Na gijzeling geen openstaande boetes meer

Na gijzeling geen openstaande boetes meer

Het CJIB doet er schimmig over. Het Openbaar Ministerie houdt de kaken stijf op elkaar. De Officier van Justitie heeft altijd anders gezegd. De politiek heeft er geen weet van. Maar voor Cel 34 is het inmiddels duidelijk. Na een gijzeling worden openstaande boetes door het CJIB  uit het systeem gehaald.

Gijzeling verkapte vervangende hechtenis

Cel 34 kreeg de tip al een paar maanden geleden. Een ervaringsdeskundige adviseerde mij om na een aantal maanden een overzicht van openstaande boetes bij het CJIB te vragen. Na ongeveer 5 maanden waren de boetes bij de tipgever namelijk plotseling uit de systemen verdwenen. Op de website plaatste ik een oproep. Zijn er meer mensen met dezelfde ervaring? Er kwamen geen nieuwe aanwijzingen binnen. Wel kon ik geen ‘slachtoffers’ vinden die voor één en dezelfde boete vaker dan één keer gegijzeld waren.

In mijn nieuwe overzicht van het CJIB zijn de openstaande boetes inderdaad verdwenen. Dat houdt in dat inderdaad bij gijzeling sprake is van verkapte een vervangende straf.

Waarom zo schimmig?

Het is wel de meest eerlijke manier. Als je in de cel hebt gezeten omdat je de boete niet betalen kon, is het niet meer dan logisch dat een boete hiermee vervallen is. Toch roept het enorm veel vragen op. Waarom doet het CJIB daar zo schimmig over? Waarom vertelt het Openbaar Ministerie niet gewoon hoe het zit? En wat gebeurt er als iemand een boete maanden later alsnog betaalt, terwijl in het systeem geen corresponderende boete nog aanwezig is?

Als u in de gevangenis bent beland omdat u uw boetes niet heeft betaald, verdient het dus de aanbeveling om regelmatig bij het CJIB een overzicht van openstaande zaken te vragen. Dat kan hier. Het lijkt erop dat na een aantal maanden de boetes uit het systeem gehaald worden. Heeft u andere ervaringen? Dan hoor ik het graag!

Ondertussen zal Cel 34 aan de verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff vragen hoe dit nou precies zit. Want het is natuurlijk ongewenst om mensen bang te maken voor een nieuwe gijzeling als dat helemaal niet nodig is. En dan druk ik me best heel netjes uit.

CJIB zet deurwaarders onder druk


CJIB zet deurwaarders onder druk

Deurwaarders zijn boos op het CJIB. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure voor deurwaarders geopend die hen in staat stelt opdrachten van het CJIB binnen te slepen. Dat is voor de deurwaarders van groot belang, want het CJIB is grootverbruiker in incassozaken. Jaarlijks biedt het CJIB bij de deurwaarder het enorme aantal van 334.000 vorderingen aan.

87 cent per vordering

De goedkoopste offerte wint, dat is simpel gezegd de uitkomst bij een aanbesteding. Deurwaarders zien zich genoodzaakt de laagste prijs te bieden. Volgens het Algemeen Dagblad zien de deurwaarders zich genoodzaakt een prijs van 87 cent per vordering te bieden om zichzelf niet uit de markt te prijzen. En daar kan een deurwaarder niet voor werken. Want iedere vordering die teruggestuurd wordt naar het CJIB, bijvoorbeeld omdat ook de deurwaarder geen verhaal kan halen, kan het kantoor niet meer dan het afgesproken bedrag factureren.

Wie betaalt die kosten?

De deurwaarder maakt in werkelijkheid natuurlijk veel meer kosten. Zo heeft de deurwaarder tijd in de zaak gestopt, brieven geschreven, dwangbevelen uitgevaardigd,  en nog meer brieven geschreven. Voor een kale kip krijgt hij dus niet meer dan 87 cent. En, zo stellen de deurwaarders, dat geld moet toch ergens vandaan komen. Dus wordt dat bij andere zaken naar ratio erbij opgeteld. En daar zijn alle Nederlanders met schulden dus de dupe van.

Maar is dat wel zo? Sinds jaar en dag is in de Wet geregeld wat een deurwaarder aan kosten aan de schuldenaar mag doorberekenen. Die bedragen zuigt een deurwaarder niet naar aanleiding van zijn winst- en verliesrekening uit zijn duim, maar wordt door de Overheid aan hem opgelegd. Er is dus helemaal geen sprake van een afwenteling op de burger. Het verlies is ondernemersrisico.

