigheid nogmaals op dat voor velen de nieuwe regelgeving te laat is en wij met de rug tegen de muur staan. Uit recent tot u gekomen cijfers (zie de beantwoording van de Kamervragen van Kamerleden Kooiman en Van Nispen – Kamerstuk 2015D16444) blijkt dat in 2013 ruim 7.000 mensen door het OM zijn gegijzeld wegens het niet (kunnen) betalen van een openstaande boete. Alleen al hieruit is op te maken dat de nood niet alleen voor mij hoog is, maar dat dit voor duizenden Nederlanders geldt en dat onmiddellijk ingrijpen van groot belang is!

Met vriendelijke groet.

[ondertekenaar]

Geen Titel

Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie,

Op korte termijn zal uw Kamer een beslissing nemen over een Wetsvoorstel van de regering dat (o.a.) de mogelijkheid voor een betalingsregeling voor verkeersboetes (ook wel Wet Mulder-boetes genoemd) in de Wet zal vastleggen. Het plan behelst onder andere dat dit mogelijk gemaakt wordt (ingaande per 1 juli 2015 -inmiddels ingegaan- door middel van een zogenaamde "interim maatregel") voor boetes hoger dan € 225,00.

Ik schrijf u deze email omdat ik tot een groep behoor die op dit moment buiten de boot valt. Doordat de maatregel die per 1 juli in werking treedt niet geldt voor bestaande boetes, behoor ik tot de groep waarbij door enorme verhogingen de schuld enorm is opgelopen en alle dwangmaatregelen nog steeds door het Openbaar Ministerie, zónder het raadplegen van de Rechter (met uitzondering van gijzeling), naar eigen goeddunken ingezet kan worden.

Voor mij geldt, net als voor vele duizenden andere Nederlanders, dat ik niet betalingsonwillig ben, maar betalingsonmachtig. Desondanks is er voor mij geen mogelijkheid om zonder dat de kosten nog verder oplopen uit de problemen te komen. De Wet laat mij in de steek.

Ik vraag u mij en vele anderen te helpen, door de mogelijkheid tot het afspreken van een betalingsregeling ook open te stellen voor lopende Wet Mulder-boetes, de enorme verhogingen bij gebleken betalingsonmacht kwijt te schelden, en het basis boetebedrag in de betalingsregeling op te nemen, zoals dit ook geldt voor de zaken ná 1 juli 2015.

Ook is het van het grootste belang dat de betalingsregeling mogelijk wordt voor bedragen lager dan € 225,00. Een lager boetebedrag is ook voor mij een groot probleem in één keer te voldoen. Mensen zoals ik, met een laag inkomen, komen op deze manier nog steeds onnodig in grote financiële nood.

Ik wijs er voor de volledigheid nogmaals op dat voor velen de nieuwe regelgeving te laat is en ik met de rug tegen de muur sta. Uit recent tot u gekomen cijfers (zie de beantwoording van de Kamervragen van Kamerleden Kooiman en Van Nispen - Kamerstuk 2015D16444) blijkt dat in 2013 ruim 7.000 mensen door het OM zijn gegijzeld wegens het niet (kunnen) betalen van een openstaande boete. Alleen al hieruit is op te maken dat de nood niet alleen voor mij hoog is, maar dat dit voor duizenden Nederlanders geldt en dat onmiddellijk ingrijpen van groot belang is!

Met vriendelijke groet,

[signature]

192 signatures

Deel met uw vrienden:

   

Uw privacy:
Uw adresgegevens wordt alleen meegezonden met uw bericht aan de vaste Kamercommissie en de partijen PvdA en VVD en niet gebruikt door Cel34.nl.