Ruzie is eigenbelang

Natuurlijk hebben de deurwaarders een punt. De Overheid moet een beroepsgroep niet zo uitknijpen. Terwijl het zelf in het incassotraject tot wel 200 miljoen euro opstrijkt. Dat is niet fair. Maar weet u, het hele incassotraject van het CJIB is niet fair. En daar hebben deurwaarders dan weer geen boodschap aan.


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?


Openstaande boetes: Wat kan ik doen?

Heeft u openstaande boetes? Wilt u wel betalen, maar kunt u het eenvoudigweg niet? Voor zaken van vóór 1 juli 2015 geldt voor u niet de nieuwe regels voor het aanvragen van een betalingstermijn. Wat moet u doen om de schade zoveel mogelijk te beperken?

1. Maak altijd bezwaar

Allereerst: maak altijd bezwaar! Hiermee stelt u in ieder geval de betaling voor een periode uit, omdat u de boete niet hoeft te betalen terwijl de bezwaarperiode loopt. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan heeft u geluk. Heeft u hierbij hulp nodig? Vraag Help ik heb een boete om hulp. ‘Help ik heb een boete’ zegt dat één op de drie boetes wordt vernietigd na het instellen van bezwaar. Mocht dit niet zo zijn, dan heeft u misschien intussen wat ruimer de tijd gekregen om het benodigde bedrag toch op tafel te leggen. In de praktijk is de tijdwinst bij bezwaar al snel 5 tot 6 maanden.

Is het bezwaar afgewezen en heeft u nog steeds niet de mogelijkheid het bedrag te betalen? BekeuringBezwaar.nl kan dan (nog steeds kosteloos!) voor u doorgaan met de bezwaarprocedure. Onderdeel hiervan is het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank. U moet in beginsel hier aan de Rechtbank een zekerheidsstelling voor betalen. Echter is met een goed beroepsschrift op basis van deze uitspraak een kans om dit te laten matigen. In dit beroepsschrift kan bij aantoonbare financiële nood op basis van deze uitspraak om matiging van de boete worden gevraagd. (Tijdens dit stadium zijn er nog géén verhogingen opgelegd.)

2. Vraag altijd (meerdere keren) om betalingsregeling

Vraag een betalingsregeling aan bij het CJIB. Doe dit altijd, ook al zegt het CJIB een regeling niet toe te staan. Het is belangrijk dat u zich hiervoor toch inzet, omdat u dan bij de Rechter sterker staat. Wijst het CJIB uw aanvraag voor een betalingsregeling af omdat u niet aan de strenge voorwaarden voldoet, blijf regelmatig om een betalingsregeling verzoeken. Zo ziet de Rechter dat u het er niet bij laat zitten maar actief uw best doet om het probleem de baas te worden!

3. Ook bij deurwaarder mogelijkheid tot betalingsregeling

Na twee verhogingen is de kans groot dat u een brief krijgt van een deurwaarder. Probeer met de deurwaarder alsnog een redelijke betalingsregeling af te spreken, waarbij ook gekeken wordt naar uw inkomen en draagkracht. Lukt dit niet en wil de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen? Zorg ervoor dat hij altijd de juiste beslagvrije voet hanteert.

4. Let op uw bestaansminimum

Soms legt het CJIB een ‘overheidsvordering‘ op, oftewel een bankbeslag. Dan wordt in één keer een deel van het saldo afgeschreven. Dit mag het CJIB niet zomaar doen als u hierdoor onder het bestaansminimum komt. Teken hiertegen direct protest aan en laat u eventueel bijstaan door een advocaat. Voor het inroepen van hulp van een advocaat heeft u recht op rechtsbijstand.

5. Bij dwangmaatregelen CJIB roep hulp in!

Ook wanneer uw rijbewijs wordt ingevorderd of uw auto buitengebruik wordt gesteld heeft het zin om de hulp van een advocaat in te roepen. De Wet zegt namelijk dat een dwangmiddel alleen ingezet mag worden als er een reële kans bestaat dat u de vordering wel kunt voldoen. Kunt u aantonen dat dit niet zo is, kan een advocaat u helpen een Kort Geding aan te spannen om het inzetten van dwangmiddelen te stoppen.

In het uiterste geval zal de Officier van Justitie van het CJIB u oproepen om voor de Rechter te verschijnen. Hij wil u dan laten gijzelen om u te dwingen te gaan betalen. Rechters zijn erg kritisch over dit ultieme dwangmiddel. Het is heel erg belangrijk dat u goed voorbereid naar de zitting gaat en ook daadwerkelijk verschijnt! Lees hierover dit artikel.

Ook voor of tijdens gijzeling kort geding aanspannen

Wordt u toch gegijzeld of bent u op dit moment gegijzeld? Dan kan er alsnog een Kort Geding aangespannen worden. Lees er hier meer over.

Help ook anderen in nood!

Er zijn duizenden andere mensen met dezelfde problemen als u heeft. Help elkaar en vul hier de protestmail in tegen het onrechtvaardige CJIB-beleid. Laat de Tweede Kamer ook weten welke problemen u heeft nu er geen ook met de nieuwe regels in uw geval geen betalingsregeling mogelijk is. U kunt hier daarover een automatische mail versturen.


Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes


Staat verdient miljoenen aan wanbetalers verkeersboetes

Cel 34 wilde van het Ministerie van Justitie weten hoeveel geld de Nederlandse Staat ‘verdient’ aan burgers die hun verkeersboete niet (kunnen) betalen en één of meerdere verhogingen opgelegd krijgen. Een ieder die zijn verkeersboete niet binnen 6 weken betaalt krijgt namelijk automatisch een verhoging van 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het boetebedrag opgelegd. Betaalt u daarna weer niet op tijd, krijgt u nogmaals een boete bovenop de eerste boete, van maar liefst 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het bedrag van de boete. Cel 34 wilde weten hoeveel geld hiermee gemoeid is en heeft een WOB-verzoek ingediend. Vandaag kwam het Ministerie met de cijfers naar buiten.

CJIB legt vele miljoenen aan verhogingen op

Wat blijkt? Er worden inderdaad jaarlijks vele miljoenen euro’s aan verhogingen door het CJIB binnen geharkt. En wie deze cijfers inhoudelijk bekijkt, ziet dat de Staat vooral die miljoenen verdient aan een systeem van verhogingen dat het doel (het dwingen tot snel betalen) totaal voorbij schiet. Het lijkt er op dat het Ministerie van Justitie méér dan dik geld weghaalt bij de mensen die simpelweg hun boetes niet op tijd betalen kúnnen.

De cijfers

CJIB verhogingen verkeersboetes
Hierboven ziet u de verantwoording van het Ministerie van Justitie over de jaren 2012 t/m 2014. In 2012 legde het CJIB voor ruim 270,5 miljoen euro aan verhogingen op. In de jaren 2013 en 2014 was dit respectievelijk ruim 248 miljoen en 181,5 miljoen euro.

Tot 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} rendement

Hoe groot is nou het aandeel dat de boetes niet op tijd betaalt, ten opzichte van het totaal aan uitgeschreven boetes? Dat is vanuit deze cijfers niet te concluderen. Wel kunnen we kijken hoe hoog het percentage verhogingen is ten opzichte van het totaalbedrag aan uitgeschreven boetes. Een simpele rekensom leert dat dit aantal de laatste jaren stijgt. In 2012 is dit een percentage van 8,5{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} geweest. In de jaren 2013 en 2014 groeide dit percentage van respectievelijk (afgerond) 11{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} naar 12{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44}. We kunnen dit rustig rendement noemen.

Wie de opgave in tabel 2 goed bekijkt, leert dat het bedrag dat aan tweede verhogingen is opgelegd vrijwel de verdubbeling is van het bedrag dat aan eerste verhogingen is opgelegd. Zoals u weet is de eerste verhoging 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. De tweede verhoging is 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het basisbedrag van de boete. Wie het eerste bedrag verdubbelt komt ongeveer uit op het bedrag dat in de kolom daaronder is vermeld. We kunnen hieruit afleiden dat bijna niemand de boete na de eerste aanmaning alsnog betaalt.

Melkkoe

Dit roept de vraag op waarom dit niet gebeurt. De meest verklaarbare reden is natuurlijk dat iemand die geen geld geeft de boete te voldoen, dit na de eerste verhoging ook niet kan. Om over de tweede verhoging maar te zwijgen. Natuurlijk moet ook gezegd worden dat dit niet voor de hele groep wanbetalers zal gelden. Er zijn nou eenmaal ook mensen die stelselmatig weigeren hun boetes te betalen. Maar wordt hiermee de eerste groep, de mensen in betalingsnood, niet ongekend hard gestraft?