Interne discussie binnen politie over gijzelenInterne discussie binnen politie over gijzelen

Via een anonieme tipgever kreeg Cel 34 afgelopen week een interessant artikel onder ogen. Een artikel uit het interne personeelsblad van de politie. Het gaat om de rubriek “Werkdilemma” uit het periodiek. Het werkdilemma van de maand april:
politie cjib

Een heel interessante vraag. In mijn persoonlijk verhaal vertel ik ook over het moment dat ik door de politie werd opgepakt en in de cel werd gegooid. Het is een moment waar ik nog vaak aan terugdenk. De impact is groot op mij geweest. De gebeurtenissen die in rap tempo op je afkomen laten sporen na. Ik vraag mij regelmatig hardop af of de politie weet heeft van het trauma dat veel mensen hierbij oplopen. Is de politie zich bewust dat de manier waarop je behandeld wordt iets in de mensen stuk maakt?

Politie verplicht hulp te bieden aan mensen in nood

Met regelmaat reageer ik op Twitter op dit vlak kritisch tegen agenten die naar buiten treden met tweets over het oppakken van mensen die hun boetes niet hebben betaald. Ik ben daarin kritisch en meestal ook bewust erg scherp. Juist omdat ik wil dat er oog komt voor de andere kant van hun handelen. Dat zorgt ervoor dat ik via email soms reactie krijg van de betrokken agent. Dan volgt er een open gesprek, waar we beiden iets van onszelf kunnen laten zien.

Ik vind dat als er mensen de dupe worden van een (rechts)systeem de politie een taak heeft dit niet naast zich neer te leggen. De politie heeft niet alleen de taak de Wet te handhaven en opdrachten van het Openbaar Ministerie uit te voeren. Vanuit de Politiewet moet de politie ook hulp bieden aan mensen in nood. Ik stel dat mensen die in de gevangenis dreigen te belanden omdat ze hun boete niet kúnnen betalen, recht hebben op de hulp, bemiddeling en zorg van de ‘waakzame en dienstbare’ politie. Waakzaam, ook daar waar mensen door de praktische uitvoering van de Wet dieper in de problemen wegzakken. Dat is een standpunt vanuit moraal, maar in mijn overtuiging ook vastgelegd in de regels die de politie hanteren mag.

Politie wil oplossingen?

Hoe kijkt de politie hier dan tegenaan? Uit de reacties wordt vaak gezegd dat er ook oog is voor de grensgevallen. De mensen die tussen wal en schip dreigen te belanden. Die de ‘schrijnende gevallen’ worden genoemd. Maar in hoeverre wordt dit ook waargemaakt.

In het dilemma van de maand wordt dit dus besproken. En wat blijkt? Ook (zelfs?) het uitvoeringsorgaan van het Openbaar Ministerie is opvallend kritisch en adviseert soepel om te gaan met deze groep mensen. Oplossingen zoeken wordt ook door de politie als beste oplossing gezien.
Politie CJIB 2

1 Miljard inkomsten

Hoe tekenend is het, dat het OM, de Minister van Justitie, de meerderheid van de Tweede Kamer (!) en het CJIB het hoofd afwenden? Waarom moeten Rechters en politieagenten voor de oplossing zorgen en blijven de mensen die het systeem in stand houden zich afwenden van de praktijk?

Ondertussen blijft Cel 34 wachten op de antwoorden van de Minister op het WOB-verzoek. Ik voorspel dat het te maken heeft met de 1 miljard die binnengehaald wordt. Daar moet eerst een oplossing voor gevonden worden. Straks zal blijken dat de verhogingen de Staat héél veel geld oplevert. Daar hoef ik geen helderziende voor te zijn.

 Boeteservice – Onderzoek


Het lijkt een trend, de bedrijven die zich aanbieden om (al dan niet gratis) bezwaar voor je in te dienen wanneer je een boete ontvangt van het CJIB. Cel 34 vraagt zich al wat langer af of deze bedrijfjes succes hebben en goede resultaten voor hun klanten kunnen behalen. Bezwaar indienen bij het CJIB is niet de gemakkelijkste klus. Het Centraal Justitieel Incassobureau staat als de bonte hond bekend waar het gaat om het blind afwijzen van bezwaarschriften.

Toen gisteren (8 april 2015) deze tweets voorbijkwamen was het helder om hier eens een extra oogje in het zeil te houden:

 

 

Natuurlijk is er dan goede hoop dat Twitter uitkomst biedt. Maar gezien de tweets van vandaag blijkt niets minder waar:

 

Gelukkig is de klant mondig genoeg. En laat het er zo te zien niet bij zitten.