De eerste conclusie: Het systeem van verhogen van de boetes werkt niet. De boetes worden er niet sneller door betaald. Daarmee is dit systeem in de praktijk enkel een middel geworden waar honderden miljoenen euro’s mee wordt verdiend. Zoals gezegd, over de rug van mensen die al een kleine beurs hebben.

Kunnen we dat classificeren als een vorm van diefstal? Ik vind van wel. Het moet voor de Minister van Justitie ook al lange tijd helder zijn dat het opleggen van verhogingen niet het effect bereikt waar deze maatregel op gebaseerd is. Toch legde het CJIB ook vorig jaar nog voor ruim 180 miljoen euro (!) aan verhogingen op. Oók aan de mensen die betalingsonmachtig zijn. Een ingrijpende maatregel die mensen met een laag inkomen harder straft dan nodig is en er alleen maar voor zorgt dat de verkeersovertreder met een laag inkomen 150{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} harder gestraft wordt dan de verkeersovertreder die een goede baan heeft. En de huidige wetgeving kent geen enkele mogelijkheid om de verhogingen ongedaan te maken, zelfs niet als er aantoonbaar sprake is van betalingsonmacht.

Ondertussen gaat het CJIB door met het volledig op de automatische piloot verhogen van verkeersboetes. En verdient de Staat er tot bijna 200 miljoen euro per jaar op. Zo is ook de man met een te kleine beurs een melkkoe geworden. 

Vindt u ook dat het huidige boetebeleid ingrijpend moet worden veranderd? U kunt de Tweede Kamer nog steeds wakker schudden!
De mogelijkheid van een betalingsregeling voor boetes hoger dan 225 euro is voor veel mensen namelijk nog steeds geen oplossing. Geldt dit ook voor u? Stuur hier een email aan de Tweede Kamer!


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling


Klaas Dijkhoff zet vaart achter betalingsregeling

Vandaag heeft de nieuwe staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer laten weten dat het vaart zet achter de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling van openstaande boetes boven de € 225,00. In de Tweede Kamer had zijn voorganger Fred Teeven beloofd dit via een wetswijzing te willen regelen. Dijkhoff wil hier niet op wachten en heeft een interim regeling aangekondigd die al vanaf 1 juli 2015 van kracht kan zijn.

Maatschappelijk onrust

Hiermee komt de staatssecretaris plotseling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, nadat er maatschappelijk onrust is ontstaan en rechters, de nationale ombudsman en veel maatschappelijke organisaties scherpe kritiek uitten op de huidige CJIB-praktijk.

Dit is wat Cel 34 betreft een zwaar bevochten begin. Echter is de interim maatregel niet voldoende om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Voor deze mensen kan een boete lager dan 225 euro nog een veel te groot bedrag zijn om in één keer binnen zes weken te voldoen. Ook geldt de nieuwe maatregel alléén voor nieuwe zaken.

Heeft u problemen met het betalen van een boete die vóór 1 juli is opgelegd, dan heeft u ook met deze nieuwe regels nog steeds geen recht op een betalingsregeling.

Lage inkomens nog altijd in de knel

Voor de boetes beneden de grens is er nog niets geregeld. Hiervoor blijven de exorbitante verhogingen bij het niet op tijd kunnen betalen nog gewoon bestaan. Ook zal het CJIB hiervoor geen betalingsregeling accepteren. Deze boetes komen dus in het huidige traject terecht, waarbij een deurwaarder de kosten nog verder zal laten oplopen en in het slechtste geval een gijzeling onafwendbaar lijkt te zijn. De verwachting is echter dat rechters ook hierin de huidige praktijk zullen laten gelden. De wet zegt volgens de rechters namelijk dat een gijzeling alleen bedoeld is voor hen die zonder gegronde reden blijven weigeren de boete te voldoen.

Ook de politiek zal zich blijven inzetten om de betalingsregeling beter te regelen. De SP heeft al aangegeven dat de regeling ook voor lagere boetes zal moeten gelden.

Heeft u niets aan deze nieuwe regels? Zit u nú in de problemen met een openstaande boete en is een betalingsregeling voor u de enige optie? Stuur hier een mail naar de Tweede Kamer!