Maar dat maakt wel dat de nieuwsgierigheid alleen maar meer is aangewakkerd. Daarom een oproep:

Heeft u ervaring met Boeteservice of een vergelijkbare con-collega? We zijn er benieuwd naar. Vanzelfsprekend zijn aantoonbare goede en slechte ervaringen welkom!


Stoere politietaal dat niets uithaalt
 

Stoere politietaal dat niets uithaalt

Eindelijk geeft de politie het in een op Tweede Paasdag uitgegeven persbericht ook zelf toe. Waarschijnlijk zonder te weten wat het toegeeft. Want het is inmiddels bekend welke boodschap het namens het OM en het CJIB uitdraagt. Wie niet betaalt, zal zijn straf niet ontlopen. Alsof het in de regel om zware criminelen gaat, de mensen die hun boete niet op tijd kunnen betalen. Maar wie het persbericht goed leest, leest het droeve verhaal van een 40-jarige vrouw uit Terneuzen. Een vrouw die haar boete niet op tijd betalen kon. En opgepakt wordt. Op Eerste Paasdag. De dag die genade symboliseert.

Toegegeven, 6.000 euro is een hoog bedrag. U kunt ervan uit gaan dat het hier gaat om zes niet betaalde verkeersboetes. Los van het feit waar de boetes voor zijn opgelegd, of het gaat om bewuste verkeersovertredingen of vergissingen, of mevrouw ‘een beetje dom’ is geweest of een verkeershufter, gaat het mij nu louter om het aantonen dat het systeem niet werkt. En dat het ons veel, heel veel geld kost.

Op Eerste Paasdag is de 40-jarige vrouw uit Terneuzen ‘gearresteerd’. Ooit noemden we dat ‘aanhouden’. Gearresteerd was het. Met zo’n heus arrestatieteam? Op 1e Paasdag? Kon het niet op Goede Vrijdag, tijdens The Passion misschien, om meteen in de symboliek te blijven.

De vrouw kon het bedrag, net over de zesduizend euro, niet meteen betalen. Maar om haar “te dwingen is ze in gijzeling genomen en overgedragen aan het Openbaar Ministerie”.

Als u ondanks herhaalde herinneringen een boete niet betaalt, kan het Centraal Justitieel Incasso Bureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis. De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op. (Bron: Persbericht Politie.nl)

Wat staat hier beschreven? Voor de inning van de boetes in een Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De goede man zag geen manieren om het geld te innen. Niet via beslag op goederen, niet via eventueel vermogen, niet via inkomsten.

Met andere woorden: deze mevrouw is zoals het er staat blut. Ze heeft niet genoeg middelen in huis om via verkoop van bezittingen of via beslag op haar loon het geld op korte termijn te cashen. Dát staat hier. De Deurwaarder vertelt het OM en het CJIB dat van deze kale kip niet is te plukken en stuur het dossier netjes aangetekend retour.

De politie heeft een briefje gestuurd, zo vertelt het verder. Wat de deurwaarder niet voor mekaar kreeg, lukt de politie misschien wel, zal de redenatie zijn? Het is natuurlijk gewoon ordinaire bedreiging. Net zoals het persbericht pure intimidatie is van hen die hun boetes niet kúnnen betalen. ‘Als u niet betaalt, komt het arrestatieteam. Dus wees gewaarschuwd!’

Maar mevrouw kon toch helemaal niet betalen? Had de Deurwaarder dat niet al veel eerder verteld?

En dus haalt de politie haar op. Op Eerste Paasdag. Ze wordt gearresteerd.

En nu komt het. Het rekensommetje. Mevrouw heeft zesduizend euro aan boetes openstaan. Het ligt dus in de lijn van verwachting dat het gaat om zes boetes. Per boete mag 1 week gegijzeld worden. Deze vrouw zit dus zes weken in de cel.