Hazelhoff: “Gijzelen broodnodig”


Hazelhoff: “Gijzelen broodnodig middel”

“We zijn ons al langer bewust van het probleem van mensen die gegijzeld worden omdat ze niet kunnen betalen”

Wat De Monitor niet lukte, lukt wel de Telegraaf; een reactie van Officier van Justitie Albert Hazelhoff op de ophef over het gijzelen van gewone burgers die hun boete niet kunnen betalen. De Monitor had aan het Openbaar Ministerie een reactie gevraagd op de uitzending van afgelopen zondag 26 april. Maar het OM wilde wachten op de eerste rechtszaak ‘nieuwe stijl’, waarbij het beter beslagen ten ijs moest komen. Twee dagen later kon het blijkbaar wel, en verscheen een kort interview met de Officier van Justitie in de krant voor het wakkerst deel van Nederland.

Oude wijn in nieuwe zakken

Hazelhoff doet hierin een aantal opvallende uitspraken. Opvallend, omdat hij ondanks de storm van kritiek op het beleid nog steeds het gijzelen van gewone burgers met betalingsonmacht blijft verdedigen. Opvallend ook, omdat de toon lijkt gezet voor een nieuwe strategie. Hazelhoff lijkt te suggereren dat burgers met betalingsonmacht juist nóg meer voor zichzelf op moeten gaan komen.

Iemand die in staat is om zijn auto te laten keuren of een kentekenbewijs aan te vragen, kan ook een boete betalen. Je mag dat toch wel van de burger verwachten.

De kern van de boodschap van Hazelhoff lijkt te zijn dat de ‘nieuwe stijl’ bij verzoeken tot gijzeling aan de Rechtbank vooral een opsomming van de procedure is. Hij zegt hierover:

Het CJIB levert de officier meer informatie over de wanbetaler. Bijvoorbeeld of iemand in de schuldsanering zit, of er een deurwaarderstraject loopt en of iemand überhaupt wel reageert op brieven van instanties. Het CJIB geeft ook aan of een vordering tot gijzeling eerder is afgewezen en waarom.

Kortom: er is niets nieuws aan de zon. Hazelhoff presenteert bij de rechtbank zijn oude wijn in nieuwe zakken. Een onvolledig dossier wordt een opsomming van systematisch denken in de praktijk, terwijl de Rechter juist van die systematiek af lijkt te willen.

Pikant detail van grote waarde is dat de rechtbank bij de “nieuwe stijl” van Hazelhoff waarbij de wanbetaler ook naar de zitting kwam, de Rechter het verzoek tot gijzeling ook direct naar de prullenmand verwees.

Burger in nood

Dat terwijl de rechters juist lijkt te willen weten of het CJIB er alles aan heeft gedaan om de oorzaak van het niet betalen van een boete te achterhalen. Met andere woorden: Is het CJIB in contact getreden met de wanbetaler en is een uitgestoken hand onderdeel van het proces geweest. De rechters zijn zich er namelijk terdege van bewust dat de groep wanbetalers met betalingsonmacht deze uitgestoken hand nodig hebben omdat het systeem voor hen niet te doorgronden is.

Het OM blijft deze bal bij de burgers in betalingsnood zelf leggen. Wat natuurlijk ook past in de lijn die het huidige kabinet op alle beleidsterreinen toepast. De burger moet maar voor zichzelf opkomen, ook als het ziek, oud of geestelijk in war is:

Nu is het zo dat ongeveer een vierde van de mensen naar de rechtbank komt. Het CJIB weet niet alles. Het is belangrijk om zelf uit te leggen waarom je niet betaalt. En om eventueel actuele stukken te overleggen.

Gedrocht

En hieruit blijkt meteen het ongelijk van Hazelhoff’s systeem. De problemen beginnen namelijk niet bij een mogelijke gijzeling die iemand boven het hoofd hangt, maar al veel eerder. Het begint bij de exorbitante verhogingen, waar hij nooit een woord aan vuil maakt. Het begint bij de stroperige systemen in zijn organisatie. Het begint bij de onduidelijke en vaak tegenstrijdige informatievoorziening. En het eindigt in de rechtszaal, waar keer op keer de onrechtvaardigheid aangetoond wordt.

De onrechtvaardigheid van het gedrocht dat Wet Mulder heet.


Rechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbijRechter oordeelt: Gijzeling schiet doel voorbij

In 2013 heeft een Rechter van de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een rechtszaak waarbij de Officier van Justitie in een zaak toestemming gevraagd heeft om over te kunnen gaan tot gijzeling. De betrokken Rechter oordeelt echter dat de Officier van Justitie zijn werk niet gedaan heeft en velt een spijkerhard oordeel:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Wat is er gebeurd?

De zaak diende op 22 augustus en  6 september 2013. Op de zitting verschijnt ook de wanbetaler, samen met zijn vrouw. De Officier van Justitie verzoekt de rechtbank ingevolge de Wet Mulder toestemming om de wanbetaler te mogen gijzelen. Volgens de Wet Mulder is dit mogelijk als ultiem dwangmiddel om een wanbetaler alsnog tot betaling te dwingen.

Het blijkt te gaan om drie boetes. Twee boetes voor het niet verzekeren van een bromfiets, een derde voor het verlopen van het keuringsbewijs van een auto. De boetes zijn niet betaald.
De man om wie het gaat heeft geen bezwaarschrift ingediend. Daarmee erkent hij dat de boete terecht is opgelegd. De boetes zijn na uitblijven van de betaling verhoogd met 50{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} en later nogmaals met 100{128c3a8555ce78774a6d42812d85b0d328b070bc4e733a752455581c66949c44} van het oorspronkelijke boetebedrag. De ‘wanbetaler’ heeft geen geld genoeg om de drie boetes te voldoen.

Voor twee boetes vaardigt de Officier van Justitie een dwangbevel uit. Voor de derde boete laat de Officier dit zitten, omdat inmiddels de Deurwaarder heeft laten weten dat er helemaal geen geld is. dat er geen mogelijkheid tot verhaal aanwezig was. Met andere woorden: het is de Officier bekend dat de betrokkene helemaal geen geld heeft. Toch gaat de Officier door met het uitoefenen van druk op de man en zijn vrouw.

Politie met lege handen terug

Eind 2012 en begin 2013 heeft de Officier van Justitie geprobeerd het rijbewijs van de man in te nemen. Dit is echter niet gelukt. Ook betaalt de betrokkene na dit dreigement de boete niet.
Dan probeert de Officier het op een andere manier. Hij stuurt de politie erop af om de auto buiten gebruik te stellen. De politie komt met lege handen terug; de man heeft helemaal geen auto in zijn bezit. Ook het geld kunnen de agenten natuurlijk niet innen. Het boetebedrag staat nog steeds open.

Wie denkt dat het na al deze gebeurtenissen de Officier van Justitie inmiddels wel duidelijk moet zijn dat er iets anders moet gebeuren dan strak de regeltjes van het systeem volgen, heeft het helemaal mis. Het Openbaar Ministerie is blind voor de omstandigheden en gaat rucksigloss door met het aanpakken van deze wanbetaler.

Rechter: CJIB op automatische piloot

De Rechter springt tussenbeide. Als eerste heeft hij stevige kritiek op het OM voor wat betreft het dossier. De Officier van Justitie zegt wel dat hij al het bovenstaande heeft ondernomen, maar in het dossier kan de Rechter hier niks over vinden. De Rechter zegt hierover:

Kennelijk vindt er telkens na enige tijd een automatische beoordeling plaats van het toepassen van het betrokken dwangmiddel. Het aanwezige overzicht “Actuele sanctie-gegevens” maakt daar melding van. Wat deze automatische beoordeling inhoudt is volstrekt onduidelijk.

En het valt ook de Rechter op dat het CJIB alle mogelijkheden tot incasseren op de automatische piloot volgens een bepaald lijstje afwerkt. Er is binnen het systeem niemand die een keer het dossier inhoudelijk bekijkt en een afweging maakt. De Rechter kijkt hier echter wél naar en constateert dat de betrokken man prima kan uitleggen dat het grote schulden heeft en waardoor die zijn ontstaan. De conclusie is dan ook dat er hier helemaal geen sprake is van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht.

In de uitspraak verwijt de Rechter het de Officier van Justitie nog een keer dat het allemaal anders had gekund:

De verzoeken van de officier van justitie zijn onzorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Indien de betrokken officier van justitie bijvoorbeeld naar alle op naam van betrokkene openstaande zaken had gekeken, had hij/zij beslist anders gehandeld. Helaas functioneert deze officier van justitie binnen een werkproces, waarbij hij/zij kennelijk slechts naar afzonderlijke (losse) zaken kijkt, ervan uitgaande dat de officier van justitie deze zaken daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Zoek naar oplossingen

Ook zegt de Rechter dat het helemaal niet de bedoeling kan zijn om mensen die wel willen, maar niet kúnnen betalen in de cel te gooien:

Gelet op de doelstelling van het dwangmiddel van gijzeling moet sprake zijn van een reële verwachting dat betrokkene in staat is de sancties te voldoen. Indien vast staat dat betaling niet tot de mogelijkheden behoort, is er geen sprake van de bedoelde verwachting en zal het doel van de gijzeling niet kunnen worden bereikt.