Zoals ik al eerder voorrekende kost een dag cel de belastingbetaler 200 euro. Zes maal zeven dagen is 42 dagen. Dat aantal dagen in de gevangenis kost de gemeenschap € 8.400,00. Kosten arrestatie niet meegerekend. Bovenop de 6.000 die nog betaald moeten worden. Als mevrouw na zes weken vrij komt, staan de boetes nog steeds open. Haar cel’straf’ is géén vervangende hechtenis.

Schiet mij maar in de feestverlichting.

 

Bent u het ook zat? Klik dan hier en help mee!

 Hoe @polwwijkbuiten erover denkt 

Oordeel zelf

 

Waarna Cel34 door Willem geblokkeerd wordt… #Eindediscussie
 Leesvoer over de bajes


Boekentips voor boekenliefhebbers die meer willen lezen
over het leven binnen gevangenismuren


Bajes voor BeginnersBajes voor beginners – Hugo Bergveen
Over de bajes is al veel geschreven, maar dit boek is anders. Het is geschreven van binnenuit, door iemand die gevangenschap aan den lijve heeft ondervonden.
Bajes voor beginners is een indringend relaas over het leven achter de gevangenismuren. Het schetst een beeld van detentie dat totaal verschilt van de voorstelling die veel mensen zich maken bij de gevangenis. Hugo Bergveen weet als geen ander het gevangenisleven in woorden te vangen. Met zijn rake observaties wil hij het bestaande beeld realistischer inkleuren.
Het is geen zelfhulpboek, zoals de titel doet vermoeden. Bajes voor beginners houdt ons een spiegel voor. Hugo Bergveen laat zien dat het populaire beeld van detentie en gedetineerden bijstelling behoeft. Daarom is het boek verplichte kost voor iedereen en beleidsmakers in het bijzonder.
Koop dit boek bij Bol.com


Lucia de BLucia de B. levenslang en tbs – Lucia de Berk
In december 2001 werd de schrijfster, een verpleegster in een Haags ziekenhuis, opgepakt op verdenking van de moord en poging tot moord op enkele patiënten. In 2003 veroordeelde de rechtbank haar tot levenslange gevangenisstraf, later nog verzwaard met tbs. Echter, reeds vanaf de aanvang van de rechtszaak bestond er twijfel over het bewijs van haar schuld. Het Openbaar Ministerie ging uit van enkele twijfelachtige statistische aannames, gesteund door enkele deskundigen: het grote aantal sterfgevallen op één afdeling zou binnen een zo korte periode geen toeval kunnen zijn. Scoringsdrift, tunnelvisie en vooringenomenheid bij het OM deden de rest. De Berk zat ruim zes jaar gevangen voordat haar zaak werd heropend; in 2008 mocht ze het hoger beroep buiten de cel afwachten. In april 2010 werd ze vrijgesproken, nadat in de maand daarvoor het Openbaar Ministerie vrijspraak had geëist. Dit boek is haar persoonlijke relaas over deze gerechtelijke dwaling; ze vertelt over de gebeurtenissen vanaf haar arrestatie tot en met het begin van haar laatste proces; de beroerte die haar in de gevangenis trof en de vernederingen die ze moest verduren van de gevangenbewaarders.
Koop dit boek bij Bol.com


Het StaatshotelHet Staatshotel – Simone van der Zee
Nederland is allang niet meer het land met de softe aanpak van criminaliteit en de lage straffen. Vrijwel nergens in Europa groeide de gevangenispopulatie de afgelopen decennia relatief gezien zo snel als in Nederland. En met het aantreden van de huidige regering werd het beleid alleen maar repressiever. Het credo is: keihard straffen om Nederland veiliger te maken en omdat de burger dit van de overheid vraagt. Maar werkt het ook? Het staatshotel beschrijft de toestand in de Nederlandse gevangenissen en de manier waarop in onze samenleving wordt omgegaan met mensen die buiten de boot vallen: psychisch gestoorden, illegale vreemdelingen, beschadigde vrouwen, verslaafden of ontspoorde jongeren. Detentie is het antwoord geworden op sociale problemen, maar het is het minst goede antwoord.
Koop dit boek bij Bol.com