Nee, zegt de Rechter zelfs, wat voor de hand ligt is de sanctie geheel of gedeeltelijk (de verhogingen, bijvoorbeeld?) kwijt te schelden en/of met deze man een goede betalingsregeling te treffen.

Dat was zijn uitspraak, en daar kon de Officier van Justitie het mee doen. Er is recht gesproken.
Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!


Span kort geding aan tegen de Staat bij gijzeling!

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij gijzeling

Wie voor openstaande boetes voor de Rechter moet verschijnen, heeft geen recht meer op de vergoeding van de kosten van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand enige tijd geleden afgeschaft. Hierop is een rechtszaak aangespannen om aan de Rechter een oordeel te vragen of het afschaffen van rechtsbijstand bij gijzelingsverzoeken door het CJIB redelijk is. Op 11 november 2014 heeft de Rechter geoordeeld dat dit beleid inderdaad niet redelijk is en de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd de beslissing te heroverwegen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft hierop echter toch besloten de huidige regelgeving te laten bestaan. De Rechter zal zich in mei 2015 in een vervolgprocedure weer over de zaak buigen. De verwachting is dat de Rechter dan zal besluiten dat ook voor een rechtszitting voor gijzeling het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand moet gelden.

Rechter maakt meestal betalingsafspraken

De Rechter maakt ingeval van betalingsonmacht in de meeste gevallen afspraken maakt over een betalingsregeling. Dat is een goede zaak, omdat op deze manier de ‘wanbetaler’ van openstaande boetes alsnog via de Rechter de mogelijkheid krijgt de openstaande boetes wél in termijnen te betalen. Overigens, wanneer iemand een inkomen heeft beneden de beslagvrije voet, zal betaling tot een later moment uitgesteld moet worden, wanneer de financiële situatie zo is veranderd dat een afbetaling wel mogelijk is. Iedereen heeft immers recht op het vrij te besteden minimum inkomen, om niet verder in de problemen te komen!

Staat pleegt onrechtmatige handeling

Wanneer aantoonbaar is dat er sprake is betalingsonmacht maar u zit op dit moment in de cel, is er toch nog een mogelijkheid. U kunt een kort geding tegen de Staat laten aanspannen wegens een onrechtmatige handeling. Volgens de Wet Mulder moet namelijk aantoonbaar zijn dat er sprake is van betalingsonwil. De Officier van Justitie had via informatie van onder andere de deurwaarder moeten aantonen dat er wel geld is, maar dat er stelselmatig geweigerd wordt het bedrag te betalen.  Dit is dus goed nieuws voor iedereen die ondanks hun betalingsonmacht op dit moment in de cel zit, of bang is dat de politie binnenkort langs komt om te gijzelen. Helemaal omdat een kort geding in dit geval wel wordt vergoed!

Een advocaat die hier veel ervaring mee heeft, is mr. Robert Eefting van De Haan Advocaten. Mr Eefting staat veel mensen bij die problemen hebben met het CJIB bij openstaande boetes. Hij vertelt u graag over de mogelijkheden. Neem dus gerust contact met hem op!Komt nu alles voor mekaar?Komt nu alles voor mekaar?

De laatste weken is er veel gebeurd rond de gijzelingsgate van het CJIB. Steeds meer mensen komen in opstand tegen de ongelofelijk harde maatregelen die het OM neemt tegen mensen die niet in staat zijn om hun boetes te betalen. De media is er bovenop gesprongen en inmiddels heeft Radar, Buitenhof en Pauw er aandacht aan besteed. De Monitor, het onderzoeksprogramma van NCRV-KRO is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de gijzelingen door de Overheid. Steeds meer mensen raken bewust van de oneerlijke behandeling in een totaal vastgelopen systeem, dat de Wet Mulder heet.

Magistraten en politiek

Ook Rechters laten van zich horen. De meest charmante Rechter van Nederland, mr. Frank Visser, heeft zich in een uitzending op t.v. al eens ontzettend boos gemaakt over de praktijken van het CJIB. Andere Rechters volgden zijn voorbeeld, waarbij het Gerechtshof van Amsterdam het verst gaat. Het CJIB moet voor een gijzelingsverzoek aantonen dat het alles heeft gedaan om tot een oplossing te komen, maar dat er bij de wanbetaler echt sprake is van betalingsonwil. Op dit moment neemt het Gerechtshof geen zaken aan, tot het CJIB de boel op orde heeft. Eind van deze maand is er een proefproces, waarbij het CJIB moet gaan aantonen het werk wel naar behoren gedaan te hebben.

Ondertussen roert de politiek zich ook. De SP strijdt in de persoon van Nine Kooiman al veel langer tegen het CJIB-beleid van het Ministerie van Justitie. Sinds jaar en dag probeert de SP de verantwoordelijke Minister en Staatssecretaris ervan te overtuigen dat het vastzetten van mensen met een klein inkomen niet alleen onzinnig is, maar het de maatschappij ook ontzettend veel geld kost en het voor de betrokkenen heel erg veel leed berokkent.

Gaat het CJIB écht veranderen?

Er lijkt nu eindelijk beweging te komen in de uiterst starre houding van de verantwoordelijke bewindslieden. Al in 2013 kondigde toenmalig Staatssecretaris Teeven aan te werken aan een wetswijziging die het betalen van een boete in termijnen mogelijk maakt. Het is de bedoeling dat deze begin 2016 van kracht moet worden, maar de vraag is of het wetsvoorstel op tijd klaar is, om voor die tijd nog door de Tweede- en Eerste Kamer te loodsen.

Nu er vanuit de burgers, media en niet in de laatste plaats door de rechterlijke macht extra druk op de politiek en het OM gelegd worden, kan de Minister helemaal niet meer onder een wetswijziging uit, zo lijkt het. Maar, is daarmee het doel bereikt?

Stop de gijzelingen vandaag!

Ik vind nog steeds dat de gijzelingen vandaag nog moeten stoppen. Er is immers nog steeds geen betalingsregeling mogelijk met het CJIB. Daarnaast zijn er nog duizenden mensen die op dit moment op elk moment in de cel kunnen belanden. Deze ‘aanbeveling’ staat ook in de protestmail die u nog steeds kunt versturen. Dagelijks worden er nog mensen in de cel geplaatst, een verplichte afwezigheid van gezin en inkomen. Velen betalen daarvoor een hoge prijs en raken hun baan kwijt.

Dat is de praktijk van de dag. In mijn geval duurde het twee jaar voordat de politie mij daadwerkelijk kwam halen om mij in de cel te plaatsen. Dat betekent dat zelfs wanneer de regels zijn veranderd, het leed nog ontzettend lang doorsijpelt.

Nee, het is nog lang niet voor mekaar. Stop de gijzelingen van mensen zonder geld vandaag nog. En laat het CJIB ook vandaag nog met een goede, haalbare afbetalingsregeling komen, naar draagkracht. En als we dan toch op de goede weg zijn, vergeet niet die achterlijke extra boete-op-boete verhogingen te schrappen. Dan is het financiële leed weer te overzien en doet de burger boete voor de overtreding die het begaan heeft. En niet voor het feit dat het een laag inkomen heeft.

Helpt u mee?

Heeft u of uw naaste ook een gijzeling meegemaakt? Of hangt er een gijzeling u of een naaste boven het hoofd? De Monitor komt nog steeds graag met u in contact!Hoe deel van Twitter over ons denktHoe deel van Twitter over ons denkt

Heeft u Pauw gezien? Twee dames die een gijzeling door het CJIB meegemaakt hebben en in de cel zijn beland omdat ze hun boetes niet konden betalen, werden door een deel van Twitterend Nederland met de grond gelijk gemaakt. Ook de vooroordelen waren weer niet van de lucht. Ik laat het u zien.

 

U weet, als auteur van Cel 34 doe ik ook mijn verhaal bij De Monitor op zondag 26 april a.s.. Anoniem.

Omdat ik een gezin heb, die niet een volle bak shit over zich heen hoeven te krijgen. Of slachtoffer hoeven te zijn van alle vooroordelen.

Hulde voor deze twee dames. Zij durfden hun verhaal op televisie te vertellen.

Dat zie ik bovenstaande tweeps niet snel doen. Achter je beeldscherm zit je heel erg veilig.

En ik heb geen enkel inhoudelijk argument gezien. U wel?